PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 3 | 224–229, 234
Article title

Psychiatria konsultacyjna – historia i współczesność

Content
Title variants
EN
Consultation psychiatry – history and the present time
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The publication aims to discuss and present the subject of consultation psychiatry. It presents the definition, objectives and tasks, educational activities and history of the concept of consultation psychiatry from antiquity to modern times, with emphasis on the development of this domain in Poland. Literature also presents issues related to consultation psychiatry in different countries, paying special attention to the principles of training and education. The publication presents also the challenges to which consultation psychiatry is exposed. This domain is associated with the progress of medicine, including such specialties as transplantation, oncology, infectious diseases and biomedicine. With advances in medical there will be more psychological and emotional challenges that will create an area for consultation psychiatry. Furthermore, the article discusses the impact of consultation psychiatry on other fields of medicine: notified and performed psychiatric consultations considerably reduce the length of hospitalisation (there is a direct relationship between the time of notification of consultation and the length of hospitalization), they help to reduce the healthcare costs and provide a better access to mental health care, increase the detection of mental diseases, some of which may be life-threatening, and affect the patients’ quality of life. The conclusions present five major tasks for consultation psychiatry: diagnostic assessment, identification of barriers to recovery, identification of relapse, brief psychotherapy focused on the problem and pharmacological treatment.
PL
Publikacja ma na celu przybliżenie zagadnienia psychiatrii konsultacyjnej. Prezentuje jej definicję, cele i zadania, działalność edukacyjną oraz historię – od starożytności do czasów nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju tej dziedziny w Polsce. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa przedstawiono funkcjonowanie psychiatrii konsultacyjnej w poszczególnych krajach; szczególny nacisk położono na zasady szkolenia i edukacji. Ponadto wymieniono wyzwania stojące przed omawianą dyscypliną. Jej rozwój wiąże się z rozwojem medycyny, m.in. w dziedzinie transplantologii, onkologii, pandemii chorób zakaźnych i biomedycyny, więc wraz z postępem medycznym będą się pojawiać nowe psychologiczne i emocjonalne wyzwania, które staną się obszarem działań psychiatrii konsultacyjnej. Omówiono jej wpływ na inne dziedziny medycyny: zgłoszone i przeprowadzone konsultacje psychiatryczne znacząco skracają długość pobytu w szpitalu (istnieje bezpośredni związek między czasem zgłoszenia konsultacji a długością hospitalizacji), pomagają obniżyć koszty opieki medycznej, oferują lepszy dostęp do opieki psychiatrycznej, zwiększają wykrywalność chorób psychicznych, których część może stanowić zagrożenie dla życia, oraz wpływają na jakość życia pacjentów. We wnioskach ujęto pięć głównych zadań psychiatrii konsultacyjnej. Są to: diagnostyczna ocena, identyfikacja barier powrotu do zdrowia, identyfikacja ponownego pogorszenia, krótka psychoterapia skoncentrowana na problemie i leczenie farmakologiczne.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
224–229, 234
Physical description
Contributors
 • Oddział Psychiatryczny, Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach. Ordynator: dr hab. n. med. Piotr Gorczyca. Oddział Kliniczny Psychiatrii, ul. Pyskowicka 49, 42-600 Tarnowskie Góry
 • Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Kierownik: dr hab. n. med. Piotr Gorczyca
 • Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Kierownik: dr hab. n. med. Piotr Gorczyca
 • Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Kierownik: dr hab. n. med. Piotr Gorczyca
 • Oddział Psychiatryczny, Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach. Ordynator: dr hab. n. med. Piotr Gorczyca
 • Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
References
 • 1. Lipowski Z.J.: History of consultation-liaison psychiatry. W: Run-dell J.R., Wise M.G. (red.): Textbook of Consultation-Liaison Psychiatry. American Psychiatric Press, Washington 1996: 2-11.
 • 2. Hamburg B.A.: Consultation/liaison psychiatry. Bull. N. Y. Acad. Med. 1987; 63: 376-385.
 • 3. White A.: Styles of liaison psychiatry: discussion paper. J. R. Soc. Med. 1990; 83: 506-508.
 • 4. Rymaszewska J.: Zagadnienia i ogólne zasady w psychiatrii konsultacyjnej. Psychiatr. Prakt. Ogólnolek. 2007; 1: 1-7.
