PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 16 | 1 | 58-66
Article title

Oczekiwania środowiska rodziny/opiekunów pacjentów chorych na cukrzycę w zakresie edukacji w cukrzycy – w świetle badań ogólnopolskich

Authors
Content
Title variants
EN
Expectations of family circles/guardians of diabetics within the scope of education in diabetes – in the light of nationwide research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Rodzina stanowi istotny zasób, który może wesprzeć
wysiłki chorego na cukrzycę i wzmocnić jego lepszą
troskę o zdrowie. Właściwe przygotowanie rodziny/opiekunów
może uchronić chorego przed wieloma błędami medycznymi
oraz pomóc w zapewnieniu właściwych warunków
do leczenia i satysfakcji z opieki. Stosowaniu wymaganych
w procesie leczenia cukrzycy zaleceń, sprzyja respektowanie
w planowanej opiece potrzeb, oczekiwań, a także dotychczasowych
doświadczeń zarówno pacjentów jak i wspomagających
w opiece członków rodziny. Cel pracy: W pracy
przedstawiono oczekiwania środowiska rodziny/opiekunów
pacjentów chorych na cukrzycę w zakresie edukacji w cukrzycy
oraz ich uwarunkowania. Materiał i metody: Badania
dla celów pracy przeprowadzono na podstawie: anonimowej
ankiety przeprowadzonej wśród rodzin /opiekunów pacjentów,
ukierunkowanego wywiadu pielęgniarskiego wśród pacjentów,
anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród pacjentów,
analizy dokumentacji medycznej. Badania
przeprowadzono w ramach kierowanego przez autora pracy
projektu KBN nr 6P05D02320, wśród 1366 rodzin/opiekunów
chorych na cukrzycę z losowo wybranych 61 zakładów
podstawowej opieki zdrowotnej w kraju. Wyniki: Przeprowadzone
badania wykazały, że większość rodzin wyraża
otwartość na podniesienie swoich kompetencji i oczekuje
edukacji w zakresie cukrzycy. Otwartość na edukację rodzin/
opiekunów chorych na cukrzycę determinowana jest wpływem
wielu czynników. Wnioski: Edukacja rodzin /opiekunów
pacjentów chorych na cukrzycę może być drogą do
zmniejszenia zapotrzebowania na profesjonalną opiekę, obniżenia
kosztów opieki oraz wzrostu satysfakcji z opieki
i efektów leczenia cukrzycy.
EN
Introduction: A family is a significant asset, which may
support a diabetic in his efforts and strengthen his concern
for health. Properly prepared families/guardians may protect
the patient from many medical mistakes and also help ensure
suitable conditions for treatment and satisfactory care.
Recommendations required in the process of diabetes treatment
are better complied with if the needs, expectations as
well as previous experience of both patients and supporting
family members are respected in the planned care. The aim
of the work: The paper presents the expectations of family
circles/guardians of diabetes patients within the scope of
education in diabetes and their conditions. Material and
methods: To meet the objective , research was carried out
by the author of this work on 1366 family patients with diabetes
from 61 randomly chosen national primary health
service units, within the scope of NCSR grant no
6P05D02320. The research was conducted on the basis of:
guided nursing interviews, relative assessment of fitness and
independence of the patients, anonymous questionnaire
completed by the patients, anonymous questionnaire completed
by families/guardians and analysis of medical records.
Results: Results of the research show that: most families
are open to increase their level of competence and expect
education on diabetes. Openness to education shown by
families/guardians of diabetics is determined by many factors.
Conclusions: Education of families/guardians of diabetics
may lead to lower demand for professional care, reduced
costs of care as well as increased satisfaction with
this care and effects of diabetics treatment.
Keywords
Contributors
 • Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • 1. Von Korff M., Gruman J., Schaefer J. et al.: Collaborative Management of Chronic Illness. Ann Intern Med. 1997; 127: 1097-1102.
 • 2. Kawczyńska-Butrym Z: Podstawy pielęgniarstwa rodzinnego. PZWL, Warszawa 1995.
 • 3. Glasgow R.E., Toobert D.J.: Social environment and regimen adherence among type II diabetic patients. Diabetes Care. 1988; 11: 377-386.
 • 4. Reason J.S., American College of Endocrinology, American Association of Clinical Endocrinologists. Patient Safety and Medical System Errors in Diabetes and Endocrinology Consensus. Conference Washington DC, 2005.
 • 5. Hellman R., Hellman J., Rosen H.: Provider error is an important cause of poor outcomes in diabetes care. Diabetes. 1999; 48:A67.
 • 6. Hellman R.: Improving Patient Safety in Diabetes Care: The Importance of Reducing Medical Errors. Clinical Diabetes. 2001; 19(4):190.
 • 7. McKinley R.K., Roberts C.: Patients satisfaction with out of hours primary medical care. Quality in Health Care. 2001; 10:23-28.
 • 8. Gentili P., Maldonato A., Grieco R. et al. :Influence of patient`s representations and beliefs about diabetes and is treatment on their adherence to therapy. Diabetes Nutr Metab. 2001; 14:140-152.
 • 9. Walker Ch.: Report from Therapeutic Patient Education Conference (inc. Diabetes Attitudes Wishes Needs (DAWN) meeting) Conference held in Florence, Italy 2006. 27 to 30 April.
 • 10. Jackson J.L., Chamberlin J., Kroenke K.: Predictors of patient satisfaction. Soc Sci Med. 2001; 52:609-620.
 • 11. Pierce M., Hayworth J., Warburton F. et al.: Diabetes mellitus in the family: perceptions of offspring’s risk. Diabet Med. 1999; 16(5):431-436.
 • 12. Van der Linde H., Hofstand C.J., Gecertzen J.H. i wsp.: From satisfaction to expectation: The patients perspective in lower limb prosthetic care. Disabil. Rehabil. 2007; 29:1049-1055.
 • 13. Wawrzyniak A., Warmus-Stangierska I., Marcinkowska M. i wsp.: Jak pacjenci oceniają opiekę Poradni Lekarza Rodzinnego. Fam. Med. & Primary Care Review. 2005; 3:618-621.
 • 14. Ogedegbe G., Mancuso C.A., Allegrante J.P.: Expectations of blood pressure management in hypertensive African-American patients; a qualitative study. J Natl Med Assoc.2004; 96:442-449.
 • 15. Gruesser M., Hartmann P., Schlottmann N., et al. : Structured patient education for out-patients with hypertension in general practice: a model project in Germany. J Hum Hypertens 1997; 11:501-506.
 • 16. Bodenheimer T., Loring K., Holman H. et al.: Patient Self-management of chronic disease in Primary Care. JAMA 2002; 288: 2469-2475.
 • 17. Whitford D.L., McGee H., O’Sullivan B. : Will People With Type 2 Diabetes Speak to Family Members About Health Risk? Diabetes Care. 2009; 32:251-253.
 • 18. Laurant M.G., Hermens R.P., Braspenning J.C. i wsp.: An overview of patients’ preference for, and satisfaction with, care provided by general practitioners and nurse practitioners. J Clin Nurs. 2008; 17(20):2690-8.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-10370606-6df9-463e-b224-631a32b530ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.