PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 72 | 50–55
Article title

Current knowledge on the use of ultrasound measurements of fetal soft tissues for the assessment of pregnancy development

Content
Title variants
PL
Aktualny stan wiedzy na temat zastosowania ultrasonograficznych pomiarów tkanek miękkich płodu w ocenie rozwoju ciąży
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Ultrasonography, with its detailed imaging of the fetus, is very widely used in obstetrics. The primary aim of ultrasound scanning in pregnancy is to limit the risk of obstetric complications by early detection of abnormalities, such as intrauterine growth restriction and macrosomia. Currently, morphometric formulae are used for estimating fetal weight. They utilize basic biometric parameters. However, Hadlock formula, used for fetal weight estimation, has an error rate of 20%. For this reason, researchers all over the world have been looking for other sonographic parameters correlating with fetal weight, with a higher predictive value. The current scientific reports indicate that new sonographic parameters, such as soft tissue thickness values, are useful for fetal weight assessment. The measurements can be conducted in various parts of the fetus’s body, e.g. thigh, upper arm, abdomen or the subscapular area. Different types of measurements are characterized by different levels of correlation with other sonographic and anthropometric parameters as well as body mass and gestational age. Based on the reports, numerous studies proposing new fetal weight calculation formulae have been produced. Apart from soft tissue, some more advanced and detailed measurements are taken, such as those involving adipose and lean tissue or using three-dimensional ultrasound (3D), for determining fetal weight. Ultrasound measurement of subcutaneous tissue thickness in various parts of the body may prove to be a strong predictor of fetal weight, which is useful for sonographic assessment of pregnancy.
PL
Ultrasonografia ma bardzo szerokie zastosowanie w po- łożnictwie. Umożliwia m.in. szczegółowe obrazowanie płodu, przy czym badanie to ma swoją specyfikę na każ- dym etapie ciąży. Diagnostyka rozpoczyna się już w 4.–5. tygodniu ciąży, kiedy możliwe jest uwidocznienie pęcherzyka ciążowego w jamie macicy, a od około 5.–6. tygodnia ciąży zauważalne jest echo zarodka(1). Wraz z rozwojem ciąży wzrasta liczba ocenianych parametrów oraz stopień trudności badania ultrasonograficznego. Informacje uzyskane przy użyciu tej metody dotyczące rozwijającego się zarodka umożliwiają predykcję, diagnostykę, a także terapię wybranych patologii okresu płodowego. Do zalet badania ultrasonograficznego przede wszystkim należą jego nieinwazyjność oraz łatwość przeprowadzenia(1). Zgodnie z aktualnymi doniesieniami wykonywane w trakcie ciąży badania ultrasonograficzne są bezpieczne i nie wpływają na takie parametry jak: masa płodu, poród przedwczesny, stan urodzeniowy noworodka czy też śmiertelność okołoporodowa(2). Ultrasonografia wiąże się również z pewnymi ograniczeniami, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy uwidocznienie płodu może być utrudnione ze względu na niedogodne warunki techniczne, oraz w przypadkach otyłości u matki, łożyska zlokalizowanego na ścianie przedniej czy też małowodzia(3). Głównym celem badań ultrasonograficznych w ciąży jest ograniczenie ryzyka powikłań położniczych dzięki wczesnemu rozpoznaniu nieprawidłowości(1). Można do nich zaliczyć zaburzenia wzrastania płodu, obejmujące zarówno hipertrofię, jak i hipotrofię, które częściej są spotykane w ciążach powikłanych m.in. cukrzycą, otyłością, nadciśnieniem tętniczym, nikotynizmem czy wadami genetycznymi płodu(1). Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/index.php/issues/volume-18-no-72
Discipline
Year
Volume
18
Issue
72
Pages
50–55
Physical description
Contributors
 • Department of Obstetrics, Gynecology and Oncology, Second Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • Department of Obstetrics, Gynecology and Oncology, Second Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
author
 • Department of Obstetrics, Gynecology and Oncology, Second Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
author
 • Department of Obstetrics, Gynecology and Oncology, Second Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • Department of Obstetrics, Gynecology and Oncology, Second Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • Department of Obstetrics, Gynecology and Oncology, Second Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
References
 • 1. Bręborowicz G: Położnictwo i ginekologia. Tom 1–2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.
 • 2. Torloni MR, Vedmedovska N, Merialdi M, Betrán AP, Allen T, González R et al.: Safety of ultrasonography in pregnancy: WHO systematic review of the literature and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2009; 33: 599–608.
 • 3. Mudher SN, Al-Hilli N: Antepartum Detection of macrosomic fetus: Clinical versus sonographic, including humeral soft tissue thickness. Med J Babylon 2009; 6: 217–227.
 • 4. Zaręba-Szczudlik J, Romejko E, Ahmed S: Makrosomia płodu jako problem kliniczny – rozpoznawanie i postępowanie. Perinatol Neonatol Ginekol 2010; 3: 117–123.
 • 5. Łagoda K, Kobus G, Bachórzewska-Gajewska H: Wpływ cukrzycy cią- żowej na rozwój płodu i noworodka. Endokrynol Otył Zab Przem Mat 2008; 4: 168–173.
 • 6. Lausman A, Kingdom J; Maternal Fetal Medicine Committee: Intrauterine growth restriction: screening, diagnosis, and management. J Obstet Gynaecol Can 2013; 35: 741–748.
 • 7. Radoń-Pokracka M, Huras H, Jach R: Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania płodu – diagnostyka i postępowanie. Przegl Lek 2015; 72: 376–382.
