PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 1 | 94–100
Article title

Ostre poprzetoczeniowe uszkodzenie płuc (TRALI) – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Transfusion-related acute lung injury (TRALI) – a case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Transfusion-related acute lung injury is defined as acute respiratory failure which develops during or within 6 hours after transfusion of a blood component in a patient with no risk factors for respiratory insufficiency. Transfusion-related acute lung injury is diagnosed based on clinical manifestation and by excluding other causes of acute lung injury. Unambiguous diagnosis is difficult. Looking for anti-HLA and/or anti-HNA antibodies in donors and sometimes in recipients plays an important role in lab tests. Negative antibody findings, either in a donor or in a recipient, do not exclude transfusion-related acute lung injury, which, however, does not exempt from performing leukocyte antibody tests since they are extremely important for transfusion-related acute lung injury prophylaxis. The ways to prevent this reaction include: disqualifying donors with anti-HLA/HNA antibodies, screening for antibodies in multiparous women and in individuals after transfusion, modifying the way blood components are prepared and limiting blood transfusion in clinical practice. The paper presents a case of a 38-year-old woman with acute myeloid leukaemia, hospitalised at the Department of Internal Diseases and Haematology of the Military Institute of Medicine for subsequent courses of chemotherapy. During treatment, the patient had red cells and platelets concentrates transfused several times with no transfusion-related reactions. Eight days after the last chemotherapy infusion, the patient developed high temperature and her platelet count was 14 × 103/mL. Therefore, the patient received a platelet concentrate again. About 1 hour after transfusion, the patient complained about chest pain and dyspnoea. She needed oxygen therapy. Chest X-ray revealed lung oedema with no signs of left ventricular failure. Once other causes of acute lung injury were excluded, transfusion-related acute lung injury was diagnosed.
PL
Ostre poprzetoczeniowe uszkodzenie płuc definiowane jest jako ostra niewydolność oddechowa pojawiająca się w trakcie przetaczania składnika krwi lub w ciągu następnych 6 godzin u chorych bez czynników ryzyka zaburzeń układu oddechowego. Ostre poprzetoczeniowe uszkodzenie płuc rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych i poprzez wykluczenie innych przyczyn ostrej niewydolności oddechowej. Jednoznaczne rozpoznanie zespołu jest trudne. Ważną rolę w badaniach laboratoryjnych odgrywa poszukiwanie przeciwciał przeciwko antygenom leukocytarnym i/lub granulocytarnym u dawców, czasem u biorców. Niewykrycie u dawców lub u biorcy przeciwciał nie wyklucza poprzetoczeniowego uszkodzenia płuc, co nie zwalnia z wykonywania badań przeciwciał antyleukocytarnych. Jest to bowiem niezwykle istotne dla profilaktyki ostrego poprzetoczeniowego uszkodzenia płuc. Sposobami zapobiegania ostremu poprzetoczeniowemu uszkodzeniu płuc są: dyskwalifikacja dawców krwi z przeciwciałami antyleukocytarnymi/antygranulocytarnymi, badania przeglądowe przeciwciał u kobiet wieloródek i u osób po przebytych przetoczeniach krwi, modyfikacja warunków przygotowania składników krwi oraz ograniczenie przetaczania składników krwi w praktyce klinicznej. W artykule przedstawiono przypadek 38-letniej kobiety hospitalizowanej w Klinice Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowego Instytutu Medycznego z powodu ostrej białaczki szpikowej w celu wykonania kolejnych kursów chemioterapii. W czasie leczenia chorej kilkakrotnie przetaczano koncentraty krwinek czerwonych i koncentraty krwinek płytkowych bez reakcji poprzetoczeniowych. Po 8 dniach od podania ostatniego kursu chemioterapii z powodu liczby płytek krwi 14 × 103/ml i wysokiej temperatury ciała chorej ponownie zlecono przetoczenie koncentratu płytek krwi. Około 1 godziny po przetoczeniu pojawiły się ból w klatce piersiowej i duszność. Pacjentka wymagała tlenoterapii. W wykonanym badaniu rentgenowskim płuc obraz obrzęku płuc bez objawów niewydolności lewokomorowej. Po wykluczeniu innych przyczyn ostrej niewydolności płuc rozpoznano ostre poprzetoczeniowe uszkodzenie płuc.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
94–100
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Transfuzjologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Jolanta Korsak, prof. nadzw. WIM
 • akład Transfuzjologii Klinicznej WIM, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, tel.: +48 261 817 206, faks: +48 261 817 247
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
References
 • 1. Win N, Chapman CE, Bowles KM et al.: How much residual plasma may cause TRALI? Transfus Med 2008; 18: 276–280.
