PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 69 | 1-17
Article title

Identification of taxa of microscopic fungi occurring on selected herbal plants and possible methods of their elimination

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The study was conducted in 2014 at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin. Its aim was to identify the taxa of microscopic fungi present on selected herbal plants and to propose methods of their elimination. Research material included leaves and stems of affected plants. The material was collected at the end of the growing season (in September). The study identified 11 taxa belonging to two types of fungi: Ascomycetes and Basidiomycetes. Most identified taxa (98.2%) belonged to Ascomycetes. Three species rarely found in Poland were recognized: Ascochyta levistici, Septoria melissae and Phragmidium sanguisorbae. Diseases of herbal plants should preferably be eliminated by using biological methods and appropriate agrotechnical treatments.
Discipline
Year
Volume
69
Pages
1-17
Physical description
Contributors
author
 • Department of Plant Genetics, Breeding and Biotechnology, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, 17 Słowackiego Str., 71-434 Szczecin, Poland
 • Department of Plant Genetics, Breeding and Biotechnology, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, 17 Słowackiego Str., 71-434 Szczecin, Poland
References
 • [1] Antkowiak L., 1998. Rośliny lecznicze. Wyd. AR, Poznań.
 • [2] Berbeć S., Pita D., 1996. Griby Fusarium sp., Rhizoctonia solani Küchn. [W:] Wrednosnye patogeny enszenija pjatilistnogo (Panax quinquefolium L.). Sbornik Bieł. N.I.I.Z.R., Misk, 6-7.
 • [3] Błaszkowski J., Tadych M., Madej T., 1999. Przewodnik do zajęć z fitopatologii. Szczecin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie.
 • [4] Borecki Z., 1996. Nauka o chorobach roślin. Podręcznik dla studentów akademii rolniczych, PWRiL, Katowice.
 • [5] Brandenburger W., 1985. Parasitische Pilze an Gefäβpflanzen in Europa. Fischer. Stuttgart; New York.
 • [6] Braun U., 1987. A monograph of the Erysiphales (powdery mildesw). Cramer, Berlin.
 • [7] Braun U., 1998. A monograph of Cercosporella, Ramularia and allied genera. Vol. 2. IHW-Verlag.
 • [8] Breitenbach M., Simon-Nobbe B., 2002. The allergens of Cladosporium herbarum and Alternaria alternata. Chem. Immunol. 81, 48-72.
 • [9] Czikow P., Łapitew J., 1983. Rośliny lecznicze i bogate w witaminy. PWRiL, Warszawa.
 • [10] Dixon R. A., Starck D., 2003. Phytochemistry 62, 815-816.
 • [11] Domańska H., 1980. Chwasty i ich zwlaczanie. PWRiL, Warszawa.
 • [12] Dreyer E. M., 2008. Zioła oraz ich trujące sobowtóry. KDC, Warszawa, 54.
 • [13] Franz Ch., Mathe A., Steinhoff B., Frank B., Schneider E., 1999. Zasady stosowania Dobrej Praktyki Rolniczej w produkcji surowców zielarskich. Wiad. Ziel., 11, 15-17.
 • [14] Grau J., Jung R., Münker B., 1996. Zioła i owoce leśne. GeoCenter, Warszawa, 94–95.
 • [15] Grzybowska T., Kapała H., 1976. Plamistość bielunia indiańskiego (Datura innoxia Mill.) powodowana przez Alternaria crassa (Sacc.) Rands. i próby jej zwalczania. Herba Pol. 2, 172–184.
 • [16] Hołubowicz-Kliza G., Korbas M., 2012. Rolniczy atlas chorób. Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy.
 • [17] Jadczak D., Grzeszczuk M., 2008. Krwiściąg. Panacea 4, 11-13.
 • [18] Klima K., 2006. Rolnictwo ekologiczne. MARR, Kraków.
 • [19] Kochman J, Węgorek W. (red.), 1997. Ochrona Roślin. Plantpress, Kraków.
 • [20] Kochman J., 1986. Zarys mikologii dla fitopatologów. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
 • [21] Kołodziej B. (red.), 2010. Uprawa ziół Poradnik dla plantatorów. PWRiL, Poznań.
 • [22] Kowalik M., 2013. Diversity of fungi colonizing and damaging leaves of pontic azalea Azalea pontica L. Acta Mycol. 48(2), 227-236. http:/dx.doi.org/10.5586/am.2013.024.
 • [23] Kryczyński S., 2010. Wirusologia roślinna. PWN Warszawa.
