PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 49 | 148–163
Article title

Anatomia prawidłowa i ultrasonograficzna wybranych nerwów obwodowych. Część III: Nerwy obwodowe kończyny dolnej

Content
Title variants
EN
Normal and sonographic anatomy of selected peripheral nerves. Part III: Peripheral nerves of the lower limb
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The ultrasonographic examination is currently increasingly used in imaging peripheral
nerves, serving to supplement the physical examination, electromyography and magnetic
resonance imaging. As in the case of other USG imaging studies, the examination
of peripheral nerves is non-invasive and well-tolerated by patients. The typical ultrasonographic
picture of peripheral nerves as well as the examination technique have been
discussed in part I of this article series, following the example of the median nerve. Part
II of the series presented the normal anatomy and the technique for examining the peripheral
nerves of the upper limb. This part of the article series focuses on the anatomy
and technique for examining twelve normal peripheral nerves of the lower extremity:
the iliohypogastric and ilioinguinal nerves, the lateral cutaneous nerve of the thigh, the
pudendal, sciatic, tibial, sural, medial plantar, lateral plantar, common peroneal, deep peroneal
and superficial peroneal nerves. It includes diagrams showing the proper positioning
of the sonographic probe, plus USG images of the successively discussed nerves and
their surrounding structures. The ultrasonographic appearance of the peripheral nerves
in the lower limb is identical to the nerves in the upper limb. However, when imaging the
lower extremity, convex probes are more often utilized, to capture deeply-seated nerves.
The examination technique, similarly to that used in visualizing the nerves of upper extremity,
consists of locating the nerve at a characteristic anatomic reference point and
tracking it using the “elevator technique”. All 3 parts of the article series should serve as
an introduction to a discussion of peripheral nerve pathologies, which will be presented
in subsequent issues of the “Journal of Ultrasonography”.
PL
Badanie ultrasonograficzne jest obecnie coraz chętniej stosowaną metodą obrazowania
nerwów obwodowych, gdyż stanowi doskonałe uzupełnienie badania klinicznego, elektromiografii
czy badania metodą rezonansu magnetycznego. Podobnie jak w przypadku
innych rodzajów badań ultrasonograficznych, diagnostyka nerwów obwodowych jest
nieinwazyjna i dobrze tolerowana przez pacjentów. Charakterystyczny obraz ultrasonograficzny
nerwów obwodowych oraz technika badania ultrasonograficznego zostały
omówione w pierwszej części pracy na przykładzie nerwu pośrodkowego. W drugiej
części przedstawiono anatomię i technikę badania nerwów obwodowych kończyny górnej.
W trzeciej zostanie omówiona anatomia i technika badania ultrasonograficznego
dwunastu prawidłowych nerwów obwodowych kończyny dolnej: nerwu biodrowo-podbrzusznego,
biodrowo-pachwinowego, skórnego bocznego uda, sromowego, kulszowego,
piszczelowego, łydkowego, podeszwowego przyśrodkowego, podeszwowego bocznego,
strzałkowego wspólnego, strzałkowego głębokiego, strzałkowego powierzchownego.
Na załączonych schematach przedstawiono sposoby przyłożenia głowicy, skany z aparatu
ultrasonograficznego obrazujące kolejno omawiane nerwy wraz z otaczającymi je strukturami.
Obraz ultrasonograficzny nerwów obwodowych w kończynie dolnej jest identyczny
jak w kończynie górnej. Częściej niż w kończynie górnej istnieje potrzeba wykorzystania
głowic konweksowych, umożliwiających obrazowanie nerwów zlokalizowanych głęboko.
Technika badania jest analogiczna jak w kończynie górnej i polega na odnalezieniu nerwu
w charakterystycznym punkcie referencyjnym i śledzeniu go „techniką windy”. Niniejsze
trzy części artykułu są wstępem do omówienia patologii nerwów obwodowych, która
zostanie przedstawiona w kolejnych numerach „Journal of Ultrasonography”.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
49
Pages
148–163
Physical description
Contributors
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Berta Kowalska, Kraków, Polska
 • Zakład Radiologii, Instytut Reumatologii w Warszawie, Warszawa, Polska
References
 • 1. Martinoli C: Imaging of the peripheral nerves. Semin Musculoskelet Radiol 2010; 14: 461–462.
 • 2. Bianchi S, Martinoli C: Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego. Tom 2, Medipage, Warszawa 2009.
 • 3. Peng P, Tumber P: Ultrasound-guided interventional procedures for patients with chronic pelvic pain – a description of techniques and review of literature. Pain Physician 2008; 11: 215–224.
 • 4. Hadzic A, Vloka JD: Blokady nerwów obwodowych. Zasady i praktyka. Medipage, Warszawa 2008.
 • 5. Marhofer P: Zastosowanie ultrasonografii w blokadach nerwów obwodowych. Zasady i praktyka. Medmedia, Warszawa 2010.
 • 6. Felten DL, Józefowicz R, Netter FH: Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. Elsevier Urban and Partner, Wrocław 2007.
 • 7. Chiou HJ, Chou YH, Chiou SY, Liu JB, Chang CY: Peripheral nerve lesions: role of high-resolution US. RadioGraphics 2003; 23: 15.
 • 8. Schunke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Wesker K: Prometeusz. Atlas anatomii człowieka. MedPharm, Wrocław 2009.
 • 9. Bochenek A, Reicher M: Anatomia człowieka. Tom 5, PZWL, Warszawa 1989.
 • 10. Abrahams P, Marks S, Hutchings R: McMinn’s Color Atlas of Human Anatomy. Mosby, London 2003.
 • 11. Gray H: Anatomy Descriptive and Applied. Longman’s, Green and CO, London1935.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-121896d0-ec5f-43a5-9e40-3043739a13fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.