PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 9 | 4 | 40-45
Article title

Postrzeganie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie

Content
Title variants
EN
The perception of people with disabilities in society
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Introduction: For many years, people with disabilities have been treated as people who cannot participate in society and are therefore discriminated against. At present, however, the attitude towards people with disabilities is changing. The aim of the study was to assess the perception of disabled people by healthy people. Material and method: The applied research technique was a quantitative method - a diagnostic survey. The research technique used was a survey among 400 patients of POZ from April to August 2019. The original questionnaire contained 28 closed questions. Results: According to the respondents, 66% believe that sick people are discriminated against in society. Almost all respondents (97%) believe that the sick should participate in social life, while almost half (48%) believe that the disabled should be given special care and assistance. Conclusions: Women are more likely to believe that people with disabilities are discriminated against. They also feel more strongly that they should be given special care and assistance. The age of respondents influences the attitude of kindness towards people with disabilities. Empathy towards people with disabilities increases with the level of education of respondents and with the level of religiousne
EN
Introduction: For many years, people with disabilities have been treated as people who cannot participate in society and are therefore discriminated against. At present, however, the attitude towards people with disabilities is changing. The aim of the study was to assess the perception of disabled people by healthy people. Material and method: The applied research technique was a quantitative method - a diagnostic survey. The research technique used was a survey among 400 patients of POZ from April to August 2019. The original questionnaire contained 28 closed questions. Results: According to the respondents, 66% believe that sick people are discriminated against in society. Almost all respondents (97%) believe that the sick should participate in social life, while almost half (48%) believe that the disabled should be given special care and assistance. Conclusions: Women are more likely to believe that people with disabilities are discriminated against. They also feel more strongly that they should be given special care and assistance. The age of respondents influences the attitude of kindness towards people with disabilities. Empathy towards people with disabilities increases with the level of education of respondents and with the level of religiousne
Discipline
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
40-45
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Wydział Ochrony Zdrowia University of Applied Sciences in Tarnów, Faculty of Health Sciences, Poland
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Wydział Ochrony Zdrowia University of Applied Sciences in Tarnów, Faculty of Health Sciences, Poland
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Wydział Ochrony Zdrowia University of Applied Sciences in Tarnów, Faculty of Health Sciences, Poland
References
 • [1] Kosakowski, C., Krause, A., & Wójcik, M. (2009). Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością. Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.
 • [2] Oficjalna strona internetowa Światowej Organizacji Zdrowia – http://www.who.int/en/ (dostęp: 10.10.2019).
 • [3] Bieganowska, A. (2005). Model niepełnosprawności w mediach a postawy wobec osób niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna, (5), 362–371.
 • [4] Kirenko, J. (2006). Oblicza niepełnosprawności. Wydawnictwo Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza, Lublin.
 • [5] Bręczewski, G. (2010). Wybrane psychospołeczne aspekty niepełnosprawności: w kierunku rozwojowej wizji procesu rehabilitacji. Wydawnictwo AWF, Poznań.
 • [6] Kirenko, J. (2007). Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • [7] Sala, K. (2016). Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych w Polsce. Wrocławskie Studia Politologiczne, 21, 82–95.
 • [8] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483. ze zm.
 • [9] Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. z 1997r., nr.50, poz.475).
 • [10] Barlak, M., & Czekalski, R. (2014). Niepełnosprawność w zmieniającej się kulturze/Disability in the face of the ongoing cultural changes. Advances in Rehabilitation, 28(3), 37–46.
 • [11] Skura, M. (2016). Niepełnosprawność jako inność. Filozoficzne implikacje społecznych relacji osób z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 4.
 • [12] Ostaszewski, K. (2012). Stosunek do osób z chorobami psychicznymi i innych grup dyskryminowanych [w:] Edukacja zdrowotna: poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, pod red. Woynarowskiej B. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.
 • [13] Bergier, B., Kajczuk, A. (2014). Postawy studentów Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej wobec osób z niepełnosprawnością, Rozprawy Społeczne, 2(7).
 • [14] Gorajewska, D. (2006). Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością. Wydawnictwo Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa.
 • [15] Kosek-Nita, B., Raś, D. (2007). Kontakty z ludźmi „innymi” jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląsk, Katowice.
 • [16] Papuda-Dolińska, B. (2012). Postawy wobec osób z niepełnosprawnością: na podstawie opinii polskich i holenderskich studentów, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 4, 129–143.
 • [17] Chodkowska, M. (2010). Stereotypy niepełnosprawności. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • [18] Malikowski, M., Szluz, B. (2016).Współczesny Rzeszów. Problemy społeczno-kulturowe. Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • [19] Boryszewski, P. (2007). Niepełnosprawni w opinii społeczności lokalnych na przykładzie 10 wybranych gmin w Polsce. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • [20] Ploch, L. (2017). Uzdolniona artystycznie osoba z niepełnosprawnością wobec problemu mobbingu w otoczeniu własnym, Niepełnosprawność i rehabilitacja, 4.
 • [21] Zasępa, E., Czabała, Cz. & Starzomska, M. (2005). Postawy wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych, Człowiek –Niepełnosprawność -Społeczeństwo, 1.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-120c3878-de2e-4123-801b-a568243f5cba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.