 • 2. Toy P, Gajic O, Bacchetti P et al.: Transfusion-related acute lung injury: incidence and risk factors. Blood 2012; 119: 1757–1767.
 • 3. Bux J, Sachs UJ: The pathogenesis of transfusion-related acute lung injury (TRALI). Br J Hematol 2007; 136: 788–799.
 • 4. Osterman JL, Arora S: Blood product transfusion and reactions. Emerg Med Clin North Am 2014; 32: 727–738.
 • 5. Schmickl CN, Mastrobuoni S, Filippids FT et al.: Male-predominant plasma transfusion strategy for preventing transfusionrelated acute lung injury: a systematic review. Crit Care Med 2015; 43: 205–225.
 • 6. Fung YL: TRALI Investigation Insights. Vox Sang 2011; 101 (Suppl 1): 66.
 • 7. Vlaar AP, Juffermans NP: Transfusion-related acute lung injury: a clinical review. Lancet 2013; 382: 984–994.
 • 8. Goldman M, Webert KE, Arnold DM et al.: Proceedings of a consensus conference: towards an understanding of TRALI. Transfus Med Rev 2005; 19: 2–31.
 • 9. Peters AL, van Hezel ME, Juffermans NP et al.: Pathogenesis of non-antibody mediated transfusion-related acute lung injury from bench to bedside. Blood Rev 2015; 29: 51–91.
 • 10. Bux J: Antibody-mediated (immune) transfusion-related acute lung injury. Vox Sang 2011; 100: 122–128.
 • 11. Curtis BR, McFarland JG: Mechanisms of transfusion-related acute lung injury (TRALI): anti-leukocyte antibodies. Crit Care Med 2006; 34 (Suppl): S118–S123.
 • 12. Sachs UJ, Wasel W, Bayat B et al.: Mechanism of transfusionrelated acute lung injury induced by HLA class II antibodies. Blood 2011; 117: 669–677.
 • 13. Vlaar AP, Kuipers MT, Hofstra JJ et al.: Mechanical ventilation and the titer of antibodies as risk factors for the development of transfusion-related lung injury. Crit Care Res Pract 2012; 2012: 720950.
 • 14. Fung YL: Transfusion-related acute lung injury investigation insights. ISBT Science Series 2011; 6: 206–211.
 • 15. ISBT Working Party on Granulocyte Immunology: Recommendations of the ISBT Working Party on Granulocyte Immunobiology for leucocyte antibody screening in the investigation and prevention of antibody-mediated transfusion-related acute lung injury. Vox Sang 2009; 96: 266–269.
 • 16. Maślanka K: Aktualny stan wiedzy na temat patofizjologii, diagnostyki i zapobiegania TRALI. Acta Haematol Pol 2013; 44: 274–283.
 • 17. International Haemovigilance Network: Proposed standard definitions for surveillance of non infectious adverse transfusion reactions. 2011. Available from: www.ihn-org.com/wp-content/uploads/2011/06/ISBT-definitions-for-non-infectious-transfusion-reactions.pdf (accepted 2 March, 2012).
 • 18. Triulzi DJ, Kleinman S, Kakaiya RM et al.: The effect of previous pregnancy and transfusion on HLA alloimmunization in blood donors: implications for a transfusion-related acute lung injury risk reduction strategy. Transfusion 2009; 49: 1825–1835.
 • 19. American Association of Blood Banks: Standards for Blood Banks and Transfusion Services. Bethesda, 2014.
 • 20. American Association of Blood Banks: TRALI risk mitigation for plasma and whole blood for allergenic transfusion. Association Bulletin 2014, January 29.
 • 21. Vlaar AP: Transfusion-related acute lung injury: current understanding and preventive strategies. Transfus Clin Biol 2012; 19: 117–124.
 • 22. Kakaiya RM, Triulzi DJ, Wright DJ et al.: Prevalence of HLA antibodies in remotely transfused or alloexposed volunteer blood donors. Transfusion 2010; 50: 1328–1334.
 • 23. Silliman CC, Moore EE, Kelher MR et al.: Identification of lipids that accumulate during the routine storage of prestorage leukoreduced red blood cells and cause acute lung injury. Transfusion 2011; 51: 2549–2554.
Document Type
report
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-11a17ea9-63ea-4c29-96c9-55ee563bafa2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.