PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | XIX | 2 | 209-228
Article title

Poczucie bezpieczeństwa i zaangażowanie w relacje interpersonalne młodych kobiet

Content
Title variants
EN
Sense of security and involvement in interpersonal relationships of young women
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
More and more young women decide on cohabitation or single life which may result from difficulties concerning engaging in close interpersonal relationships. The aim of the study was to answer the question of whether there is a connection between marital status of women and their involvement in the relationship? as well as whether the sense of security may decide about engaging in a relationship with another person? The research involved 240 women in early adulthood: single women (80 women), women in cohabitation (82 women) and married women (78 women). The study used The Questionnaire Sense of Security of Uchnast (1990) and the standardized interview for the study of involvement in relationships. Studies have shown the connection between the marital status of women and the level of interpersonal involvement (p = 0,001). Higher and full commitment applies to married women in comparison to women who are in cohabitation and living alone. Commitment indicates the possibility of building a lasting relationship and depends on the sense of security.
Publisher

Year
Volume
XIX
Issue
2
Pages
209-228
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki Institute of Psychology, University of Lodz
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki Institute of Psychology, University of Lodz
References
 • Ambert, A.M. (2009). Divorce: Facts, Causes, and Consequences. Contemporary family trends. Ottawa: The Vanier Institute of the Family.
 • Baxter, J., Haynes, M., Hewitt, B. (2010). Pathways into marriage: Cohabitation and the domestic division of labor. Journal of Family Issuses, 31, 11, 1507-1529.
 • Beck, A.T. (2000). Miłość nie wystarcza. Poznań: Media Rodzina of Poznań.
 • Binstock, G. (2003). Separations, reconcilations and living apart in cohabiting and marital Unions. Journal of Marriage and Family, 65, 2, 432-443.
 • Brown, S.L. (2003). Relationship quality dynamics of cohabitating unions. Journal of Family Issues, 24, 5, 583-601.
 • Cohan, C.L., Kleinbaum, S. (2002). Toward a greater understanding of the cohabitation effect: premarital cohabitation and marital communication. Journal of Marriage and the Family, 64, 1, 180-192.
 • DePaulo, B.M. (2006). Singled out. New York, NY: St. Martin’s Press.
 • DePaulo, B.M., Morris, W.G. (2005). Singles in society and in science. Psychological Inquiry, 16, 57-83.
 • DePaulo, M.B., Morris, W.L. (2005a). Should singles and the scholars who study them make their mark or stay in their place? Psychological Inquiry, 16, 2/3, 142-149.
 • Droblik-Vorobei, T.A. (2005). What college students think about problems of marriage and having children. Russian Education and Society, 47, 47-57.
 • Gold, K.J., Sen, A., Hayward, R.A. (2010). Marriage and cohabitation outcomes after pregnancy loss. Pediatrics, 5, 125-202.
 • Greitemeyer, T. (2009). Stereotypes of singles: Are singles what we trink? European Journal of Social Psychology, 39, 368-383.
 • Hertel, J., Schütz, A., DePaulo, B., Morris, W.L., Stucke, T.S. (2007). Sie ist Single …, na und? Wie werden Singles im Vergleich zu verheirateten Personen wahrgenommen? Zeitschrift für Familienforschung, 19, 2, 139-158.
 • Hohenester, B. (2000). Dyadische Einheit. Zur sozialen Konstitution der ehelich Beziehung. Konstanz: UVK Universitätsverlag Konstanz GmbH.
 • Hsueh, A.C., Morrison, K.R., Doss, B.D. (2009). Qualitative reports of problems in cohabiting relationships: Comparisons to married and dating relationships. Journal of Family Psychology, 23, 2, 236-246.
 • Huang, P.M., Smock, P.J., Manning, W.D., Bergstrom-Lynch, C.A. (2011). He says, she says: Gender and cohabitation. Journal of Family Issues, 32, 7, 876-905.
