PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | XIV | 1 | 110-125
Article title

Przewidywanie efektywności własnych działań u osób z wysoką i niską samooceną w zadaniach o różnym stopniu kontrolowalności

Authors
Content
Title variants
EN
Evaluation of self-efficacy at people with high and low self-esteem in different control tasks
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The goal of this study is to present the results of the research concerning the relationship between the evaluation of self-efficacy and a global self-esteem as well as to answer the question of the differences in the evaluation of self-efficacy in different control tasks at people with high and low self-esteem. To verify the hypothesis 130 students were tested. Rosenberg Self-Esteem Scale was used to measure global self-esteem whereas two different sets of equations were used to differentiate the degree of controlling the conditions experienced these people. The results confirm the hypothesis that people with high self-esteem evaluate their actions higher in relation to people with low self-esteem in higher-level controlled conditions. Analyses do not support the hypothesis assuming that in lower control tasks people with high self-esteem also evaluate their self-efficacy higher as compared to people with low self-esteem. Moreover, the results show that there are no differences in people with high and low self-esteem regarding the changes in evaluation of self- -efficacy in low control tasks.
Keywords
Year
Volume
XIV
Issue
1
Pages
110-125
Physical description
Contributors
author
 • 3 Brygada Zmechanizowana Lublin
References
 • Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Bandura, A. (2007). Teoria społecznego uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., Vohs, K. D. (2003). Does high self- -esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science in the Public Interest, 4, 1-44.
 • Blascovich, J., Tamaka, J. (1991). Measures of self-esteem. W: J. P. Robinson, P. R . S haver, L. S. Wrightsman (red.) Measures of personality and social psychological attitudes (t. 1, s. 115-160). New York: Academic Press.
 • Campbell, J. D., Lavallee, L. F. (1993). Who am I ? The role of self-concept confusion in understanding the behavior of people with low self-esteem. W: R. F. Baumeister (red.) Self-Esteem. The Puzzle of Low Self-Regard (s. 3-21). New York: Plenum Press.
 • Domańska-Najder, K. (1984). Definicja pojęcia kontroli – przegląd zagadnień. Przegląd Psychologiczny, 27, 405-420.
 • Dymkowski, M. (1984). Przejawy dążenia do spójnego obrazu siebie. Przegląd Psychologiczny, 27, 651-671.
 • Dymkowski, M. (1989). Wykonywanie zadań w sytuacji zaangażowania „ja” jako efekt interakcji oczekiwań oraz informacji zwrotnych o wyniku. Przegląd Psychologiczny, 32, 185-202.
 • Kofta, M. (1977). Kontrola psychologiczna nad otoczeniem: ramy pojęciowe teorii. Psychologia Wychowawcza, 20, 150-167.
 • Kofta, M., Doliński, D. (2000). Poznawcze podejście do osobowości. W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 2, s. 561-600). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kozielecki, J. (1981). Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Oleś, P. K. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Pervin, L. A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Reykowski, J. (1992). Emocje, motywacja, osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rotter, J. B. (1990). Poczucie wewnętrznej versus zewnętrznej kontroli wzmocnień. Nowiny Psychologiczne, 5-6, 59-69.
 • Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness: on depression, development, and death. San Francisco: W. H. Freeman and Company.
 • Sokołowska, J. (1993). Przewidywania i wybory a przekonanie o własnej kontroli. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Szmajke, A. (1989). Dążenie do uzyskania poczucia kontroli nad zdarzeniami jako modyfikator sądów atrybucyjnych i spostrzegania osób. Przegląd Psychologiczny, 32, 155-183.
 • Tice, D. (1993). The social motivations of people with low self–esteem. W: R. F. Baumeister (red.) Self-Esteem. The Puzzle of Low Self-Regard (s. 37-53). New York: Plenum Press.
 • Wieczorkowska-Siarkiewicz, G. (1992). Punktowe i przedziałowe reprezentacje celu. Uwarunkowania i konsekwencje. Warszawa: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1223d8a8-0be8-4923-9099-b965d24e4e4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.