PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 75 | 369–373
Article title

Opis dwóch przypadków współwystępowania jednostronnego gruczolaka wielopostaciowego i gruczolakotorbielaka brodawczakowatego limfatycznego ślinianki przyusznej wraz z przeglądem piśmiennictwa

Content
Title variants
EN
Two case reports of synchronous unilateral pleomorphic adenoma and cystadenolymphoma of the parotid gland with literature review
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Jednostronne synchroniczne nowotwory ślinianek przyusznych stanowią mniej niż 5–10% wszystkich chorób nowotworowych gruczołów ślinowych. Choć większość z nich to gruczolakotorbielaki brodawczakowate limfatyczne, spotykane są również guzy o innych typach histologicznych. W takich przypadkach z gruczolakotorbielakiem brodawczakowatym limfatycznym często współwystępuje gruczolak wielopostaciowy. Badaniem obrazowym pierwszego wyboru jest ultrasonografia. Opis przypadku: W pracy opisano przypadki dwóch pacjentek z dwoma współwystępującymi guzami umiejscowionymi jednostronnie w śliniance przyusznej. W każdym przypadku w badaniu ultrasonograficznym w trybie B-mode uwidoczniono hipoechogeniczne masy, z których jedna była w przeważającym stopniu torbielowata. Podczas obrazowania przy użyciu funkcji Virtual Touch Imaging Quantification uwidoczniono guzy o elastycznej tkance. Po wycięciu ślinianek przyusznych w obu przypadkach rozpoznano gruczolaka wielopostaciowego współistniejącego z gruczolakotorbielakiem brodawczakowatym limfatycznym. Wnioski: Łączne stosowanie ultrasonografii w trybie B-mode i funkcji Virtual Touch Imaging Quantification stanowi ważne narzędzie diagnostyczne i może zwiększyć dokładność diagnostyczną, umożliwiając rozróżnienie między zmianami łagodnymi i złośliwymi. Każdy klinicysta powinien zdawać sobie sprawę z możliwości współistnienia różnych typów histologicznych nowotworów położonych jednostronnie w gruczołach ślinowych.
EN
Background: Synchronous unilateral tumors in the parotid glands account for less than 5–10% of all salivary gland neoplasms. Mostly these are cystadenolymphomas, but tumors of different histological types can be found as well. In these cases it is often pleomorphic adenoma in combination with cystadenolymphoma. Ultrasound is the first choice imaging modality. Case report: We present two patients with two simultaneous tumors in a unilateral parotid gland. In each case, B-mode ultrasound showed two hypoechoic masses, one of which was predominantly cystic. The subsequent use of Virtual Touch Imaging Quantification (VTIQ) showed tumors of elastic tissue. After a parotidectomy, both cases were diagnosed with pleomorphic adenoma combined with cystadenolymphoma. Conclusion: The combination of B-mode ultrasound and VTIQ is an important diagnostic modality and may improve diagnostic accuracy to differentiate between benign and malignant lesions. Every clinician should be aware of the co-existence of different histological types of tumors in unilateral salivary glands.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
75
Pages
369–373
Physical description
Contributors
author
 • Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Klinikum Augsburg, Augsburg, Niemcy
author
 • Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Klinikum Augsburg, Augsburg, Niemcy
 • Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Klinikum Augsburg, Augsburg, Niemcy
References
 • 1. Zengel P, Notter F, Reichel CA, Clevert DA: Does Virtual Touch IQ elastography help to improve the preoperative diagnosis of parotid tumors: A prospective trial. Clin Hemorheol Microcirc 2017; 67: 425– 434.
 • 2. Khan MN, Raza SS, Hussain Zaidi SA, Haq IU, Hussain AK, Nadeem MD et al.: Pleomorphic adenoma of minor salivary glands. J Ayub Med Coll Abbottabad 2016; 28: 620–622.
 • 3. Curry JL, Petruzzelli GJ, McClatchey KD, Lingen MW: Synchronous benign and malignant salivary gland tumors in ipsilateral glands: A report of two cases and a review of literature. Head Neck 2002; 24: 301–306.
 • 4. Mantsopoulos K, Goncalves M, Koch M, Iro H: Extracapsular dissection for warthin tumors despite the risk of ipsilateral metachronous occurrence. Laryngoscope 2018. DOI: 10.1002/lary.27166.
 • 5. Franzen A, Koegel K. [Synchronous double tumors of the parotid gland]. Laryngorhinootologie 1996; 75: 437–440.
 • 6. Ochal-Choińska A, Bruzgielewicz A, Osuch-Wójcikiewicz E. Synchronous multiple unilateral parotid gland tumors of benign and malignant histological types: Case report and literature review. Braz J Otorhinolaryngol 2016. DOI: 10.1016/j.bjorl.2016.03.002.
 • 7. Goto TK, Yoshiura K, Nakayama E, Yuasa K, Tabata O, Nakano T et al.: The combined use of US and MR imaging for the diagnosis of masses in the parotid region. Acta Radiol 2001; 42: 88–95.
 • 8. Mansour N, Bas M, Stock KF, Strassen U, Hofauer B, Knopf A: Multimodal ultrasonographic pathway of parotid gland lesions. Ultraschall Med 2017; 38: 166–173.
 • 9. Klintworth N, Mantsopoulos K, Zenk J, Psychogios G, Iro H, Bozzato A: Sonoelastography of parotid gland tumours: Initial experience and identification of characteristic patterns. Eur Radiol 2012; 22: 947–956.
 • 10. Shetty A, Geethamani V: Role of fine-needle aspiration cytology in the diagnosis of major salivary gland tumors: A study with histological and clinical correlation. J Oral Maxillofac Pathol 2016; 20: 224–229.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-12eb832b-3d60-4360-b0ee-03fc19773785
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.