PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 13 | 3 | 185–190
Article title

Octan uliprystalu w leczeniu mięśniaków macicy – pomost między farmakoterapią a chirurgią

Content
Title variants
EN
Ulipristal acetate in the treatment of uterine fibroids – a bridge between pharmacology and surgery
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Myomas are a common cause of infertility and miscarriages. Their pathogenesis is muftifactorial. It includes sex-hormones and their receptors, change of expression of cytokines and growth factors as well as epigenetics. Sex-hormones, mainly estrogens, play a key role in the development of myomas, which can be observed by their development in the fertility period and their regression during menopause. Other research has shown that myomas can be hereditary. The clinical symptoms of myomas vary depending on their localization and size. Submucosal myomas may cause massive menstrual bleeding and may be the cause of anemia. Enlarged myomas can be the source of pain and pressure symptoms within the pelvis; they may also be responsible for infertility and miscarriages. There are many options for the treatment of myomas – uterine artery embolization, operative myomectomy or pharmacological treatment (gonadoliberin analogues, anti-estrogens and antiprogestagens). With more treatment options available, clinical decisions are harder. A new drug – ulipristal acetate – has been registered for the preoperative treatment of uterine fibroids. It is already present in more than 30 countries, registered as Esmya, Inisia or Fibristal. The first reports of pregnancies after using this drug have been described. The article presents a case of a 30-year-old woman, gravida 0, para 0, who was admitted for myomectomy. A three-month Esmya treatment was administered followed by a successful myomectomy – we present the results of this treatment.
PL
Mięśniaki są jedną z najczęstszych przyczyn niepłodności i poronień. Z patogenezą tych łagodnych nowotworów wiąże się wiele czynników – przede wszystkim hormony płciowe i ich receptory, zmiany ekspresji pewnych cytokin i czynników wzrostu oraz czynniki genetyczne. Hormony płciowe, zwłaszcza estrogeny, odgrywają kluczową rolę w rozwoju mięśniaków, o czym świadczy ich rozwój w okresie rozrodczym kobiet i regresja w menopauzie. Inne badania wykazały, że mięśniaki mogą być dziedziczne. Objawy kliniczne są różne, zależą od lokalizacji i rozmiaru guza. Mięśniaki podśluzówkowe mogą powodować masywne krwawienia miesiączkowe i być przyczyną niedokrwistości, zaś powiększone mięśniaki bywają źródłem bólu i uczucia ucisku w obrębie miednicy. Istnieje wiele możliwości leczenia mięśniaków: embolizacja tętnic macicznych, zabieg miomektomii, leczenie farmakologiczne (analogi gonadoliberyny, antyestrogeny i antyprogestageny). Ze względu na rosnącą liczbę opcji terapeutycznych decyzje kliniczne dotyczące rodzaju leczenia stają się coraz trudniejsze. Octan uliprystalu został zarejestrowany w leczeniu przedoperacyjnym mięśniaków macicy. Jest już dostępny w ponad 30 krajach, występuje pod nazwami Esmya, Inisia czy Fibristal. Opublikowano pierwsze doniesienia o porodach po leczeniu tą nową substancją. W artykule przedstawiono przypadek 30-letniej nieródki, u której po trzymiesięcznym leczeniu octanem uliprystalu udało się wykonać całkowitą miomektomię.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
185–190
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Onkologii, Oddział Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau
 • Katedra i Zakład Biofizyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska. Kierownik: prof. zw. dr. hab. n. med. Leszek Kubisz
 • Wielkopolskie Centrum Onkologii, Polska
References
 • Wallach EE, Vlahos NF: Uterine myomas: an overview of development, clinical features, and management. Obstet Gynecol 2004; 104: 393–406.
 • Stewart EA: Uterine fibroids. Lancet 2001; 357: 293–298.
 • Parker WH: Etiology, symptomatology, and diagnosis of uterine myomas. Fertil Steril 2007; 87: 725–736.
 • Arici A, Sozen I: Transforming growth factor-β3 is expressed at high levels in leiomyoma where it stimulates fibronectin expression and cell proliferation. Fertil Steril 2000; 73: 1006–1011.
 • Denschlag D, Bentz EK, Hefler L et al.: Genotype distribution of estrogen receptor-alpha, catechol-O-methyltransferase, and cytochrome P450 17 gene polymorphisms in Caucasian women with uterine leiomyomas. Fertil Steril 2006; 85: 462–467.
 • Markowska A, Belloni AS, Rucinski M et al.: Leptin and leptin receptor expression in the myometrium and uterine myomas: is leptin involved in tumor development? Int J Oncol 2005; 27: 1505–1509.
