PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 8 | 1 | 40-46
Article title

Zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego – współczesne metody diagnostyczne

Content
Title variants
EN
Human papillomavirus infection – current diagnostic techniques
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Human papillomavirus (HPV) belongs to the family of DNA viruses. Infection by HPV is associated with the development of benign or malignant lesions within mucosal membrane and skin of the genitals, anus, head and neck. Presence of the virus, particularly of the highly oncogenic variants in epithelial cells of uterine cervix directly influences the development of cervical cancer. In a considerable proportion of cases, HPV infections are asymptomatic and this is probably associated with lack of proliferation phase of viral life cycle, or may be transient, which greatly complicates early detection of the virus. Diagnostic techniques enabling diagnosis of HPV infection include: cytological exam (PAP smear), colposcopy, histological study, as well as increasingly sophisticated molecular techniques, enabling detection of viral DNA when other indices of infection are lacking. These techniques include Southern Blot, Dot Blot, in situ hybridization, polymerase chain reaction (PCR) and Hybrid Capture System I and II (HCI, HCII). Increasingly often authors refer to tests based on isolation of viral mRNA (PreTect HPV-Proofer test). These techniques detect integrated form of HPV, the so-called episomal form of the virus. In general opinion, the presence of HPV in this form is directly associated with progression of lesions developing as a result of this infection. While the PreTect HPV-Proofer test detects a smaller number of cases of HPV infection, its use enables selection of patients most at risk of developing cervical cancer.
PL
Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) należy do grupy DNA wirusów. Infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego wiążą się z występowaniem łagodnych lub złośliwych zmian w obrębie błon śluzowych i skóry narządów płciowych, odbytu, jak również głowy i szyi. Obecność wirusa, szczególnie typów wysokoonkogennych, w komórkach nabłonka szyjki macicy bezpośrednio wpływa na rozwój raka szyjki macicy. Zakażenia HPV w dużym odsetku przebiegają bezobjawowo i jest to najprawdopodobniej związane z niewystąpieniem fazy proliferacyjnej cyklu życiowego wirusa, a także mają charakter przejściowy, co znacznie utrudnia wczesną identyfikację wirusa. Wśród metod diagnostycznych umożliwiających rozpoznanie zakażenia wymienia się badanie cytologiczne, kolposkopię, badanie histologiczne, a także coraz doskonalsze metody molekularne, które pozwalają wykryć wirusowe DNA w przypadkach braku innych wykładników zakażenia. Do metod tych zalicza się: Southern Blot, Dot Blot, hybrydyzacje in situ, polymerase chain reaction (PCR), Hybrid Capture System I i II (HCI, HCII). Coraz częściej wspomina się o testach opartych na izolacji mRNA wirusa HPV (PreTect HPV-Proofer test). Metody te wykrywają zintegrowaną formę HPV, tzw. formę episomalną wirusa. Uważa się, że obecność wirusa HPV w tej postaci jest bezpośrednio związana z progresją zmian powstałych na podłożu tego zakażenia. Co prawda przy pomocy testu PreTect HPV-Proofer wykrywa się mniejszą liczbę zakażeń HPV, ale stosując go, można wyodrębnić grupę pacjentek najbardziej narażonych na raka szyjki macicy.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
40-46
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojewódzki Szpital Bródnowski, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa. Medycznego. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
References
 • 1. de Villiers E.M., Fauquet C., Broker T.R., i wsp.: Classification of papillomaviruses. Virology 2004; 324: 17-27.
 • 2. Majewski S., Pniewski T., Goyal-Stec M.: Rola wirusów bro-dawczaka w rozwoju zmian łagodnych i złośliwych okolicy narządów płciowych. Zakażenia 2006; 2: 73-78.
 • 3. Pao C.C., Tsai PL., Chang Y.L., i wsp.: Possible non-sexual transmission of genital human papillomavirus infections in young women. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 1993; 12: 221-222.
 • 4. Armstrong D.K., Handley J.M.: Anogenital warts in prepubertal children: pathogenesis, HPV typing and management. Int. J. STD AIDS 1997; 8: 78-81.
 • 5. Majewski S., Sikorski M. (red.): Szczepienia przeciw HPV Profilaktyka raka szyjki macicy i innych zmian związanych z zakażeniem HPV Wyd. Czelej, Lublin 2006.
 • 6. Malarewicz A.: Cytodiagnostyka patologii szyjki macicy. Blackhorse, Warszawa 2002.
 • 7. Korobowicz E., Kwaśniewska A., Georgiades I.: The diagnostic value of cytomorphological traits in low and high risk type HPV infections. Pol. J. Pathol. 1997; 48: 107-112.
 • 8. Basta A.: Rola infekcji wirusowych w etiopatogenezie raka szyjki macicy. W: Markowska J. (red.): Onkologia ginekologiczna. Urban & Partner, Wrocław 2002.
 • 9. Meyer J.L., Hanlon D.W, Andersen B.T. i wsp.: Evaluation of p16INK4a expression in ThinPrep cervical specimens with the CINtec p16INK41 assay: correlation with biopsy follow-up results. Cancer 2007; 111: 83-92.
