PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 1 | 45-48
Article title

Mózgowy czynnik natriuretyczny a udar niedokrwienny mózgu

Content
Title variants
EN
Brain natriuretic peptide and ischemic stroke
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
BNP, brain natriuretic peptide, is a member of a family of hormones with natriuretic, diuretic and vasorelaxant activity. It is secreted mostly from the cardiac ventricles, but it is synthetized in the human brain too. Till now measurement of BNP has been valuable in the rapid diagnosis of heart failure. Reports of changes in BNP content in cerebrovascular diseases suggest that BNP plays a role in pathogenesis and pathophysiology of ischemic stroke. BNP is elevated in nearly two thirds of acute stroke patients. This rise is caused inter alia 1) by the sympathetic system activation, which may have toxic effect on the myocardium, leading to myocardial dysfunction and increased secretion of BNP from the damaged heart, and 2) by increased production of BNP by the damaged part of brain. The attempts to find correlation between circulating NT-proBNP concentration and stroke topography, infarct size or severity of neurological deficit do not give unequivocal results. The same applies to prognostic value of BNP concentration during ischemic stroke. Despite the contradictory findings, it is worth continuing this research, because there is an association between cardiac failure and poor prognosis in acute cerebrovascular diseases. Early prognosis of heart failure in ischemic stroke may be useful in the selection of an adequate therapy and may improve prognosis of acute stroke patients.
PL
BNP, czyli mózgowy czynnik natriuretyczny, należy do rodziny hormonów o działaniu natriuretycznym, diuretycznym i wazodylatacyjnym. Jest uwalniany przede wszystkim przez tkankę mięśniową komór serca, ale syntetyzuje go również ludzki mózg. Dotychczas oznaczanie BNP było użyteczne w szybkiej diagnostyce niewydolności mięśnia sercowego. Doniesienia o zmianach stężenia tego czynnika w chorobach naczyniowych mózgu sugerują jego udział także w patogenezie i patofizjologii udaru niedokrwiennego mózgu. Stężenie BNP wzrasta u blisko 2/3 pacjentów w ostrej fazie niedokrwienia. Przyczyną tego wzrostu jest m.in. 1) aktywacja układu współczulnego, która wywołuje toksyczny efekt na miokardium, prowadząc do zaburzeń funkcji serca i uwalniania BNP, oraz 2) zwiększona produkcja tego czynnika w uszkodzonych częściach mózgu. Próby powiązania wzrostu stężenia hormonu natriuretycznego typu B z różnymi parametrami udaru niedokrwiennego (topografia, wielkość, stopień deficytu neurologicznego) nie przynoszą jednoznacznych wyników. Brak również zgody w określeniu wartości prognostycznej BNP w przebiegu niedokrwienia mózgu. Mimo sprzecznych doniesień, należy kontynuować te badania, m.in. dlatego, że niewydolność serca ma związek ze złym rokowaniem w przebiegu ostrych incydentów naczyniowych OUN. Jej wczesne rozpoznanie w udarze niedokrwiennym mózgu może ułatwić szybkie wdrożeniu adekwatnej farmakoterapii i poprawić rokowanie pacjentów z udarem.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
45-48
Physical description
Contributors
author
  • II Katedra Chorób Układu Nerwowego UM w Łodzi
author
  • Oddział Chorób Wewnętrznych WSS im. M. Kopernika w Łodzi
References
  • 1. Sudoh T., Kangawa K., Minamino N. i wsp.: A new natriuretic peptide in porcine brain. Nature 1988; 332: 78-81.
  • 2. Stein B., Levin R.: Natriuretic peptides: physiology, therapeutic potential, and risk stratification in ischemic heart disease. Am. Heart J. 1998; 135: 914-923.
  • 3. deBold A.J., Borenstein H.B., Veress A.T. i wsp.: A rapid and potent natriuretic response to intravenous injection of atrial myocardial extract. Life Science 1981; 28: 89-94.
  • Dalszy ciąg piśmiennictwa znajduje się na stronie 58.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-125c5f46-df1e-4979-846b-4580263c3aca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.