 • Jamieson, L., Anderson, M., McCrone, D., Bechhofer, F., Steward, R., Li, Y. (2002). Cohabitation and commitment: Partnership plans of young men and women. Sociological Review, 50 (3), 356-377.
 • Janicka, I. (2006). Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej. Studium porównawcze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Janicka, I. (2008). Dynamika związku a wzajemna zależność kohabitujących partnerów. W: M. Bogdanowicz, M. Lipowska (red.), Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju (s. 71-82). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Janicka, I. (2009). Ryzyko kryzysów i konfliktów w związkach kohabitacyjnych. Przegląd Psychologiczny, 52, 3, 293-308.
 • Janicka, I. (2011). Satisfaction with marriage in the case of prenuptially cohabitating and non-cohabitating couples. W: H. Liberska (red.), Relations in Marriage and Family: Genesis, Quality and Development (s. 51-65). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Janicka, I. (2012). Poczucie dobrostanu u osób poślubionych, kohabitujących i singli. W: T. Rostowska, A. Lewandowska-Walter (red.), Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie (s. 26-53). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Jaszewska, D. (2006). Single. W drodze, 3.
 • Kline, G.H., Stanley, S.M., Markman, H.J., Olmos-Gallo, P.A., St. Peters, M., Whitton, S.W., Prado, L.M. (2004). Timing is everything: Pre-engagement cohabitation and increased risk for poor marital outcomes. Journal of Family Psychology, 18, 2, 311-318.
 • Kotlarska-Michalska, A. (1997). Stosunki międzyludzkie jako sfera bezpieczeństwa i zagrożenia. W: A. Kotlarska-Michalska, T. Rusanen, P. Niemelä (red.), Poczucie bezpieczeństwa społecznego w świetle badań polsko-fińskich. Poznań: Wydawnictwo Agencja Reklamowo-Promocyjna „Promocja 21”.
 • Kotlarska-Michalska, A. (1997a). Bezpieczeństwo społeczne jako kategoria polityki społecznej i pojęcie socjologiczne. W: A. Kotlarska-Michalska, T. Rusanen, P. Niemelä (red.), Poczucie bezpieczeństwa społecznego w świetle badań polsko-fińskich. Poznań: Wydawnictwo Agencja Reklamowo-Promocyjna „Promocja 21”.
 • Kwak, A. (1994). Rodzina i jej przemiany. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW.
 • Kwak, A.(2005). Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Lee, K.S., Ono, H. (2012). Marriage, Cohabitation and Happiness: A Cross-National Analysis of 27 Countries. Journal of Marriage and Family, 74, 953-972.
 • Meyer, T. (1993). Der Monopolverlust der Familie. Vom Teilsystem Familie zum Teilsystem privater Lebensformen. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 45, 23-40.
 • Mortensen, O., Torsheim, T., Melkevik, O., Thuen F. (2012). Adding a baby to the equation. Married and cohabiting women`s relationship satisfaction in the transition to parenthood. Family Process, 51, 1, 122-139.
 • Nave-Herz, R. (2002). Über die Gegenwart prägende Prozesse familialer Veränderungen: Thesten und Anti-Thesten. W: H.G. Krüsselberg, H. Reichmann (red.), Zukunftsperspektive Familie und Wirtschaft (s. 133-150). Grafschaft: Vektor-Verlag.
 • Nave-Herz, R. (2002a). Wanden und Kontinuität in der Bedeutung, in der Struktur und Stabilität von Ehe und Familie in Deutschland. W: R. Nave-Herz, Kontinuität und Wandel der Familie in Deutschland. Stuttgard: Enke.
 • Niemelä, P. (1997). Pojęcie poczucia bezpieczeństwa i poczucia zagrożenia. W: A. Kotlarska-Michalska, T. Rusanen, P. Niemelä (red.), Poczucie bezpieczeństwa społecznego w świetle badań polsko-fińskich. Poznań: Wydawnictwo Agencja Reklamowo-Promocyjna „Promocja 21”.
