PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 1 | 3 | 190-194
Article title

Kwalifikacja pacjentów do wszczepienia soczewki wieloogniskowej – własne doświadczenia w postępowaniu przedoperacyjnym

Authors
Content
Title variants
EN
Qualification of patients for multifocal intraocular lens implantation – own experience
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Leczenie chirurgiczne polegające na usunięciu soczewki własnej i wszczepieniu w jej miejsce soczewki sztucznej jest najczęstszą procedurą w chirurgii okulistycznej na świecie. Poza usunięciem zaćmy coraz częściej wykonuje się operację usunięcia przeziernej soczewki z wszczepem jako zabieg korygujący presbiopię (PLE) lub zabieg refrakcyjny (CLE). Obecnie pacjenci wymagają zapewnienia im nie tylko doskonałej ostrości widzenia do dali, ale również do bliży i na odległości pośrednie, najlepiej bez konieczności stosowania dodatkowej korekcji okularowej. Rozwiązaniem jest zastosowanie u nich soczewek wewnątrzgałkowych wieloogniskowych. Soczewka AcrySof ReSTOR dzięki swoim właściwościom optycznym pozwala na komfortowe widzenie w każdym dystansie. Właściwa kwalifikacja pacjentów do jej wszczepienia w połączeniu z poznaniem ich potrzeb wzrokowych, dokładnym badaniem okulistycznym i bezbłędnie przeprowadzonym zabiegiem operacyjnym zapewnia uzyskanie na wiele lat bardzo dobrej pooperacyjnej ostrości wzroku do dali, odległości pośredniej i bliży, bez konieczności stosowania korekcji okularowej.
EN
Surgical treatment consisting in own lens removal and replacing it with artificial one is the most frequently performed procedure in ophthalmic surgery worldwide. Except cataract extraction more often cristal lens removal is being performed with artificial lens implantation as a method for presbyopia correction (PLE) or refractive surgery (CLE). Currently patients require not only excellent distance vision but also intermediate and near vision, perfectly without need for additional spectacles correction. In such cases the perfect solution is multifocal intraocular lenses use. Due to its’ optical properties AcrySof ReSTOR let patients achieve comfort vision for all distances. Proper patients qualification in association with meeting their visual needs, detailed ophthalmological examination and perfectly performed surgical procedure allows achieving long-term very good distance, intermediate and near vision without any spectacles dependence.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
1
Issue
3
Pages
190-194
Physical description
Contributors
author
 • Ośrodek Mikrochirurgii Oka Mega-Lens w Warszawie
References
 • 1. Fernández-Vega L, Alfonso JF, Rodríguez PP, et al. Clear lens extraction with multifocal apodized diffractive intraocular lens implantation. Ophthalmology 2007; 114(8): 1491-1498.
 • 2. Gundersen KG, Potvin R. Comparative visual performance with monofocal and multifocal intraocular lenses. Clin Ophthalmol 2013; 7: 1979-1985.
 • 3. Montés-Micó R, España E, Bueno I, et al. Visual performance with multifocal intraocular lenses; mesopic contrast sensitivity under distance and near conditions. Ophthalmology 2004; 111(1): 85-96.
 • 4. Alfonso JF, Fernández-Vega L, Baamonde MB, et al. Prospective visual evaluation of apodized diffractive intraocular lenses. J Cataract Refract Surg 2007; 33(7): 1235-1243.
 • 5. Davison JA, Simpson MJ. History and development of the apodized diffractive intraocular lens. J Cataract Refract Surg 2006; 32(5): 849-858.
 • 6. Kohnen T, Allen D, Boureau C, et al. European multicenter study of the AcrySof ReSTOR apodized diffractive intraocular lens. Ophthalmology 2006; 113(4): 578-584.
 • 7. Chiam PJT, Chan JH, Aggarwal RK, et al. ReSTOR intraocular lens implantation in cataract surgery: quality of vision. J Cataract Refract Surg 2006; 32(9): 1459-1463.
 • 8. Morgan-Warren PJ, Smith JA. Intraocular lens-edge design and material factors contributing to posterior-capsulotomy rates: comparing Hoya FY60aD, PY60aD, and AcrySof SN60WF. Clin Ophthalmol 2013; 7: 1661-1667.
 • 9. Leydolt C, Schriefl S, Stifter E, et al. Posterior capsule opacification with the iMics1 NY-60 and AcrySof SN60WF 1-piece hydrophobic acrylic intraocular lenses: 3-year results of a randomized trial. Am J Ophthalmol 2013; 156(2): 375-381.
 • 10. Li Y, Wang J, Chen Z, et al. Effect of hydrophobic acrylic versus hydrophilic acrylic intraocular lens on posterior capsule opacification: meta-analysis. PLoS One 2013; 8(11): e77864.
 • 11. Ferrer-Blasco T, Montes-Mico R, Peixoto-de-Matos SC, et al. Prevalence of corneal astigmatism before cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2009; 35(1): 70-75.
 • 12. Chen W, Zuo C, Chen C, et al. Prevalence of corneal astigmatism before cataract surgery in Chinese patients. J Cataract Refract Surg 2013; 39(2): 188-192.
 • 13. Bauer NJ, de Vries NE, Webers CA, et al. Astigmatism management in cataract surgery with the AcrySof toric intraocular lens. J Cataract Refract Surg 2008; 34(9): 1483-1488.
 • 14. Pepin SM. Neuroadaptation of presbyopia-correcting intraocular lenses. Curr Opin Ophthalmol 2008; 19(1): 10-2.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-12d3aca6-6fb6-44a4-9ce6-be486d216001
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.