PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 6 | 13–26
Article title

Wpływ hemodializy na stężenie glukozy w płynie pozakomórkowym u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek w przebiegu lub bez cukrzycy

Content
Title variants
EN
Effect of hemodialysis on glucose concentration in extracellular liquid in patients with end stage renal failure with and without diabetes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy było: 1) ustalenie przebiegu zmienności stężenia glukozy w płynie pozakomórkowym u chorych z niewydolnością nerek w czasie trwania hemodializy oraz 2) porównanie różnic i przebiegu zmienności stężeń glukozy w płynie pozakomórkowym w czasie trwania hemodializy pomiędzy chorymi z niewydolnością nerek z powodu cukrzycy i chorymi z niewydolnością nerek na tle innym niż cukrzyca. W tym celu przeprowadzono badanie zmienności glikemii w płynie pozakomórkowym przy użyciu urządzenia CGMS u 60 chorych hemodializowanych w Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. U 37 badanych niewydolność nerek była wywołana nefropatią cukrzycową, u pozostałych 23 osób przyczyna niewydolności nerek była inna. Porównując zmiany glikemii w czasie trwania hemodializy stwierdzono, iż najbardziej dynamiczna jest pierwsza godzina hemodializy, natomiast największe obniżenie glikemii odnotowano w drugiej i trzeciej godzinie hemodializy zarówno w grupie badanych z cukrzycą, jak i bez tego schorzenia. W grupie badanych z nefropatią cukrzycową obniżenie poziomu glikemii w drugiej godzinie wynosiło 10,08 ± 12,45 mg/dl, a w trzeciej 10,07 ± 14,91 mg/dl. W grupie chorych bez nefropatii cukrzycowej obniżenie poziomu glikemii podczas hemodializy wynosiło odpowiednio: 8,96 ± 10,31 mg/dl w drugiej godzinie oraz 6,61 ± 12,50 mg/dl w trzeciej. W badaniu wykazano ponadto, iż średnie powierzchnie pod krzywą zmienności glikemii w poszczególnych godzinach hemodializy wykazują istotne statystycznie różnice zależnie od obecności cukrzycy. Najsilniejsza zależność wystąpiła w pierwszej godzinie hemodializy: p = 0,0130, w drugiej wyniosła 0,035, a w trzeciej – 0,041. W ostatniej godzinie hemodializy nie wykazano istotnych statystycznie różnic między powierzchnią pod krzywą zmienności glikemii w grupie badanych z cukrzycą oraz bez cukrzycy.
EN
The aim of this study was: 1) to establish the course of glycemic variability in the extracellular liquid in patients with renal insuffi ciency during hemodialysis 2) to compare the diff erences and course of glycemic variability in the extracellular liquid between patients with renal insuffi ciency because of diabetes and patients with renal insuffi ciency due to another serious medical condition. In order to achieve the above, a study of the glycemic variability in the extracellular liquid was done with a CGMS device on 60 hemodialysed patients in the dialysis center of the Provincial Hospital in Bielsko-Biala. The reason for renal insuffi ciency was diabetic nephropathy in 37 patients and other reasons in 23 patients. Comparing the glycemic variability during hemodialysis, it has been stated that the most dynamic is the fi rst hour of hemodialysis whereas the largest decreases in glycemia levels were noticed in the second and third hour of hemodialysis both in the diabetics and non-diabetics groups. In the diabetic nephropathy group, the decrease in glycemia levels in the second hour reached 10,08 ± 12,45 mg/dl and in the third one 10,07 ± 14,91 mg/dl. In the group without diabetic nephropathy, the decreases in glycemia levels reached 8,96 ± 10,31 mg/dl in the second hour and 6,61 ± 12,50 mg/dl in the third hour of hemodialysis. The research also proved that the average areas below the glycemic variability curve in particular hours of hemodialysis show statistically signifi cant diff erences depending on diabetes presence. The most statistically signifi cant relationship appeared in the fi rst hour of hemodialysis – p = 0,0130, in the second one p = 0,035 and in the third p = 0,041. In the last hour of hemodialysis no statistically important diff erences were noticed in the area below the glycemic variability curve between the researched group with diabetes and without it.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
6
Pages
13–26
Physical description
Contributors
 • Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3 Maja 13/15 41-800 Zabrze tel. +48 32 271 25 11 fax +48 32 271 46 17
References
 • 1. Snyder J.J., Foley R.N., Collins A.J. Prevalence of CKD in the United States: a sensitivity analysis using the National Health and Nutrition Examination Survey [NHANES) 1999–2004. Am. J. Kidney Dis. 2009; 53: 218–228.
