PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 17 | 3 | 118-123
Article title

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Malignant Otitis Externa – case report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
„Złośliwe” zapalenie ucha zewnętrznego (malignant external otitis) jest rzadko występującym zakażeniem przewodu słuchowego zewnętrznego i kości podstawy czaszki mogącym zagrażać życiu chorego. Schorzenie to występuje głównie u osób starszych z zaburzeniami odporności oraz cukrzycą. Śmiertelność wynosiła niegdyś około 50%, aktualnie dzięki stosowaniu wła- ściwej, długotrwałej antybiotykoterapii m.in fluorochinolonów, cefalosporyn III i IV generacji, gentamycyny i dzięki leczeniu miejscowemu wynosi około 15%. Rozpoznanie opiera się na badaniach laboratoryjnych, obrazowych i mikrobiologicznych. Czynnikiem etiologicznym izolowanym najczęściej jest Pseudomonas aeruginosa. Przedstawiono przypadek procesu diagnostycznego u 71-letniego pacjenta z niewyrównaną cukrzycą, ze złośliwym zapaleniem ucha zewnętrznego oraz proces terapeutyczny u tego chorego, zakończony poprawą stanu ogólnego i miejscowego. Pacjent pozostaje pod kontrolą w poradniach ambulatoryjnych: laryngologicznej, endokrynologicznej, neurologicznej. Niniejsze opracowanie będzie podsumowaniem wiadomości o złośliwym zapaleniu ucha zewnętrznego.
EN
Malignant Otitis Externa is a rare infection in the external auditory canal, involving the temporal bone, that can be life-threatening for the patient. Immunocompromised elderly patients with diabetes are especially prone to the condition. Mortality rate used to be nearly 50%, whereas nowadays, due to long-term antibiotic therapy including fluoroquinolones, third and fourthgeneration cephalosporins, gentamicin and topical therapy, it has been reduced to about 15%. Diagnosis is based on laboratory tests, imaging studies and microbiological testing. The main etiological factor inducing the development of malignant external otitis is Pseudomonas aeruginosa. The paper presents a case report of a 71-year-old man with uncontrolled diabetes and malignant otitis externa. We describe the way an accurate diagnosis was established, together with the process of treatment, which was completed with clinical improvement, both systemic and local. The patient remains under care of the ENT, endocrine and neurological department. This report summarises information about the malignant otitis externa.
Discipline
Publisher
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
118-123
Physical description
Contributors
author
 • Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
 • Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
 • Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
References
 • 1. Dąbrowska K. Zapalenie ucha zewnętrznego. (w) Otolaryngologia kliniczna. T. 2. Niemczyk K, Jurkiewicz D, Składzień J, Stankiewicz C, Szyfter W (red.). MediPage, Warszawa 2015: 22-4.
 • 2. Carfrae MJ, Kesser BW. Malignant Otitis Externa. Otolaryngol Clin North Am 2008; 41(3): 537-49.
 • 3. Chandler JR. Malignant external otitis. Laryngoscope 1968; 78(8): 1257-94.
 • 4. Amernik K, Paradowska-Opałka B, Kawczyński M, Jaworska E. Subperiosteal abscess of the temporal area – rare complication of malignant external otitis. Pol Otorhinol Rev 2016; 5(4): 45-9.
 • 5. Cohen D, Friedman P. The diagnostic criteria of malignant external otitis. J Laryngol Otol 1987; 101(3): 216-21.
 • 6. Bock K, Ovesen T. Optimised diagnosis and treatment of necrotizing external otitis is warranted. Dan Med Bul 2011; 58(7): A4292.
 • 7. Starska K. Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego. (w) Otolaryngologia kliniczna. T. 2. Niemczyk K, Jurkiewicz D, Składzień J, Stankiewicz C, Szyfter W (red.). MediPage, Warszawa 2015: 25-7.
 • 8. Narożny W, Kuczkowski J, Stankiewicz C, Kot J, Mikaszewski B, Przewozny T. Value of hyperbaric oxygen in bacterial and fungal malignant external otitis treatment. Eur Arch Otorhinolaryngol 2006; 263(7): 680-4.
 • 9. Handzel O, Halperin D. Necrotizing (Malignant) External Otitis. Am Fam Physician 2003; 68(2): 309-12.
 • 10. Hassmann-Poznańska E, Dzierżanowska D, Poznańska M. Ostre rozlane zapalenie ucha zewnętrznego. Pol Prz Otolaryngol 2014; 3(2): 84-9.
 • 11. Rusiecka-Ziółkowska J, Fleischer M, Staroszczyk J. Właściwości immunologiczne Gram-ujemnych pałeczek Pseudomonas aeruginosa Immunological properties of the Gram-negative bacilli Pseudomonas aeruginosa. Postepy Hig Med Dosw 2007; 61: 95-8.
 • 12. Rubin J, Yu VL. Malignant external otitis: Insights into pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, and therapy. Am J Med 1988; 85(3): 391-8.
 • 13. Janczewski G. „Złośliwe” zapalenie ucha zewnętrznego (otitis externa malignans). (w) Otolaryngologia praktyczna. T. 1. Janczewski G (red.). Via Medica, Gdańsk 2007: 93-5.
 • 14. Aldous EW, Shin JB. Far advanced malignant external otitis: report of a survival. Latyngoscope 1973; 83(11): 1810-5.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0f3e65f8-4ce7-46fc-a3a2-87bb79bd5113
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.