PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 14 | 4 | 204–211
Article title

Nowotwory złośliwe w dojrzałych potworniakach jajnika

Content
Title variants
EN
Malignancies arising in mature teratomas of the ovary
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Mature teratomas are common ovarian tumors. Malignant transformation of dermoid cysts is a very rare phenomenon observed in only 0.17–2% of patients. Squamous cell carcinoma is the most common form of malignant transformation within ovarian dermoid tumors, accounting for more than 80% of cases. Adenocarcinomas, fibrosarcomas, carcinoid and mixed tumors also occur. Peritoneal gliomatosis is a rare condition, which also should be considered in patients diagnosed with teratoma. There are no sensitive and specific methods for the preoperative differential diagnosis of malignant vs. benign tumors arising in teratomas. Higher risk of malignancy is seen in large tumors, in women over 45 years of age, at elevated tumor markers (CA-125, CA 19-9, CEA, SCC-Ag in particular) and in the case of the presence of solid fragments in cysts. Extended diagnostic imaging using magnetic resonance or positron emission tomography is helpful in such cases. The treatment of mature teratoma, regardless of whether there is a suspicion of focal malignancy, involves surgical excision of the tumor. In the case of suspected malignant transformation in a perimenopausal woman, unilateral salpingooophorectomy in accordance with the principles of oncological aseptics should be considered as the minimum therapeutic management. Sparing surgery can be considered in young patients, nulliparas in particular, due to the very low risk of malignant transformations.
PL
Potworniaki dojrzałe są często występującymi guzami jajników. Transformacja złośliwa torbieli dermoidalnych jest bardzo rzadkim zjawiskiem, obserwuje się ją jedynie u 0,17–2% pacjentek. Rak płaskonabłonkowy to najczęstsza postać złośliwej transformacji w guzach dermoidalnych jajnika – odpowiada za ponad 80% takich przypadków. Spotykane są również zmiany o charakterze gruczolakoraka, włókniakomięsaka, rakowiaka czy guzów mieszanych. Rzadkim schorzeniem, o którym także należy pamiętać po stwierdzeniu potworniaka, jest glejakowatość otrzewnej. Nie ma czułych i swoistych metod pozwalających na przedoperacyjne różnicowanie zmian złośliwych i łagodnych w obrębie potworniaków. Większe ryzyko nowotworu złośliwego występuje w przypadkach dużych guzów, u kobiet powyżej 45. roku życia, przy podwyższonych markerach nowotworowych (przede wszystkim CA-125, CA 19-9, CEA, SCC-Ag) i obecności fragmentów litych w torbielach. W takich właśnie przypadkach pomocne jest rozszerzenie diagnostyki obrazowej o rezonans magnetyczny lub pozytonową tomografię emisyjną. Leczenie potworniaka dojrzałego, bez względu na to, czy zachodzi podejrzenie obecności ognisk nowotworu złośliwego, polega na chirurgicznym usunięciu zmiany. W razie podejrzenia transformacji złośliwej u kobiety w okresie okołomenopauzalnym należy wziąć pod uwagę wykonanie przynajmniej jednostronnego usunięcia przydatków z zachowaniem zasad aseptyki onkologicznej. U młodych chorych, zwłaszcza nieródek, ze względu na bardzo rzadkie występowanie transformacji złośliwych można rozważyć zabieg oszczędzający.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
204–211
Physical description
Contributors
 • I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
author
 • I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
References
 • 1. Park JH, Whang SO, Song ES et al.: An ovarian mucinous cystadenocarcinoma arising from mature cystic teratoma with paraaortic lymph node metastasis: a case report. J Gynecol Oncol 2008; 19: 275–278.
 • 2. Hackethal A, Brueggmann D, Bohlmann MK et al.: Squamouscell carcinoma in mature cystic teratoma of the ovary: systematic review and analysis of published data. Lancet Oncol 2008; 9: 1173–1180.
 • 3. Rim SY, Kim SM, Choi HS: Malignant transformation of ovarian mature cystic teratoma. Int J Gynecol Cancer 2006; 16: 140–144.
 • 4. Tangjitgamol S, Manusirivithaya S, Sheanakul C et al.: Squamous cell carcinoma arising from dermoid cyst: case reports and review of literature. Int J Gynecol Cancer 2003; 13: 558–563.
 • 5. Yarmohammadi H, Mansoori B, Wong V et al.: Squamous cell carcinoma arising from ovarian mature cystic teratoma and causing small bowel obstruction. J Cancer Res Ther 2014; 10: 770–772.
 • 6. Iwasa A, Oda Y, Kaneki E et al.: Squamous cell carcinoma arising in mature cystic teratoma of the ovary: an immunohistochemical analysis of its tumorigenesis. Histopathology 2007; 51: 98–104.
 • 7. Verguts J, Amant F, Moerman P et al.: HPV induced ovarian squamous cell carcinoma: case report and review of the literature. Arch Gynecol Obstet 2007; 276: 285–289.