 • 5. Guzek A.: Psychiatria konsultacyjna w Europie i Stanach Zjednoczonych. W: Leder S., Brykczyńska C. (red.): Psychiatria konsultacyjna, psychiatria liaison. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 1996: 17-28.
 • 6. Blumenfield M., Tiamson M.L.A.: Consultation-Liaison Psychiatry. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2003.
 • 7. Vreeland B.: Bridging the gap between mental and physical health: a multidisciplinary approach. J. Clin. Psychiatry 2007; 68 supl. 4: 26-33.
 • 8. Rymaszewska J., Dudek D.: Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych. Praktyczne wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne. Via Medica, Gdańsk 2009.
 • 9. Guzek A.: Rozwój poglądów na zaburzenia psychosomatyczne - historia i współczesność. W: Leder S., Brykczyńska C. (red.): Psychiatria konsultacyjna, psychiatria liaison. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 1999: 61-72.
 • 10. Lipsitt D.R.: Psychiatry and the general hospital in an age of uncertainty. World Psychiatry 2003; 2: 87-92.
 • 11. Lipsitt D.R.: Consultation-liaison psychiatry and psychosomatic medicine: the company they keep. Psychosom. Med. 2001; 63: 896-909.
 • 12. Schwab J.J.: Consultation-liaison psychiatry: a historical overview. Psychosomatics 1989; 30: 245-254.
 • 13. Gitlin D.F., Levenson J.L., Lyketsos C.G.: Psychosomatic medicine: a new psychiatric subspecialty. Acad. Psychiatry 2004; 28: 4—11.
 • 14. Hese R.T: Izba przyjęć szpitala ogólnego a możliwości szybkiego postępowania diagnostycznego w przypadkach schorzeń psychicznych. W: Pamiętniki Krajowego Sympozjum Psychiatrycznego Poświęconego Modernizacji Opieki Psychiatrycznej Zamkniętej i Otwartej w Polsce. PTP, Bytom 1968: 191-195.
 • 15. Hese R.T., Sibielak J., Suchowska U.: Modernizacja opieki psychiatrycznej drogą do wprowadzania różnych form działalności terapeutycznej. W: Pamiętniki Krajowego Sympozjum Psychiatrycznego Poświęconego Modernizacji Opieki Psychiatrycznej Zamkniętej i Otwartej w Polsce. PTP, Bytom 1968: 161-165.
 • 16. Hese R.T., Bołądź E.: Perspektywy rozwojowe oddziałów psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych na podstawie doświadczeń Oddziału Psychiatrycznego przy Centralnym Szpitalu Górniczym w Bytomiu. W: Gałuszka P., Sulestrowska H., Nowicki Z., Sztabowicz J.W. (red.): Pamiętniki Trzech Gdańskich Dni Lecznictwa Psychiatrycznego. PTP, Gdańsk 1972: 271-276.
 • 17. Hese R.T.: Rozważania nad modelem oddziału psychiatrycznego w szpitalu ogólnym. Biul. Instyt. Psychiatr. Neurol. 1988; 1/2: 99-113.
 • 18. Rymaszewska J.: Development of consultation-liaison psychiatry in Poland. J. Psychosom. Res. 2011; 71: 433-434.
 • 19. Wandziel L.: Wstępna ocena stanu psychiatrii konsultacyjnej w Polsce. W: Leder S., Brykczyńska C. (red.): Psychiatria konsultacyjna, psychiatria liaison. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 1996: 29-37.
 • 20. Roy-Byrne P.P., Davidson K.W., Kessler R.C. i wsp.: Anxiety disorders and comorbid medical illness. Gen. Hosp. Psychiatry 2008; 30: 208-225.
 • 21. Mayou R., Huyse F.: Consultation-liaison psychiatry in western Europe. The European Consultation-Liaison Workgroup. Gen. Hosp. Psychiatry 1991; 13: 188-208.
 • 22. Verwey B, van Waarde J.A., Huyse F.J., Leentjens A.F.: Consultation-liaison psychiatry and general hospital psychiatry in the Netherlands: on the way to psychosomatic medicine. Tijdschr. Psychiatr. 2008; 50: 139-143.
