PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 2 | 100-104
Article title

Memantyna w leczeniu zaburzeń afektywnych

Content
Title variants
EN
Memantine in the treatment of affective disorders
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy było przedstawienie właściwości przeciwdepresyjnych i normotymicznych memantyny, leku obecnie zarejestrowanego w leczeniu cięższych postaci otępienia typu alzheimerowskiego. W pracy, oprócz przybliżenia podstawowych informacji na temat tej substancji, skupiliśmy się na przedstawieniu dotychczas opublikowanych wyników jej stosowania w zaburzeniach afektywnych. Dostępne piśmiennictwo klinicznych zastosowań memantyny jest w tym zakresie bardzo ubogie, obejmuje pojedyncze badania w niewielkich grupach pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi, w manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, jak również kilka opisów kazuistycznych, w tym w epizodzie depresyjnym w przebiegu zaburzenia dwubiegunowego. Wstępne wyniki są dość optymistyczne, jakkolwiek nie upoważniają na obecnym etapie do jednoznacznych konkluzji. Podkreślane jest duże bezpieczeństwo stosowania memantyny oraz, co oczywiste, potrzeba przeprowadzenia kolejnych, dobrze zaplanowanych metodologicznie badań, które objęłyby większe grupy pacjentów, a także oceniałyby działanie memantyny u chorych z depresją dwubiegunową czy epizodem mieszanym ChAD. Ze względu na szybkie działanie kliniczne antagonistów glutaminianergicznego receptora NMDA memantyna byłaby interesującą i wygodną alternatywą terapeutyczną, z perspektywy zastosowania w codziennej pracy klinicznej znacznie korzystniejszą, dużo bezpieczniejszą i łatwiejszą w zastosowaniu od ketaminy, innego antagonisty NMDA. Co wydaje się szczególnie ważne, memantyna daje potencjalnie szansę na poprawę funkcjonowania poznawczego, co jest wykorzystywane w terapii otępień, zaś w zaburzeniach afektywnych dotychczas praktycznie nie było badane.
EN
The aim of the study was to present the antidepressive and mood-stabilizing properties of memantine, i.e. a drug currently registered for treatment of severe forms of dementia of Alzheimer’s type. Apart from introducing the primary information on this substance, we have focussed in this study on presentation of the hitherto published results of its use in affective disorders. Available literature on the clinical applications of memantine is scarce, presenting single investigations of small groups of patients with recurrent depressive disorders, in mania in the course of affective bipolar disease as well as several case study descriptions, including the depressive episode in the course of affective bipolar disease. Preliminary results are quite optimistic, however they do not authorize to unambiguous conclusions at the present stage. Emphasized is the high safety of the use of memantine and, obviously, the need to carry out further, methodologically well-planned studies which would comprise larger groups of patients and would evaluate the effects of memantine in patients with bipolar depression or mixed episode of affective bipolar disease. Owing to fast clinical action of antagonists of glutamatergic NMDA receptor, memantine would be an interesting, safe and convenient therapeutic alternative; in view of its use in everyday clinical work it would be much more advantageous, safer and easier to use than ketamine – another antagonist of NMDA. What seems particularly important, memantine gives a potential chance to improve the cognitive functioning, which is used in therapy of dementia, whereas in affective disorders actually it has not been examined so far.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
100-104
Physical description
Contributors
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, I Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Centralny Szpital Kliniczny.
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, I Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Centralny Szpital Kliniczny.
References
 • 1. Kim S.J., Linden D.J.: Ubiquitous plasticity and memory storage. Neuron 2007; 56: 582-592.
 • 2. Schmitt F., Ryan M., Cooper G.: A brief review of the pharmacologic and therapeutic aspects of memantine in Alzheimer’s disease. Expert Opin. Drug Metab. Toxicol. 2007; 3: 135-141.
 • 3. Zajączkowski W., Frankiewicz T., Parsons C.G., Danysz W.: Uncompetitive NMDA receptor antagonists attenuate NMDA-induced impairment of passive avoidance learning and LTP. Neuropharmacology 1997; 36: 961-971.
 • 4. Pittenger C., Coric V., Banasr M. i wsp.: Riluzole in the treatment of mood and anxiety disorders. CNS Drugs 2008; 22: 761-786.
 • 5. Parsons C.G., Danysz W., Quack G.: Memantine is a clinical well tolerated N-methyl-D-apartate (NMDA) receptor antagonist – review of preclinical data. Neuropharmacology 1999; 38: 735-767.
 • 6. Standridge J.B.: Pharmacotherapeutic approaches to the treatment of Alzheimer’s disease. Clin. Ther. 2004; 26: 615-630.
 • 7. Ebixa® (memantyna). Monografia. Adres: http://pl.lundbeck. com/pl/PDF/Ebixa%20SA/EBX_Monograph.pdf.
 • 8. Zarate C.A. Jr, Payne J.L., Quiroz J. i wsp.: An open-label trial of riluzole in patients with treatment-resistant major depression. Am. J. Psychiatry 2004; 161: 171-174.
 • 9. Ferguson J.M., Shingleton R.N.: An open-label, flexible-dose study of memantine in major depressive disorder. Clin. Neuropharmacol. 2007; 30: 136-144.
 • 10. Keck P.E. Jr, Hsu H.A., Papadakis K., Russo J. Jr: Memantine efficacy and safety in patients with acute mania associated with bipolar I disorder: a pilot evaluation. Clin. Neuropharmacol. 2009; 32: 199-204.
 • 11. Muhonen L.H., Lönnqvist J., Juva K., Alho H.: Double-blind, randomized comparison of memantine and escitalopram for the treatment of major depressive disorder comorbid with alcohol dependence. J. Clin. Psychiatry 2008; 69: 392-399.
 • 12. Muhonen L.H., Lahti J., Sinclair D. i wsp.: Treatment of alcohol dependence in patients with co-morbid major depressive disorder – predictors for the outcomes with memantine and escitalopram medication. Subst. Abuse Treat. Prev. Policy 2008; 3: 20.
 • 13. Teng C.T., Demetrio F.N.: Memantine may acutely improve cognition and have a mood stabilizing effect in treatment-resistant bipolar dis order. Rev. Bras. Psiquiatr. 2006; 28: 252-254.
 • 14. Munoz C., Yulan N., Achaval V. i wsp.: Memantine in major depression with catatonic features. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2008; 20: 119-120.
 • 15. Northoff G.: What catatonia can tell us about “top-down modulation”: a neuropsychiatric hypothesis. Behav. Brain Sci. 2002; 25: 555-604.
 • 16. Agarwal V., Tripathi A.: Memantine in the management of a clinically challenging case of bipolar disorder. Indian J. Psychiatry 2009; 51: 137-138.
 • 17. Martínez-Arán A., Vieta E., Reinares M. i wsp.: Cognitive function across manic or hypomanic, depressed, and euthymic states in bipolar disorder. Am. J. Psychiatry 2004; 161: 262-270.
 • 18. Osher Y., Dobron A., Belmaker R.H. i wsp.: Computerized testing of neurocognitive function in euthymic bipolar patients compared to those with mild cognitive impairment and cognitively healthy controls. Psychother. Psychosom. 2011; 80: 298-303. PSYCHIATR.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-10b0d0be-0d66-433e-8ebf-54971088f8f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.