 • Palus, K. (2010). Wybrane psychologiczne uwarunkowania braku partnera życiowego w okresie wczesnej dorosłości. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Pillsworth, E.G., Haselton, M.G. (2005). The Evolution of Coupling. Psychological Inquiry, 16, 2/3, 98-104.
 • Platell, A. (2006). Can a career women really be good wife. Sidney: „Daily Telegraph”.
 • Plopa, M. (2005). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Plopa, M. (2006). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Pryor, J., Roberts, J. (2005). What is commitment? How married and cohabiting parents talk about their relationship. Family Matters, 71, 24-31.
 • Rhoades, G.K., Stanley, S.M., Markman, H.J. (2006). Pre-engagement cohabitation and gender asymmetry in marital commitment. Journal of Family Psychology, 20 (4), 553-560.
 • Rhoades, G.K., Stanley, S.M., Markman, H.J. (2009). Couples relations for cohabitation: Assotiations with individual well-being and relationship quality. Journal of Family Issues, 30, 2, 233-258.
 • Rhoades, G.K., Stanley, S.M., Kelmer, G., Markman H.J. (2010). Physical aggression in unmarried relationships: the roles of commitment and constraints. Journal of Family Psychology, 24, 6, 678-687.
 • Rhoades, G.D., Stanley, S.M., Markman, H.J. (2012). The impact of the transition to cohabitation on relationship functioning: Cross-sectional and longitudinal findings. Journal of Family Psychology, 26 (3) 348-358.
 • Rocznik Demograficzny (2012). Warszawa: GUS.
 • Rostowska, T. (2008). Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Schachner, D.A., Shaver, F.R., Gillath, O. (2008). Attachment style and long-term singlehood. Personal Relationships, 15, 479-491.
 • Schneer, J.A., Reitman, F. (2002). Managerial life without a wife: Family structure and managerial career success. Journal of Business Ethics, 37, 25-38.
 • Schoebi, D., Karney, B.R., Bradbury, T.N. (2012). Stability and change in the first 10 years of marriage: Does commitment confer benefits beyond the effects of satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 102 (4), 729-742.
 • Seltzer, J. (2000). Families formed outside of marriage. Journal of Marriage and the Family, 62, 1247-1268.
 • Slany, K. (2006). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Stanley, S.M., Rhoades, G.K., Markman, H.J. (2006). Sliding versus deciding: inertia and the premarital cohabitation effect. Family Relations, 55, 499-509.
 • Stanley, S.M., Markman, H.J. (1992). Assessing commitment in personal relationships. Journal of Marriage and Family, 54, 595-608.
 • Steuden, S., Borczon, I. (2002). Koncepcja małżeństwa własnego i obraz małżeństwa rodziców u młodzieży o różnym poziomie poczucia bezpieczeństwa. W: T. Rostowska, J. Rostowski (red.), Rodzina – Rozwój – Praca. Łódź: WSI.
 • Szlendak, T. (2012). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Uchnast, Z. (1990). Metoda pomiaru poczucia bezpieczeństwa. W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL (t. 5). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Vaskovics, L.A., Rupp, M., Hofmann, B. (1997). Lebensverläufe in der Moderne: Nichteheliche Lebensgerneinschaften. Eine sociologische Längsschnittstudie. Opladen: Leske + Budrich.
 • Waite, L.J., Joyner, K. (2000). Emotional and physical satisfaction in married, cohabiting and dating sexual unions: Do men and women differ? W: E. Laumann, R. Michael (red.), Sex, Love, Health in America. Chicago: University of Chicago Press.
 • Wojciszke, B. (2003). Psychologia miłości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Żurek, A. (2008). Single. Żyjąc w pojedynkę. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-115f7f96-0bb7-4220-941d-1998c2b10127
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.