 • Rein MS, Barbieri RL, Friedman AJ: Progesterone: a critical role in the pathogenesis of uterine myomas. Am J Obstet Gynecol 1995; 172: 14–18.
 • Ishikawa H, Ishi K, Serna VA et al.: Progesterone is essential for maintenance and growth of uterine leiomyoma. Endocrinology 2010; 151: 2433–2442.
 • Gao Z, Matsuo H, Wang Y et al.: Up-regulation by IGF-I of proliferating cell nuclear antigen and Bcl-2 protein expression in human uterine leiomyoma cells. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 5593–5599.
 • Gross KL, Morton CC: Genetics and the development of fibroids. Clin Obstet Gynecol 2001; 44: 335–349.
 • Czapczak D, Markowska A, Piątkowska M et al.: Nosicielstwo mutacji w eksonie 6 genu NBS1 a ryzyko zachorowania na mięśniaki macicy. Nowotwory 2011: 61: 109–113.
 • Catherino WH, Eltoukhi HM, Al-Hendy A: Racial and ethnic differences in the pathogenesis and clinical manifestations of uterine leiomyoma. Semin Reprod Med 2013; 31: 370–379.
 • Marret H, Fritel X, Ouldamer L et al.; CNGOF (French College of Gynecology and Obstetrics): Therapeutic management of uterine fibroid tumors: updated French guidelines. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2012; 165: 156–164.
 • Lefebvre G, Vilos G, Allaire C et al.: The management of uterine leiomyomas. J Obstet Gynaecol Can 2003; 25: 396–418.
 • Rabe T, Ahrendt HJ, Albring C et al.: Ulipristal acetate for symptomatic uterine fibroids and myoma-related hypermenorrhea joint statement by the German Society for Gynecological Endocrinology and Reproductive Medicine (DGGEF) and the German Professional Association of Gynecologists (BVF). J Reproduktionsmed Endokrinol 2013; 10 (Special Issue 1): 82–101.
 • Donnez J, Tatarchuk TF, Bouchard P et al.; PEARL I Study Group: Ulipristal acetate versus placebo for fibroid treatment before surgery. N Engl J Med 2012; 366: 409–420.
 • Donnez J, Tomaszewski J, Vázquez F et al.; PEARL II Study Group: Ulipristal acetate versus leuprolide acetate for uterine fibroids. N Engl J Med 2012; 366: 421–432.
 • Donnez J, Vázquez F, Tomaszewski J et al.; PEARL III and PEARL III Extension Study Group: Long-term treatment of uterine fibroids with ulipristal acetate. Fertil Steril 2014; 101: 1565–1573.e1–18.
 • Donnez J, Hudecek R, Donnez O: Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids. Fertil Steril 2015; 103: 519–527.e3.
 • Czuczwar P, Wozniak S, Szkodziak P et al.: Influence of ulipristal acetate therapy compared with uterine artery embolization on fibroid volume and vascularity indices assessed by three-dimensional ultrasound: prospective observational study. Ultrasound Obstet Gynecol 2015; 45: 744–750.
 • Luyckx M, Squifflet JL, Jadoul P et al.: First series of 18 pregnancies after ulipristal acetate treatment for uterine fibroids. Fertil Steril 2014; 102: 1404–1409.
 • Monleón J, Martínez-Varea A, Galliano D et al.: Successful pregnancy after treatment with ulipristal acetate for uterine fibroids. Case Rep Obstet Gynecol 2014; 2014: 314587.
 • Esmya – Summary of Product Characteristics, April 2014.
 • Fibristal – Product Monograph, June 19, 2013.
 • Mutter GL, Bergeron C, Deligdisch L et al.: The spectrum of endometrial pathology induced by progesterone receptor modulators. Mod Pathol 2008; 21: 591–598.
 • Yoshimo O, Hayashi T, Osuga Y et al.: Decreased pregnancy rate is linked to abnormal uterine peristalsis caused by intramural fibroids. Hum Reprod 2010; 25: 2475–2479.
 • Bulletti C, De Ziegler D, Polli V et al.: The role of leiomyomas in infertility. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1999; 6: 441–445.
 • Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine: Myomas and reproductive function. Fertil Steril 2004; 82 Suppl 1: S111–S116.
 • Nair S, Al-Hendy A: Adipocytes enhance the proliferation of human leiomyoma cells via TNF-α proinflammatory cytokine. Reprod Sci 2011; 18: 1186–1192.
 • Chegini N, Ma C, Tang XM et al.: Effects of GnRH analogues, ‘add-back’ steroid therapy, antiestrogen and antiprogestins on leiomyoma and myometrial smooth muscle cell growth and transforming growth factor-β expression. Mol Hum Reprod 2002; 8: 1071–1078.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-114253a9-8872-4dbe-904b-7d6e9836d9bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.