Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2013 | 14 | 2 | 37-40

Article title

Ultrasound guided coeliac plexus neurolysis in patient with holestatic jaundice

Title variants

PL
Neuroliza splotu trzewnego pod kontrolą USG u pacjentki z żółtaczką cholestatyczną

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Neuroliza splotu trzewnego ma dobrze ugruntowaną pozycję wśród zabiegowych metod leczenia bólu. Wykonywana przez doświadczonego klinicystę cechuje się wysoką skutecznością i bezpieczeństwem. Po raz pierwszy zabieg został opisany w 1918 przez Wendlinga i od tego czasu technika jego wykonania doczekała się wielu modyfikacji. Najpowszechniej stosuje się dostęp tylny pod kontrolą fluoroskopu lub tomografii komputerowej. Alternatywę stanowi metoda z dostępu przedniego pod kontrolą ultrasonografu po raz pierwszy opisana w 1983 przez Greinera i popularyzowana w Polsce przez M. Hilgiera. Autorzy przybliżają tę technikę wykonania zabiegu na podstawie opisu przypadku pacjentki z guzem głowy trzustki powikłanym żółtaczką cholestatyczną. Innowacyjność metody polegała na przeprowadzeniu zabiegu w projekcji „In-plane” w przekroju podłużnym, co pozwoliło uniknąć niepożądanego nakłucia dróg żółciowych. Uzyskano zmniejszenie dolegliwości bólowych z NRS 8 do 1, co pozwoliło na stopniowe odstawienie opioidów i komfortowe wykonanie zabiegu protezowania dróg żółciowych.
EN
Neurolytic coeliac plexus block (NCPB) has well established position in interventional pain management. Performed by an experience physician is highly effective and safe. Technique of NCPB was described for the first time by Wendling in 1918 and since then various modifications were introduced. Most commonly posterior approach under fluoroscopy and more recently CT guidance has been used. Alternative method with anterior approach under ultrasound guidance was described by Greiner in 1983 and popularized by M. Hilgier in Poland. Authors present case report of patient with pancreatic-head tumour and cholestasis who underwent uncomplicated NCPB. Innovative technique was used with longitudinal view of the aorta and “in plane” needle trajectory avoiding puncture of biliary tract. The patient experienced reduction in pain from 8 to 1 on Numeric Rating Scale (NRS), discontinued opioid administration and had successful biliary tract prosthesis insertion.

Discipline

Journal

Year

Volume

14

Issue

2

Pages

37-40

Physical description

Contributors

author
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki im M. Kopernika, Koszalin, Polska
author
  • Department of Anesthesia and Chronic Pain Service, St. George’s Hospital, Londyn, UK

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-1236398f-3fb6-4800-ab83-e630cc388aa1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.