 • 2. Coresch J., Astor B.C., Greene T. et al. Prevalence of chronic kidney disease and decreased kidney function in the adult US population: Third National Health and Nutrition Examination Survey. Am. J. Kidney Dis. 2003; 41: 1–12.
 • 3. US Renal Data System: USDRS 2005 Annual Data report: Atlas of end-stage renal disease in the United States, National Institutes of Heath, National Institutes of Diabetes and digestive and kidney diseases. Bethesda, MD 2005.
 • 4. Obrador G.T., Pereira B.J., Kausz A.T. Chronic kidney disease in the United States: an underrecognized problem. Semin. Nephrol. 2002; 22: 441–448.
 • 5. Adler A., Stevens R.J., Manley S.E., Bilous R.W., Cull C.A., Holman R.R., UKPDS Group Development Prospective Diabetes Study [UKPDS 64). Kidney Int. 2003: 63: 225–232.
 • 6. Rutkowski B., Lichodziejewska-Niemierko M., Grenda R. i wsp. Raport o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce w 2006 r. Gdańsk 2008.
 • 7. Rutkowski B., Lichodziejewska-Niemierko M., Grenda R. i wsp. Raport o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce w 2008 r. Gdańsk 2011.
 • 8. Hasslacher C. Natural course o diabetic nephropathy. W: Diabetic nephropathy. Red. C. Hasslacher. John Willey & Sons, 2001; 19–37.
 • 9. Akmal M. Haemodialysis in diabetic patients. Am. J. Kidney Dis. 2001; 38 (supl. 1): 95–199.
 • 10. McMillan M.A., Briggs J.D., Junor B.J.R. Outcomes of renal replacement treatment in patients with diabetes mellitus. Br. Med. J. 1990; 301: 540–544.
 • 11. Defi nition and classifi cation of stages of chronic kidney disease. Clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classifi cation and stratifi cation. Part 3. Am. J. Kidney Dis. 202; 39 (suppl. 1): 46–75.
 • 12. Daurgirdas J.T. Pathophysiology of dialysis hypotension: an update. Am. J. Kidney Dis. 2001; 38 (suppl. 4): S11–S17.
 • 13. Chronic kidney disease as a public health problem. Clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classifi cation and stratifi cation. Part 3. Am. J. Kidney Dis. 202; 39 (suppl. 1), 37–46.
 • 14. Zilker T.R., Rebel C., Kopp K.F. et al. Kinetics of biosynthetic human proinsulin in patients with terminal renal insuffi ciency. Horm. Metab. Res. 1988; 18: 43–48.
 • 15. Yildiz A., Hursit M., Celik A.V. et al. Doxazosin, but not amlodipide decreases insulin resistance in patients with chronic renal failure: a prospective, randomized – controlled study. Clin. Nephrol. 2002; 58: 405–410.
 • 16. Little R., Tennil A.L., Rohlfi ng C. et al. Can glycohemoglobin be used to assess glycemic control in patients with chronic renal failure? Clin. Chem. 2002; 48: 748 –785.
 • 17. Marshall J., Jennings P., Scott A., Fluck R.J., Melntyre C. Glycemic control in diabetic CAPD patients assessed by continuous glucose monitoring system (CGMS). Kidney Int. 2003; 64: 1480–1486.
 • 18. Rave K., Heise T., Pfutzner A., Heinemann L., Sawicki P.T. Impact of diabetic nephropathy on pharmacodynamics and pharmacokinetic properties of insulin in type 1 diabetic patients. Diabetes Care 2001; 24: 886–890.
