PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 2 | 97-100
Article title

Przewlekły kaszel u dzieci – problem diagnostyczny i terapeutyczny

Content
Title variants
EN
Chronic cough in children – diagnostic and therapeutic problem
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Coughing is a physiological defence mechanism against irritants that stimulate respiratory mucosa. On the other hand, it can be the first symptom of a disease. Depending on symptoms duration we distinguish acute cough, subacute and chronic cough. Cough can be paroxysmal, characteristic to asthma and pertussis or “barking” with inspiratory dyspnea occurring in croup (laryngitis subglottica); it can be also dry or productive. A particular type of cough is a postinfectious cough resulting from damage of respiratory mucosa, increased sensitivity of cough receptor and bronchial hyperresponsiveness. There is also psychogenic cough, cough accompanying allergic diseases and provoked by some drugs. Diagnosis of chronic cough include a detailed clinical history, physical examination and additional diagnostic tests. Among infectious agents, that predispose to long‑term cough, there are viruses, particularly human respiratory syncytial virus (RSV), atypical organisms – Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, najand bacteria, especially Bordetella pertussis. Apart from infectious diseases, the analysis of causes of cough in young children include the presence of gastroesophageal reflux, allergic diseases (especially asthma), chronic sinusitis, aspiration of foreign material, congenital structural abnormalities of the respiratory system and chronic respiratory diseases, including cystic fibrosis or primary ciliary dyskineswia. A cardiac causes of cough should also be considered. Often cough characteristics and accompanying symptoms may indicate its cause. In the treatment of cough we can use casual treatment and symptomatic medications among which there are antitussives and mucoactive drugs. It is permissible to use butamirate and levodropropizine in persistent dry cough. Administration of opioid agonists and preparations containing promethazine should be avoided. Mucoactive drugs include expectorants, mucolytic, mucoregulatory and mucoregulatory medications.
PL
Kaszel jest fizjologicznym odruchem obronnym organizmu, skierowanym przeciw czynnikom drażniącym błonę śluzową dróg oddechowych. Może być także pierwszym objawem choroby. W zależności od długości utrzymywania się objawów wyróżniamy kaszel ostry, przedłużający się oraz przewlekły. Kaszel może być napadowy, charakterystyczny dla astmy czy krztuśca, lub szczekający, z typową dusznością wdechową występującą w podgłośniowym zapaleniu krtani, suchy lub wilgotny. Szczególnym jego rodzajem jest kaszel poinfekcyjny, związany z uszkodzeniem nabłonka oddechowego, nasileniem wrażliwości receptorów kaszlowych i wtórną nadreaktywnością oskrzeli. Ponadto wyróżniamy kaszel psychogenny, polekowy oraz alergiczny. Diagnostyka przewlekłego kaszlu obejmuje szczegółowy wywiad kliniczny, badanie przedmiotowe oraz dodatkowe badania diagnostyczne. Do czynników zakaźnych, które predysponują do długo utrzymującego się kaszlu, należą wirusy, szczególnie często wirus RS, drobnoustroje atypowe: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, a także bakterie, przede wszystkim pałeczka krztuśca. Oprócz schorzeń infekcyjnych w analizie przyczyn kaszlu u małych dzieci należy uwzględnić obecność refluksu żołądkowo‑przełykowego, choroby alergiczne (przede wszystkim astmę), przewlekłe zapalenie zatok obocznych nosa, aspirację ciała obcego, a także wrodzone wady i przewlekłe choroby układu oddechowego, w tym mukowiscydozę czy zaburzenia ruchomości rzęsek. Diagnostyka przewlekłego kaszlu powinna obejmować również przyczyny kardiologiczne. Niejednokrotnie charakter kaszlu i objawy towarzyszące wskazują na jego przyczynę. W leczeniu kaszlu stosujemy leki przyczynowe oraz leki działające objawowo, do których zaliczamy leki przeciwkaszlowe i sekretolityczne/mukolityczne. Spośród leków przeciwkaszlowych w uporczywym suchym kaszlu dopuszcza się stosowanie butamiratu lub lewodropropizyny. Należy unikać podawania agonistów receptorów opioidowych i preparatów zawierających prometazynę. Spośród leków sekretolitycznych zastosowanie znajdują leki wykrztuśne, mukolityczne, mukokinetyczne oraz mukoregulujące.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
97-100
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Kulus M. , Bielecka T. , Zawadzka-Kajewska A.: Przewlekły kaszel u dzieci. W: Fal A.M. (red.): Alergia, choroby alergiczne, astma. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010.
 • 2. Fitzgerald D . , Kozłowska K : Habit cough: assessment and management. Paediatr. Respir. Rev. 2006; 7: 21-25.
 • 3. Bianchetti M. G ., Caflisch M. , Oetliker O .H .: Cough and converting enzyme inhibitors. Eur. J. Pediatr. 1992; 151: 225-226 .
 • 4. Shields M.D., Bush A, Everard M.L. i wsp .: BTS guidelines: Recommendations for the assessment and management of cough in children. Thorax 2008; 63 supl. 3: iii1-iii15.
 • 5. Kemp A : Does post-nasal drip cause cough in childhood? Paediatr. Respir. Rev. 2006;7: 31-35.
 • 6. Samoliński B.: Alergiczne nieżyty górnych dróg oddechowych. Przew. Lek. 2011; 14: 126-131.
 • 7. Samoliński B.: Epidemiologia alergii i astmy w Polsce - doniesienie wstępne badania ECAP Terapia 2008; 208: 127-131.
 • 8. van Asperen P P : Cough and astma . Paediatr. Respir. Rev. 2006; 7: 26-30.
 • 9. Zawadzka-Krajewska A.: Astma u dzieci do 5. roku życia. Klin. Pediatr. 2011; 19: 3062-3067.
 • 10. Chang A B . , Lasserson T.J. , Gaffney J. i wsp .: Gastro-oesophageal reflux treatment for prolonged non-specific cough in children and adults . Cochrane Database Syst. Rev. 2006; (4): CD004823.
 • 11. Gillissen A. , Richter A. , Oster H . : Clinical efficacy of short-term treatment with extra-fine HFA beclomethasone dipropionate in patients with post-infectious persistent cough. J. Physiol. Pharmacol. 2007; 58 supl. 5: 223-232.
 • 12. Matysiak M .: Kaszel . Diagnostyka i leczenie . Praktyka Lekarska. Zeszyty Specjalistyczne 2011; 63.
 • 13. Jurkiewicz D.: Przewlekły alergiczny nieżyt nosa. Reprint. Przew. Lek. 2003; 6: 24-37.
 • 14. Rapiejko P: Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa - jak leczyć nasilenie dolegliwości? Alergoprofil 2010; 6: 4-8.
 • 15. Jung A.: Zależności pomiędzy alergią a infekcjami układu oddechowego u dzieci - możliwości profilaktyki i terapii. Pediatr. Med. Rodz. 2009; 5: 204-210.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1038738b-7d30-499e-ad14-5a0e35c25779
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.