PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 3 | 1 | 33-40
Article title

Early atrial fibrillation during acute posterior myocardial infarction: an interplay of ischemia of sinus node artery and atrial arrhythmogenesis.

Content
Title variants
PL
Wczesne migotanie przedsionków podczas ostrego zawału ściany tylnej mięśnia sercowego: współdziałanie niedokrwienia tętnicy węzła zatokowego i arytmogenezy przedsionków.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Atrial arrhythmias and especially atrial fibrillation in the early phase (first 12 hours) of acute myocardial infarction (AMI) are rare. They are more common in the later stages of AMI and the most of the times as a sign of heart failure. The pathogenesis seems to be an underlined coronary ischemia. Among the causes an ischemia of sinus node artery (SNA) is previously described. SNA arise the most of the times from the initial part of right coronary artery while the remaining from the LCx or in a small proportion of them have double origin from RCA and LCx one. In this case we describe a case of atrial fibrillation in the early phase of AMI promptly resolved in the next one hour after successful percutaneous coronary angioplasty (PTCA) treatment of the culprit lesion in the LCx at site of the origin of SNA.
PL
Zaburzenia rytmu przedsionków, a zwłaszcza migotanie przedsionków we wczesnej fazie (pierwsze 12 godzin) ostrego zespołu wieńcowego (AMI) są rzadkie. Są one bardziej powszechne w późniejszych stadiach AMI i przez większość czasu wustępują jako oznaka niewydolności serca. Patogeneza wydaje się być podyktowana niedokrwieniem wieńcowym. Wśród przyczyn wymienia się niedokrwienie tętnicy węzła zatokowego (SNA). SNA powstają najczęściej z początkowej części prawej tętnicy wieńcowej, podczas gdy pozostałe z LCx lub rzadziej mając podwójne pochodzenie (RCA i LCx). Autorzy omawiają przypadek migotania przedsionków we wczesnej fazie AMI, które natychmiast ustąpiło w ciągu następnej godziny po udanym leczeniu przezskórną angioplastyką wieńcową (PTCA) zmiany w LCx skąd pochodziło SNA.
Discipline
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
33-40
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0da88a90-fbb6-4fed-aa2c-4ecc0ce87d8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.