PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 5 | 28–33
Article title

Infl uence of chronically-administered amitriptyline on cardiovascular reactivity in rats

Content
Title variants
PL
Wpływ przewlekle podawanej amitryptyliny na reaktywność układu krążenia u szczurów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
INTRODUCTION Amitriptyline, a tricyclic antidepressant used in the treatment of many psychiatric, neurological and gastrointestinal diseases, aff ects cardiovascular system functions. The aim of the present study was to examine the infl uence of chronically administered amitriptyline on cardiovascular responsiveness to a histamine vasodilatatory stimulus. MATERIAL AND METHODS The studies were carried out on male Wistar rats pre-treated with amitriptyline (2.7 and 5.4 mg/kg, subcutaneously for 7 days). RESULTS Histamine (5.0 and 10.0 μg/kg) administered intravenously in a bolus injection evoked dose-dependent decreases in systolic and diastolic blood pressure as well as in renal (RBF) and skeletal muscle microcirculatory fl ow (SMMF), with no signifi cant changes in heart rate (HR) in the control, saline pre-treated group. Amitriptyline prevented histamine-evoked decreases in blood pressure (2.7 and 5.4 mg/kg) and produced increases in RBF and SMMF (5.4 mg/kg), but did not infl uence HR dynamics. CONCLUSION We demonstrate for the fi rst time that chronically administered amitriptyline to rats infl uences the cardiovascular responsiveness to histamine with an eff ect on peripheral perfusion.
PL
WSTĘP Amitryptylina to trójpierścieniowy lek przeciwdepresyjny stosowany w leczeniu wielu schorzeń psychicznych, neurologicznych oraz przewodu pokarmowego, wpływający także na czynność układu krążenia. Celem pracy było zbadanie wpływu przewlekle stosowanej amitryptyliny na reaktywność układu krążenia na działanie bodźca hipotensyjnego – histaminy. MATERIAŁ I METODY Badania przeprowadzono na samcach szczurów szczepu Wistar, którym podawano amitryptylinę (2,7 i 5,4 mg/kg) podskórnie przez 7 dni. WYNIKI Histamina (5,0 i 10,0 μg/kg) podawana dożylnie (bolus) w grupie kontrolnej wywoływała zależne od dawki spadki ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego oraz przepływu w tętnicy nerkowej (RBF) i w mikrokrążeniu mięśnia szkieletowego (SMMF), nie wpływając na częstość rytmu serca (HR). Amitryptylina zapobiegała wywoływanym przez histaminę spadkom ciśnienia tętniczego krwi (2,7 i 5,4 mg/kg), powodowała wzrost RBF i SMMF (5,4 mg/kg), nie wpływając na HR. WNIOSEK Przewlekle stosowana amitryptylina wpływa na reaktywność układu krążenia i przepływy obwodowe w odpowiedzi na dożylne podanie histaminy u szczurów.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
5
Pages
28–33
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Piekarska 18 41-902 Bytom tel. +48 32 397 65 42 fax +48 32 397 65 37
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • 2Zakład Biochemii Hormonów, Katedra Diagnostyki Obrazowej i Biochemii Hormonów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Barbui C., Cipriani A., Patel V., Ayuso- Mateos J.L., van Ommeren M. Effi cacy of antidepressants and benzodiazepines in minor depression: systematic review and meta-analysis. Br. J. Psychiatry. 2011; 198: 11–16.
 • 2. Evers S. Treatment of migraine with prophylactic drugs. Expert Opin. Pharmacother. 2008; 9: 2565–2573.
 • 3. Kaminski A., Kamper A., Thaler K., Chapman A., Gartlehner G. Antidepressants for the treatment of abdominal pain-related functional gastrointestinal disorders in children and adolescents. Cochrane Database Syst. Rev. 2011. doi: 10.1002/14651858.CD008013.pub2.
 • 4. Freysoldt A., Fleckenstein J., Lang P.M., Irnich D., Grafe P., Carr R.W. Low concentrations of amitriptyline inhibit nicotinic receptors in unmyelinated axons of human peripheral nerve. Br. J. Pharmacol. 2009; 158: 797–805.
 • 5. Guaiana G., Barbui C., Hotopf M. Amitriptyline for depression. Cochrane Database Syst. Rev. 2007. doi: 10.1002/14651858.CD004186.pub2.