 • 8. Gabbe S, Niebyl J, Simpson J, Landon M, Galan H, Jauniaux E et al.: Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies. Elsevier, Philadelphia 2016.
 • 9. Rotmensch S, Celentano C, Liberati M, Malinger G, Sadan O, Bellati U et al.: Screening efficacy of the subcutaneous tissue width/femur length ratio for fetal macrosomia in the non-diabetic pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol 1999; 13: 340–344.
 • 10. Chauhan SP, West DJ, Scardo JA, Boyd JM, Joiner J, Hendrix NW: Antepartum detection of macrosomic fetus: Clinical versus sonographic, including soft-tissue measurements. Obstet Gynecol 2000; 95: 639–642.
 • 11. Luo H, Zhou S, Yang T, Liu S, Xu H: [Ultrasonic multiple measurement estimation of fetal weight in parturient]. Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao 2001; 32: 618–620.
 • 12. Lee W, Balasubramaniam M, Deter RL, Yeo L, Hassan SS, Gotsch F et al.: New fetal weight estimation models using fractional limb volume. Ultrasound Obstet Gynecol 2009; 34: 556–565.
 • 13. Forouzmehr A, Shahrokh A, Molaei M: Estimation of birth weight using sonographically measured fetal abdominal subcutaneous tissue thickness. Iran J Radiol 2004; 2: 47–49.
 • 14. Chen L, Wu JJ, Chen XH, Cao L, Wu Y, Zhu LJ et al.: Measurement of fetal abdominal and subscapular subcutaneous tissue thickness during pregnancy to predict macrosomia: a pilot study. PLoS One 2014; 9: e93077.
 • 15. Rigano S, Ferrazzi E, Radaelli T, Cetin ET, Pardi G: Sonographic measurements of subcutaneous fetal fat in pregnancies complicated by gestational diabetes and in normal pregnancies. Croat Med J 2000; 41: 240–244.
 • 16. Scioscia M, Scioscia F, Vimercati A, Caradonna F, Nardelli C, Pinto LR et al.: Estimation of fetal weight by measurement of fetal thigh soft- -tissue thickness in the late third trimester. Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 31: 314–320.
 • 17. Han Y, Lin H, Liu Y: Ultrasonic measurements of fetal thigh soft tissue thickness in the estimation of fetal weight. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 1998; 33: 277–279.
 • 18. Abdalla N, Bachanek M, Kania M, Roguska M, Cendrowski K, Sawicki W: [Correlation between ultrasonographic measurement of fetal thigh soft-tissue thickness and selected fetal ultrasonographic and maternal anthropometric parameters]. Ginekol Pol 2015; 86: 915–920.
 • 19. Kalantari M, Negahdari A, Roknsharifi S, Qorbani M: A new formula for estimated fetal weight: The impression of biparietal diameter, abdominal circumflex, mid-thigh soft tissue thickness and femoral length on birth weight. Iran J Reprod Med 2013; 11: 933–938.
 • 20. Abuelghar W, Khairy A, El Bishry G, Ellaithy M, Abd-Elhamid T: Fetal mid-thigh soft-tissue thickness: A novel method for fetal weight estimation. Arch Gynecol Obstet 2014; 290: 1101–1108.
 • 21. Barros JG, Reis I, Pereira I, Clode N, Graça LM: Estimation of fetal weight during labor: still a challenge. Rev Bras Ginecol Obstet 2016; 38: 4–8.
 • 22. Bernstein IM, Goran MI, Amini SB, Catalano PM: Differential growth of fetal tissues during the second half of pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1997; 176: 28–32.
 • 23. Larciprete G, Valensise H, Di Pierro G, Vasapollo B, Casalino B, Arduini D et al.: Intrauterine growth restriction and fetal body composition. Ultrasound Obstet Gynecol 2005; 26: 258–262.
 • 24. Galan HL, Rigano S, Radaelli T, Cetin I, Bozzo M, Chyu J et al.: Reduction of subcutaneous mass, but not lean mass, in normal fetuses in Denver, Colorado. Am J Obstet Gynecol 2001; 185: 839–844.
 • 25. Balouet P, Hamel P, Domessent D, Allouche C, Speckel D, Barjot P et al.: Fetal weight estimation by limb fat measurement: Small for age fetuses diagnosis application. J Gynecol Obstet Biol Reprod 1994; 23: 64–68.
 • 26. Hill LM, Guzick D, Boyles D, Merolillo C, Ballone A, Gmiter P: Subcutaneous tissue thickness cannot be used to distinguish abnormalities of fetal growth. Obstet Gynecol 1992; 80: 268–271.
 • 27. Chang FM, Liang RI, Ko HC, Yao BL, Chang CH, Yu CH: Three-dimensional ultrasound-assessed fetal thigh volumetry in predicting birth weight. Obstet Gynecol 1997; 90: 331–339.
 • 28. Liang RI, Chang FM, Yao BL, Chang CH, Yu CH, Ko HC: Predicting birth weight by fetal upper-arm volume with use of three-dimensional ultrasonography. Am J Obstet Gynecol 1997; 177: 632–638.
 • 29. Schild RL, Fimmers R, Hansmann M: Fetal weight estimation by three- -dimensional ultrasound. Ultrasound Obstet Gynecol 2000; 16: 445–452.
 • 30. Schild RL, Maringa M, Siemer J, Meurer B, Hart N, Goecke TW et al.: Weight estimation by three-dimensional ultrasound imaging in the small fetus. Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 32: 168–175.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0f9506b9-c951-486d-a48a-8e73e33f7231
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.