 • [24] Kryczyński S., Weber Z., 2011. Fitopatologia. Tom 1. Podstawy fitopatologii. PWRiL, Poznań.
 • [25] Kryczyński S., Weber Z., 2012. Fitopatologia. Tom 2. Fitopatologia szczegółowa. PWRiL, Poznań.
 • [26] Machowicz-Stefaniak Z., Zalewska E., 2004. Patogeniczność grzybów z rodzaju Fusarium dla tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.). Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 3(1), 115-123.
 • [27] Majewski T., 1977. Grzyby (Mycota. 9: Uredinales I, Basidiomycetes. PWN, Warszawa- Kraków.
 • [28] Majewski T., 1979. Grzyby (Mycota. 11: Uredinales II, Basidiomycetes. PWN, Warszawa- Kraków.
 • [29] Malepszy S., 2009. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa
 • [30] Marcinkowska J., 2003. Oznaczanie rodzajów grzybów ważnych w patologii roślin. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
 • [31] McVicar J., 2006. Księga ziół. Solis, Warszawa, 84, 90, 237.
 • [32] Mercik S., 2004. Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • [33] Mikołajczyk K., Wierzbicki A., 2006. Zioła źródłem zdrowia. Wyd. Oficyna WP ADAM, Warszawa.
 • [34] Minuto G., Minuto A., Gullino M. L, Garibaldi A., 2004. Lotta chimica alla peronospora del basilico: primi risultati. Inf. fitopatol. 54, 54-57.
 • [35] Mułenko W., Majewski T., Ruszkiewicz-Michalska M., 2008. A Preliminary Checklist of Micromycetes in Poland. [In:] Z. Mirek Biodiversity of Poland, 9. W. Szafer Institute of Botany, PAN, Kraków.
 • [36] Ricci E. L., Toyama D. O., Lago J. H. G., Romoff P., Kirsten T. B., Reis-Silva T. M., Bernardi M. M., 2010. Anti-nociceptive and anti-inflammatory actions of Nepeta cataria L. var. citriodora (Becker) Balb. essential oil in mice, Veterinary Medecine.
 • [37] Rumińska A., 1983. Rośliny lecznicze podstawy biologii i agrotechniki. PWN, Warszawa.
 • [38] Rutkowski L., 2004. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • [39] Senderski M. E., 2004. Prawie wszystko o ziołach. Mateusz E. Senderski, Podkowa Leśna.
 • [40] Skarżyński A.,1994. Zioła czynią cuda, Warszawa.
 • [41] Tyszyńska-Kownacka D., Starek T., 1991. Zioła w polskim domu. WARTA, Warszawa.
 • [42] Van Wyk B-E., 2004. Phyto Nova and Wildland Plants – An approach to HIV/AIDS. In: Martin V.G. & Muir A. (eds), Wilderness and Human Communities. The Spirit of the 21st Century. Proceedings of the 7 th World Wilderness Congress, Port Elizabeth, South Africa (2-8 November 2001), 262-277. Fulchrum Publishing, Golden, Colorado, USA.
 • [43] Vanisree M., Lee C. Y., Lo S. F., Nalawade S. M., Yih Lin C., Tsay H. S., 2004. Studies on production of some important secondary metabolites from medicinal plants by plant tissue cultures. Bot. Bull. Acad. Sin. 45, 1-22
 • [44] Węglarz Z., Rosłon W., Bączek K., 2009. Produkcja ziół metodami ekologicznymi. W:Streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w latach 2006-2009. MRiRW.
 • [45] Wolfgang G., Kurz W., Constabe F., 2001. Production of Secondary Metabolites. National Research Council of Canada.
 • [46] Wolny S., 2003. Integrowana ochrona roślin: czyli jak skutecznie, bezpiecznie i ekonomicznie radzić sobie ze sprawcami chorób, szkodnikami i chwastami, Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • [47] Yang Y. K., Lee S. Y., Park W. T., Park N. I., Park S. U., 2010. Exogenous auxins and polyamines enhance growth and rosmarinic acid production in hairy root cultures of Nepeta cataria L. Plant Omnics Journal 6, 190-193.
 • [48] Zydlik P., 2008. Wykorzystanie preparatów pochodzenia naturalnego w zwalczaniu niektórych chorób roślin sadowniczych. Nauka Przyr. Technol., 2, 1 # 3.
 • [49] http://www.sosnowica.pl/download/Agroekologia_B.Studzinska.pdf
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0e0526dd-e392-4b33-b0c2-5d688ca3a238
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.