 • 6. Chevallier N., Keller E., Maurice T. Behavioural phenotyping of knockout mice for the sigma-1 (1) chaperone protein revealed gender-related anxiety, depressivelike and memory alterations. J. Psychopharmacol. 2011; 25: 960–975.
 • 7. Jang S.W., Liu X., Chan C.B. i wsp. Amitriptyline is a TrkA and TrkB receptor agonist that promotes TrkA/TrkB heterodimerization and has potent neurotrophic activity. Chem. Biol. 2009; 16: 644–56.
 • 8. Hur Y.K., Choi I.S., Cho J.H. i wsp. Effects of carbamazepine and amitriptyline on tetrodotoxinresistant Na+ channels in immature rat trigeminal ganglion neurons. Arch. Pharm. Res. 2008; 31: 178–182.
 • 9. Punke M.A., Friederich P. Amitriptyline is a potent blocker of human Kv1.1 and Kv7.2/7.3 channels. Anesth. Analg. 2007; 104: 1256-1264.
 • 10. Chopra N., Laver D., Davies S.S., Knollmann B.C. Amitriptyline activates cardiac ryanodine channels and causes spontaneous sarcoplasmic reticulum calcium release. Mol. Pharmacol. 2009; 75: 183–195.
 • 11. Thorstrand C. Cardiovascular eff ects of poisoning with tricyclic antidepressants. Acta Med. Scand. 1974; 195: 505–514.
 • 12. Stern H., Konetschny J., Herrmann L., Säwe U., Belz G.G. Cardiovascular eff ects of single doses of the antidepressants amitriptyline and lofepramine in healthy subjects. Pharmacopsychiatry 1985; 18: 272–277.
 • 13. Kopera H. Anticholinergic and blood pressure eff ects of mianserin, amitriptyline and placebo. Br. J. Clin. Pharmacol. 1978; 5: 29S–34S.
 • 14. Trimarchi G.R. Increased cardiovascular responsiveness to central cholinergic stimulation in the genetically epilepsyprone rat. J. Pharm. Pharmacol. 1994; 46: 497–502.
 • 15. Irman-Florjanc T., Jochem J., Żwirska- -Korczala K. Amitriptyline and citalopram inhibit histamine-induced cardiovascular eff ects in rats. Infl amm. Res. 2004; 53: S97–S98.
 • 16. Trimarchi G.R., Imperatore C., Arcadi F.A. i wsp. Increased cardiovascular responsiveness to central cholinergic stimulation in the genetically epilepsy-prone rat. J. Pharm. Pharmacol. 1994; 46: 497–502.
 • 17. Ueda H., Doi Y., Yoshizuka M. i wsp. Electron microscopy of histamine-induced contraction of the in vitro swine coronary artery. Acta Anat. (Basel). 1991; 142: 62–69.
 • 18. Irman-Florjanc T., Kužner J., Drevenšek G., Budihna M.V. Amitriptyline and citalopram, two diff erent types of antidepressant drugs, relax histamine-contracted porcine coronary artery. Infl amm. Res. 2002; 51: 25–26.
 • 19. Kachur J.F., Allbee W.E., Gaginella T.S. Antihistaminic and antimuscarinic eff ects of amitriptyline on guinea pig ileal electrolyte transport and muscle contractility in vitro. J. Pharmacol. Exp. Ther. 1988; 245: 455–459.
 • 20. Irman-Florjanc T. Amitriptyline changes the pharmacokinetic profi le of histamine in rat blood. Infl amm. Res. 2002; 51: 23–24.
 • 21. Rajtar S., Irman-Florjanc T. Amitriptyline aff ects histamine-N-methyltransferase and diamine oxidase activity in rats and guinea pigs. Eur. J. Pharmacol. 2007; 574: 201–208.
 • 22. Irman-Florjanc T., Jochem J., Żwirska- -Korczala K. Infl uence of centrally acting amitriptyline and citalopram on histamine- induced cardiovascular eff ects in rats. Infl amm. Res. 2006; 55: S71–S72.
 • 23. Jochem J., Irman-Florjanc T., Żwirska- -Korczala K. Infl uence of amitriptyline on central histamine-induced reversal of haemorrhagic shock in rats. Infl amm. Res. 2007; 56: S27–S28.
 • 24. Richardson J.S., Chiu E.K. The acute eff ects of amitriptyline, iprindole and trazodone on blood pressure and heart rate in rats. Pharmacol. Biochem. Behav. 1982; 17: 1221–1223.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-127ceaf6-a662-49ac-a1ef-467ed8f4825f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.