 • 10. Griesser H., Sander H., Hilfrich R. i wsp.: Correlation of immunochemical detection of HPV L1 capsid protein in pap smears with regression of high-risk HPV positive mild/moderate dysplasia. Anal. Quant. Cytol. Histol. 2004; 26: 241-245.
 • 11. Meschede W, Zumbach K., Braspenning J. i wsp.: Antibodies against early proteins of human papillomaviruses as diagnostic markers for invasive cervical cancer. J. Clin. Microbiol. 1998; 36: 475-480.
 • 12. Sasagawa T., Rose R.C., Azar K.K. i wsp.: Mucosal immuno-globulin-A and -G responses to oncogenic human papilloma virus capsids. Int. J. Cancer 2003; 104: 328-335.
 • 13. Tabrizi S.N., Frazer I.H., Garland S.M.: Serologic response to human papillomavirus 16 among Australian women with high-grade cervical intraepithelial neoplasia. Int. J. Gynecol. Cancer 2006; 16: 1032-1035.
 • 14. Łukaszuk K., Liss J.: Wartość kliniczna stosowanych testów diagnostycznych na obecność infekcji HPV w profilaktyce leczenie raka szyjki macicy. Ginekol. Pol. 2002; 73: 719-726.
 • 15. Kwaśniewska A., Skoczyński M., Semczuk-Sikora A., Goździcka-Józefiak A.: PCR and Digene Hybride Capture System I in identification of human papillomavirus. Ginekol. Pol. 2001; 72: 1497-1500.
 • 16. Bosh F.X., Lorincz A., Muñoz N. i wsp.: The causal relation between human papillomavirus and cervical cancer. J. Clin. Pathol. 2002; 55: 244-265.
 • 17. Muñoz N., Bosh F.X., de Sanjose S. i wsp.: Epidemiologic classification of human papillomavirus types associated with cervical cancer. N. Engl. J. Med. 2003; 348: 518-527.
 • 18. Gravitt P.E., Jamshidi R.: Diagnosis and management of oncogenic cervical human papillomavirus infection. Infect. Dis. Clin. North Am. 2005; 19: 439-458.
 • 19. Ginocchio C.C.: Assays for detection of human papillomavirus. J. Clin. Virol. 2004; 31.
 • 20. Tonon S.A., Picconi M.A., Bos PD. i wsp.: Physical status of the E2 human papilloma virus 16 viral gene in cervical preneoplastic and neoplastic lesions. J. Clin. Virol. 2001; 21: 129-134.
 • 21. Das B.C., Sharma J.K., Gopalakrishna V, Luthra U.K.: Analysis by polymerase chain reaction of the physical state of human papillomavirus type 16 DNA in cervical preneoplastic and neoplstic lesions. J. Gen. Virol. 1992; 73: 2327-2336.
 • 22. do Horto dos Santos Oliveira L., Rodrigues Ede V, de Salles Lopes A.P i wsp.: HPV 16 detection in cervical lesions, physical state of viral DNA and changes in p53 gene. Sao Paulo Med. J. 2003; 121: 67-71.
 • 23. Kulmala S.M., Syrjanen S.M., Gyllensten U.B. i wsp.: Early integration of high copy HPV 16 detectable in women with normal and low grade cervical cytology and histology. J. Clin. Pathol. 2006; 59: 513-517.
 • 24. Harro C.D., Pang Y.Y., Roden R.B. i wsp.: Safety and immu-nogenicity trial in adult volunteers of a human papillomavirus 16 L1 virus-like particle vaccine. J. Natl. Cancer Inst. 2001; 93: 284-292.
 • 25. Sotlar K., Stubner A., Diemer D. i wsp.: Detection of high-risk human papiloomavirus E6 and E7 oncogene transcripts in cervical scrapes by nested RT-polymerase chain reaction. J. Med. Virol. 2004; 74: 107-116.
 • 26. Keegan H., Mc Inerney J., Pilkington L. i wsp.: Comparison of HPV detection technologies: Hybrid capture 2, PreTect HPV-Proofer and analysis of HPV DnA viral load in HPV16, HPV18 and HPV33 E6/E7 mRNA positive specimens. J. Virol. Methods 2009; 155: 61-66.
 • 27. Molden T, Kraus I., Karlsen F. i wsp.: Comparison of human papillomavirus messenger RNA and DNA detection: A crosssectional study of 4,136 women >30 years of age with a 2-year follow-up of high-grade squamous intraepithelial lesion. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2005; 14: 367-372.
 • 28. Hovland S., Lie A.K., Risberg B. i wsp.: Calculation from a High Risk Population study. (Poster) 22 International Papillomavirus Conference, Vancouver, BC, Canada, April 30 - May 6, 2005.
 • 29. Lie A.K., Risberg B., Borge B. i wsp.: DNA- versus RNA-based methods for human papillomavirus detection in cervical neoplasia. Gynecol. Oncol. 2005; 97: 908-915.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0deb3cd6-132a-4bac-b3ba-97de8b64b3ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.