PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71 | 62-65
Article title

Wodonercze czy kielichonercze – diagnostyka różnicowa zastoju moczu w układzie moczowym

Content
Title variants
EN
Hydronephrosis or megacalycosis – differential diagnosis of urinary tract
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
INTRODUCTION: Dilatation of the collecting system requires differential diagnosis. Megacalycosis should be considered in the differential diagnosis of congenital hydronephrosis. Congenital megacalycosis is a rare condition consisting of caliceal dilatation without ureteral obstruction. The abnormality is usually unilateral and kidney function is normal. CASE PRESENTATION: We report a male patient with urinary tract infection and dilatation of collecting system in the left kidney detected in ultrasound. Voiding cystourethrography ruled out vesicoureteral reflux. Dynamic renal scintigraphy showed hydronephrosis. Megacalycosis was suggested by lower-dose computed tomography urography. CONCLUSION: The diagnosis of megacalycosis prevented unnecessary diagnostic procedures and treatment.
EN
WSTĘP: Poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego wymaga diagnostyki różnicowej. W różnicowaniu wodonercza należy brać uwagę kielichonercze. Wrodzone kielichonecze jest rzadką wadą nerek związaną z poszerzeniem kielichów bez cech zwężenia moczowodu. Anomalia dotyczy z reguły jednej nerki i nie upośledza jej funkcji. OPIS PRZYPADKU: W pracy przedstawiono przypadek chłopca z zakażeniem układu moczowego i poszerzeniem układu kielichowo-miedniczkowego w badaniu USG. Na podstawie cystografii mikcyjnej wykluczono odpływ pęcherzowo-moczowodowy. Scyntygrafia dynamiczna nerek wykazała lewostronne wodonercze. Rozpoznanie kielichonercza postawiono po wykonaniu urografii tomografii komputerowej. WNIOSKI: Rozpoznanie kielichonercza pozwala uniknąć niepotrzebnej diagnostyki i leczenia pacjenta.
Discipline
Year
Volume
71
Pages
62-65
Physical description
Contributors
 • Department of Pediatric Nephrology, Medical University of Warsaw
 • Department of Pediatric Nephrology, Medical University of Warsaw
 • Studenckie Koło Naukowe, Department of Pediatric Nephrology, Medical University of Warsaw
author
 • Studenckie Koło Naukowe, Department of Pediatric Nephrology, Medical University of Warsaw
 • Department of Pediatric Urology, Medical University of Warsaw
References
 • 1. Puigvert A. Le megacalice. J. Urol. Nephrol. 1964; 70: 321–336
 • 2. Kalaitzis C., Patris E., Deligeorgiou E., Sountoulides P., Bantis A., Gian-nakopoulos S., Touloupidis S. Radiological findings and the clinical impor-tance of megacalycosis. Res. Rep. Urol. 2015; 7: 153–155.
 • 3. Kimche D., Lask D. Megacalycosis. Urology. 1982; 19(5): 478–481.
 • 4. Kasap B., Kavukeu S., Soylu A., Turkmen M., Cecil M. Megacalycosis: report of two cases. Pediatr. Nephrol. 2005; 20(6): 828–830.
 • 5. Minn D., Christmann D., De Saint-Martin A., Alembik Y., Eliot M., Mack G., Fischbach M., Flament J., Veillon F., Dollfus H. Further clinical and sensorial delineation of Schnitzel-Gliedion syndrome: report of two cases. Am. J. Med. Genet. 2002; 109(3): 211–217.
 • 6. Young Hun Choi, Jung-Eun Cheon, Woo Sun Kim, In-One Kim. Ultrasonography of hydronephrosis in the newborn: a practical review. Ultrasonography. 2016; 35(3): 198–211.
 • 7. Pieretti-Vanmercke R., Pieretti A., Pieretti R.V. Megacalycosis: a rare condition. Pediatr. Nephrol. 2009; 24(5): 1077–1079.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0d300011-08ff-419a-a8fc-93839d747697
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.