 • 8. Kikkawa F, Nawa A, Tamakoshi K et al.: Diagnosis of squamous cell carcinoma arising from mature cystic teratoma of the ovary. Cancer 1998; 82: 2249–2255.
 • 9. Kushima M: Adenocarcinoma arising from mature cystic teratoma of the ovary. Pathol Int 2004; 54: 139–143.
 • 10. Kim SM, Choi HS, Byun JS et al.: Mucinous adenocarcinoma and strumal carcinoid tumor arising in one mature cystic teratoma of the ovary with synchronous cervical cancer. J Obstet Gynaecol Res 2003; 29: 28–32.
 • 11. Tseng CJ, Chou HH, Huang KG et al.: Squamous cell carcinoma arising in mature cystic teratoma of the ovary. Gynecol Oncol 1996; 63: 364–370.
 • 12. Mori Y, Nishii H, Takabe K et al.: Preoperative diagnosis of malignant transformation arising from mature cystic teratoma of the ovary. Gynecol Oncol 2003; 90: 338–341.
 • 13. Talerman A: Germ cell tumors of the ovary. In: Kurman RL (ed.): Blaustein’s Pathology of the Female Genital Tract. 3rd ed., Springer-Verlag, New York, NY 1987: 659–721.
 • 14. Ayhan A, Yanik F, Tuncer R et al.: Struma ovarii. Int J Gynaecol Obstet 1993; 42: 143–146.
 • 15. Makani S, Kim W, Gaba AR: Struma Ovarii with a focus of papillary thyroid cancer: a case report and review of the literature. Gynecol Oncol 2004; 94: 835–839.
 • 16. McGill JF, Sturgeon C, Angelos P: Metastatic struma ovarii treated with total thyroidectomy and radioiodine ablation. Endocr Pract 2009; 15: 167–173.
 • 17. Russo M, Marturano I, Masucci R et al.: Metastatic malignant struma ovarii with coexistence of Hashimoto’s thyroiditis. Endocrinol Diabetes Metab Case Rep 2016; 2016: 160030.
 • 18. DeSimone CP, Lele SM, Modesitt SC: Malignant struma ovarii: a case report and analysis of cases reported in the literature with focus on survival and I131 therapy. Gynecol Oncol 2003; 89: 543–548.
 • 19. Mandal S, Dhingra K, Gupta P et al.: Rare growth of a psammomatous meningioma in a mature ovarian teratoma: a case report. Pathol Res Pract 2010; 206: 322–324.
 • 20. Ueng SH, Pinto MM, Alvarado-Cabrero I et al.: Ovarian malignant melanoma: a clinicopathologic study of 5 cases. Int J Surg Pathol 2010; 18: 184–192.
 • 21. Brudie LA, Khan F, Radi MJ et al.: Malignant melanoma arising in a mature teratoma: a case report with review of the recent literature. Gynecol Oncol Rep 2016; 16: 47–50.
 • 22. Chuang HY, Chen YT, Mac TL et al.: Urothelial carcinoma arising from an ovarian mature cystic teratoma. Taiwan J Obstet Gynecol 2015; 54: 442–444.
 • 23. Robboy SL, Scully RE: Ovarian teratoma with glial implants on the peritoneum. An analysis of 12 cases. Hum Pathol 1970; 1: 643–653.
 • 24. Ferguson AW, Katabuchi H, Ronnett BM et al.: Glial implants in gliomatosis peritonei arise from normal tissue, not from the associated teratoma. Am J Pathol 2001; 159: 51–55.
 • 25. Neuhäuser H: Ueber die teratoiden Geschwülste des Eierstockes. Arch Gynäk 1906; 79: 696–719.
 • 26. Wang J, Xu J, Zhang M et al.: Gliomatosis peritonei with bilateral ovarian teratomas: a report of two cases. Oncol Lett 2016; 12: 2078–2080.
 • 27. Nielsen SNJ, Scheithauer BW, Gaffey TA: Gliomatosis peritonei. Cancer 1985; 56: 2499–2503.
 • 28. Dadmanesh F, Miller DM, Swenerton KD et al.: Gliomatosis peritonei with malignant transformation. Mod Pathol 1997; 10: 597–601.
 • 29. Amsalem H, Nadjari M, Prus D et al.: Growing teratoma syndrome vs chemotherapeutic retroconversion: case report and review of the literature. Gynecol Oncol 2004; 92: 357–360.
 • 30. Dede M, Gungor S, Yenen MC et al.: CA19-9 may have clinical significance in mature cystic teratomas of the ovary. Int J Gynecol Cancer 2006; 16: 189–193.
 • 31. Ihalagama IR, Hewavisenthi SJ, Wijesinghe PS: Pregnancy following treated malignant struma ovari. Ceylon Med J 2004; 49: 90–91.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0fdb5fd6-4a4d-4ae2-a788-0da1eeb1251e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.