PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 2 | 177–185
Article title

Edukacja w zakresie insulinoterapii i samokontroli pacjentów z cukrzycą w podstawowej opiece zdrowotnej – doniesienie wstępne

Content
Title variants
EN
Education in insulin therapy and self-monitoring in diabetic patients in family practice setting – a preliminary report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of this paper was to assess the compliance with the basic principles of insulin self-administration and the selfmonitoring of blood glucose levels. Materials and methods: The study was conducted using author’s anonymous questionnaire to be completed by patients receiving insulin therapy. The questionnaires were completed by 73 patients (72% with type 2 diabetes, 18% with type 1 diabetes) who visited their family physician during the period of 3 months in 2013. Results: A total of 22 patients did not comply with the recommended interval between the administration of premeal insulin and a meal, 24 patients never measured their blood glucose levels after a meal, and as many as 57 respondents did not practice periodic self-measurements of night-time blood glucose levels. Most patients (42 respondents) reported the hospital as a place of insulin therapy training, whereas regional outpatient clinics (physicians and nurses) came second. Only 6 respondents reported diabetes clinics as the place of training. Also, 6 respondents stored their currently used insulin in a refrigerator. Conclusions: Patients receiving insulin therapy require a continuous re-education as well as periodic verification of the basic principles for the use of insulin therapy and the self-monitoring of blood glucose levels.
PL
Celem pracy była ocena przestrzegania podstawowych zasad podawania insuliny i samokontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono za pomocą autorskiej anonimowej ankiety wypełnianej przez pacjentów stosujących insulinoterapię. Ankietę wypełniły 73 osoby (72% z cukrzycą typu 2, 18% z cukrzycą typu 1), które zgłosiły się do lekarza rodzinnego w ciągu 3 miesięcy w 2013 roku. Wyniki: Zaleconego przedziału czasowego pomiędzy podaniem insuliny doposiłkowej a posiłkiem nie przestrzegało 22 pacjentów, 24 nigdy nie oznaczało glikemii po posiłku, a aż 57 nie prowadziło okresowych pomiarów glikemii nocnych. Najwięcej chorych podawało szpital jako miejsce szkolenia z zakresu insulinoterapii (42 osoby), w drugiej kolejności wymieniano przychodnię rejonową (lekarz i pielęgniarki). Tylko 6 osób wskazało jako miejsce szkolenia poradnie diabetologiczne. Również 6 osób przechowywało aktualnie stosowaną insulinę w lodówce. Wnioski: Pacjenci przyjmujący insulinę wymagają ciągłej reedukacji i okresowej weryfikacji podstawowych zasad stosowania insulinoterapii i samokontroli glikemii.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
177–185
Physical description
Contributors
 • Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej, Polska
 • Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Rajmund Adamiec
 • Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Rajmund Adamiec
References
 • 1. Nowakowski A: Epidemiologia cukrzycy. Diabet Prakt 2002; 3: 181–185.
 • 2. Czech A, Cypryk K, Czuprynia L et al.: Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2013. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabet Klin 2013; 2 (Suppl. A): A1–A70.
 • 3. Kudaj-Kurowska A, Turek I, Józefowska M et al.: Wyrównanie cukrzycy u chorych na cukrzycę typu 2 w świetle wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabet Klin 2014; 3: 92–99.
 • 4. Howorka K: Funkcjonalna insulinoterapia: zasady, metoda edukacji pacjentów i zastosowanie praktyczne. α-Medica Press, Bielsko-Biała 1996.
 • 5. Kawalec P, Kielar M, Pilc A: Koszty leczenia cukrzycy typu 1 i 2 w Polsce. Diabet Prakt 2006; 7: 287–294.
 • 6. White AJ, Kellar I, Prevost AT et al.: Adherence to hypoglycaemic medication among people with type 2 diabetes in primary care. Prim Care Diabetes 2012; 6: 27–33.
 • 7. Cramer JA: A systematic review of adherence with medications for diabetes. Diabetes Care 2004; 27: 1218–1224.
 • 8. Jasińska M, Kurczewska U, Orszulak-Michalak D: Zjawisko non-adherence w procesie opieki farmaceutycznej. Farm Pol 2009; 65: 765–771.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0fe047b1-4cf2-4803-91ac-80dd198727e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.