 • 19. Sobngwi E., Ashuntantang G., Ndounia E. et al. Continuous interstinal glucose monitoring in non-diabetic subjects with end-stage renal disease undergoing maintenance haemodialysis. Diabetes Res. Clin. Pract. 2010 Oct; 90: 22–25.
 • 20. Jung H.S., Kim H.I., Yoon J.W. et al. Analysis of haemodialysis-associated hypoglycemia in patients with type 2 diabetes using a continuous glucose monitoring system. Diabetes Technol. Ther. 2010; 12(10): 801–807.
 • 21. Riveline J.P., Teynie J., Belmouaz S. et al. Glycaemic control in type 2 diabetic patients on chronic haemodialysis: use of a continuous glucose monitoring system. Nephrol. Dial. Transplant. 2009; 24: 2866–2871.
 • 22. Burmeister J.E., Scapini A., da Rosa Miltersteiner D., da Costa M.G., Campos B.M. Glucose-added dlialysis prevents asymptomatic hypoglycaemia in regular hemodialysis. Nephrol. Dial. Transplant. 2007; 22: 1184–1189.
 • 23. Abe M., Okada K., Ikeda K., Matsumoto S., Soma M., Matsumoto K. Characterization of insulin adsorption behavior of dialyzer membranes used in hemodialysis. Artif. Organs. 2011; 35: 398–403.
 • 24. Abe M., Kikuchi K., Matsumoto K. The infl uence of hemodialysis membranes on the plasma insulin level of diabetic patients on maintenance hemodialysis. Clin. Nephrol. 2008; 69: 354–360.
 • 25. De Moreas T.P., Fortes P.C., Ribeiro S.C., Riella M.C., Pecoits- Filho R. Comparative analysis of lipid and glucose metabolism biomarkers in non-diabetic hemodialysis and peritoneal dialysis patients. J. Bras. Nefrol. 2011; 33: 173–179.
 • 26. Abe M., Okada K., Maruyama T., Maruyama N., Matsumoto K., Soma M. Relationship between erythropoietin responsiveness, insulin resistance and malnutrition – infl ammation – atherosclerosis [MIA) syndrome in hemodialysis patients with diabetes. Int. J. Artif. Organs. 2011; 34: 16–25.
 • 27. Hung A.M., Ikizler T.A. Factors determining insulin resistance in chronic hemodialysis patients. Contrib. Nephrol. 2011; 171: 127–134.
 • 28. Elias A.N., Vaziri N.D., Maksy M. Plasma norepinephrine, epinephrine and dopamine levels in end-stage renal disease. Eff ect of hemodialysis. Arch. Intern. Med. 1985; 145: 1013–1015.
 • 29. Kohli S., Batra P., Aggarwal H.K. Anxiety, locus of control, and coping strategies among end-stage renal disease patients undergoing maintenance hemodialysis. Indian J. Nephrol. 2011; 21: 177–181.
 • 30. Akmal M., Massry S.G., Goldstein D.A., Fanti P., Weisz A., deFronzo R.A. Role of parathyroid hormone in glucose tolerance of chronic renal failure. J. Clin. Invest. 1985; 75: 1037–1044.
 • 31. Kobayashi S., Maejima S., Ikeda T., Nagase M. Impact of dialysis therapy on insulin resistance in end-stage renal disease: comparison of hemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis. Nephrol. Dial. Transplant. 2000; 15(1): 65–70.
 • 32. Da Costa J.A., Ikizker T.A. Infl ammation and insulin resistance as novel mechanisms od wasting in chronic dialysis patients. Semin Dial. 2009; 22940: 652–657.
 • 33. Jackson M.A., Holland M.R., Nicholas J., Lodwick R., Forster D., MacDonald I.A. Hemodialysis – induced hypoglycemia in diabetic patients. Clin. Nephrol. 2000; 54: 30–34.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-10635e42-6f67-47de-87e5-6d4d7cfeb25a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.