 • 23. Kovess-Masfety V, Alonso J., Brugha TS. i wsp.: Differences in lifetime use of services for mental health problems in six European countries. Psychiatr. Serv. 2007; 58: 213-220.
 • 24. Lobo A., Saz P., Sarasola A. i wsp.: Spanish perspective on enlarging a small specialty: the national research network for liaison psychiatry and psychosomatics. Psychosomatics 2007; 48: 46-53.
 • 25. Menchetti M., Tarricone I., Bortolotti B., Berardi D.: Integration between general practice and mental health services in Italy: guidelines for consultation-liaison services implementation. Int. J. Integr. Care 2006; 6: e05.
 • 26. Mukaetova-Ladinska E.B.: Towards living long and being healthy - the challenge for liaison psychiatric services for older adults. Age Ageing 2006; 35: 103-105.
 • 27. Gitlin D.F., Levenson J.L., Lyketsos C.G.: Psychosomatic medicine: a new psychiatric subspecialty. Acad. Psychiatry 2004; 28: 4-11.
 • 28. Anderson D., Holmes J.: Liaison psychiatry for older people -an overlooked opportunity. Age Ageing 2005; 34: 205-207.
 • 29. Alhuthail Y.R.: Timing of referral to consultation-liaison psychiatry. Int. J. Health Sci. (Qassim) 2009; 3: 165-170.
 • 30. Alhuthail Y.R.: Psychiatric consultations and length of hospital stay. Neurosciences (Riyadh) 2008; 13: 161-164.
 • 31. Smith G.R. Jr, Monson R.A., Ray D.C.: Psychiatric consultation in somatization disorder. A randomized controlled study. N. Engl. J. Med. 1986; 314: 1407-1413.
 • 32. Smith G.R. Jr, Rost K., Kashner T.M.: A trial of the effect of a standardized psychiatric consultation on health outcomes and costs in somatizing patients. Arch. Gen. Psychiatry 1995; 52: 238-243.
 • 33. Saravay S.M., Lavin M.: Psychiatric comorbidity and length of stay in the general hospital. A critical review of outcome studies. Psychosomatics 1994; 35: 233-352.
 • 34. Jin C., Novik S., Saravay S.: Consultation-liaison psychiatry training and supervision results in fewer recommendations for constant observation. Gen. Hosp. Psychiatry 2000; 22: 359-364.
 • 35. Levitan S.J., Kornfeld D.S.: Clinical and cost benefits of liaison psychiatry. Am. J. Psychiatry 1981; 138: 790-793.
 • 36. Kornfeld D.S.: Consultation-liaison psychiatry: contributions to medical practice. Am. J. Psychiatry 2002; 159: 1964-1972.
 • 37. Chiles C., Wise T.N.: Psychiatria konsultacyjno-łącznikowa. W: Ebert M.H., Nurcombe B., Loosen P.T., Leckman J.F. (red.): Psychiatria. Aktualności w rozpoznawaniu i leczeniu. Tom II, Czelej, Lublin 2011.
 • 38. Makara M., Grzywa A., Spila B.: Consultative psychiatry -aims, challenges and perspectives. Pol. Merkur. Lekarski 2011; 31: 190-192.
 • 39. Mukaetova-Ladinska E.B.: The case for liaison psychiatry for older adults. J. Psychosom. Res. 2007; 62: 107-108.
 • 40. Gregurek R., Bras M., Dordević V. i wsp.: Psychological problems of patients with cancer. Psychiatr. Danub. 2010; 22: 227-230.
 • 41. Sperner-Unterweger B.: Psycho-oncology - psychosocial oncology: integration in a concept of oncological treatment. Nervenarzt 2011; 82: 371-378.
 • 42. Miovic M., Block S.: Psychiatric disorders in advanced cancer. Cancer 2007; 110: 1665-1676.
 • 43. Lefetz C., Reich M.: Suicidal crisis in oncology: assessment and care. Bull. Cancer 2006; 93: 709-713.
 • 44. McDuff D.R., Solounias B.L., RachBeisel J., Johnson J.L.: Psychiatric consultation with substance abusers in early recovery. Am. J. Drug Alcohol Abuse 1994; 20: 287-299.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1109bd67-b654-4f34-8cac-8ddf5c750ceb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.