PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 14 | 3 | 162–167
Article title

Czynnik podobny do czynnika wzrostu naskórka z domeną 7 (Egfl7) nowym potencjalnym celem terapeutycznym w ginekologii onkologicznej

Content
Title variants
EN
Epidermal growth factor-like domain-containing protein 7 (Egfl 7) as a new potential target for therapy in gynecologic oncology
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Epidermal growth factor-like domain-containing protein 7 (Egfl7) is a secretive gene-encoded protein expressed in endothelial cells of blood vessels, where it plays an essential role in regulating angiogenesis both in physiologic conditions as well as pathologic processes. Egfl7 has also been confirmed to be present in the cells of the central nervous system and several malignant tumors. In vitro studies have shown Egfl7 expression in breast and lung cancer in mice to downregulate endothelial expression of intercellular adhesion molecules (ICAM-1) and vascular cell adhesion molecules (VCAM-1), thus preventing lymphocytes from penetrating blood vessels and migrating to tumor nests. It has been suggested that cancer-associated Egfl7 may promote the escape of cancer from the immune system’s control by suppressing activation of endothelial cells and inhibiting diapedesis (leukocyte extravasation). Egfl7 expression in gynecologic cancers has not yet been investigated. The aim of this study is to present and discuss the current state of knowledge as regards this biomarker’s role in oncology, with particular emphasis on its therapeutic potential. Future research into Egfl7 expression in gynecologic cancers may facilitate development of new anti-angiogenic and/or biological therapies.
PL
Czynnik podobny do czynnika wzrostu naskórka z domeną 7 (Egfl7) to białko sekrecyjne kodowane przez gen, którego ekspresja występuje w komórkach śródbłonka naczyń; Egfl7 pełni tam funkcję kluczowego regulatora angiogenezy – zarówno w warunkach fizjologicznych, jak i w procesach patologicznych. Obecność Egfl7 potwierdzono także w komórkach centralnego układu nerwowego oraz w kilku nowotworach złośliwych. Badania in vitro wykazały, że ekspresja Egfl7 w raku piersi i płuca u myszy obniża endotelialną ekspresję cząsteczek adhezji międzykomórkowej ICAM-1 i cząsteczek adhezji komórkowej naczyń VCAM-1, zapobiegając przenikaniu limfocytów przez naczynia krwionośne i ich migracji do gniazd nowotworowych. Zasugerowano, że rakowe Egfl7 może promować ucieczkę nowotworu spod nadzoru immunologicznego przez tłumienie aktywacji komórek śródbłonka i hamowanie diapedezy. Ekspresja Egfl7 w nowotworach ginekologicznych nie była dotychczas analizowana. Cel pracy stanowiło przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat roli tego biomarkera w onkologii ze szczególnym uwzględnieniem jego potencjału terapeutycznego. Podjęcie badań nad ekspresją Egfl7 w nowotworach ginekologicznych może w przyszłości skutkować powstaniem nowych terapii antyangiogennych i/lub opartych na czynnikach biologicznych.
Keywords
Discipline
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
162–167
Physical description
Contributors
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk, Polska. Ordynator: dr n. med. Maciej Świerblewski
 • Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Jaśkiewicz
References
 • 1. Soncin F, Mattot V, Lionneton F et al.: VE-statin, an endothelial repressor of smooth muscle cell migration. EMBO J 2003; 22: 5700–5711.
 • 2. Schmidt MHH, Bicker F, Nikolic I et al.: Epidermal growth factor-like domain 7 (EGFL7) modulates Notch signalling and affects neural stem cell renewal. Nat Cell Biol 2009; 11: 873–880.
 • 3. Fish JE, Santoro MM, Morton SU et al.: miR-126 regulates angiogenic signaling and vascular integrity. Dev Cell 2008; 15: 272–284.
 • 4. van Solingen C, Seghers L, Bijkerk R et al.: Antagomir-mediated silencing of endothelial cell specific microRNA-126 impairs ischemia-induced angiogenesis. J Cell Mol Med 2009; 13: 1577–1585.
 • 5. Campagnolo L, Leahy A, Chitnis S et al.: EGFL7 is a chemoattractant for endothelial cells and is up-regulated in angiogenesis and arterial injury. Am J Pathol 2005; 167: 275–284.
 • 6. Parker LH, Schmidt M, Jin SW et al.: The endothelial-cell derived secreted factor Egfl7 regulates vascular tube formation. Nature 2004; 428: 754–758.
 • 7. Risau W: Mechanisms of angiogenesis. Nature 1997; 386: 671–674.
 • 8. Papetti M, Herman IM: Mechanisms of normal and tumor derived angiogenesis. Am J Physiol Cell Physiol 2002; 282: C947–C970.
 • 9. Schmidt M, Paes K, De Maziere A et al.: EGFL7 regulates the collective migration of endothelial cells by restricting their spatial distribution. Development 2007; 134: 2913–2923.
 • 10. Schmidt M, De Maziere A, Smyczek T et al.: The role of Egfl7 in vascular morphogenesis. Novartis Found Symp 2007; 283: 18–28; discussion 28–36, 238–241.
 • 11. Fitch MJ, Campagnolo L, Kuhnert F et al.: Egfl7, a novel epidermal growth factor-domain gene expressed in endothelial cells. Dev Dyn 2004; 230: 316–324.
 • 12. Pawłowski M: Immunohistochemiczna ocena ekspresji Egfl7 w tkance surowiczego raka jajnika. Rozprawa doktorska GUMed, Gdańsk 2015. Available from: http://pbc.gda.pl/Content/49029/doktorat%20PAW%C5%81OWSKI%20Maciej.pdf.
 • 13. Díaz R, Silva J, García JM et al.: Deregulated expression of miR-106a predicts survival in human colon cancer patients. Genes Chromosomes Cancer 2008; 47: 794–802.
 • 14. Wu F, Yang LY, Li YF et al.: Novel role for epidermal growth factor-like domain 7 in metastasis of human hepatocellular carcinoma. Hepatology 2009; 50: 1839–1850.
 • 15. Huang CH, Li XJ, Zhou YZ et al.: Expression and clinical significance of EGFL7 in malignant glioma. J Cancer Res Clin Oncol 2010; 136: 1737–1743.
 • 16. Fan C, Yang LY, Wu F et al.: The expression of Egfl7 in human normal tissues and epithelial tumors. Int J Biol Markers 2013; 28: 71–83.
 • 17. Li JJ, Yang XM, Wang SH et al.: Prognostic role of epidermal growth factor-like domain 7 protein expression in laryngeal squamous cell carcinoma. J Laryngol Otol 2011; 125: 1152–1157.
 • 18. Fader AN, Java J, Ueda S et al.; Gynecologic Oncology Group (GOG): Survival in women with grade 1 serous ovarian carcinoma. Obstet Gynecol 2013; 122: 225–232.
 • 19. Delfortrie S, Pinte S, Mattot V et al.: Egfl7 promotes tumor escape from immunity by repressing endothelial cell activation. Cancer Res 2011; 71: 7176–7186.
 • 20. Sznurkowski JJ: Znaczenie prognostyczne komórek immunokompetentnych naciekających guzy nowotworowe w rakach narządu płciowego. Curr Gynecol Oncol 2012; 10: 150–156.
 • 21. Nichol D, Stuhlmann H: EGFL7: a unique angiogenic signaling factor in vascular development and disease. Blood 2012; 119: 1345–1352.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0e3c3eed-7800-43c1-b822-89b413ff94c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.