PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2018 | 5 | 1 | 39-45
Article title

Stożek tylny soczewki – wyniki leczenia chirurgicznego u dzieci

Authors
Content
Title variants
EN
Posterior lenticonus – the results of surgical treatment in children
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel: Omówienie wyników leczenia chirurgicznego stożka tylnego soczewki z wszczepieniem wieloogniskowych soczewek wewnątrzgałkowych u dzieci. Materiał i metoda: Operację usunięcia soczewki z wszczepieniem wieloogniskowej soczewki wewnątrzgałkowej wykonano u 22 dzieci w wieku 1–10 lat. Przed operacją i w trakcie 2–5-letnich obserwacji oceniano przedni i tylny odcinek oczu, ostrość wzroku, widzenie obuoczne i ciśnienie śródgałkowe. Wyniki: Ostrość wzroku przed operacją wynosiła średnio 0,05–0,1. Po operacji wahała się od 0,1 do 1,0 i w dużym stopniu zależała od prowadzonego leczenia niedowidzenia. Ostrość wzroku powyżej 0,3 stwierdzono u 81,8% operowanych. Obserwowano znaczną poprawę widzenia obuocznego w porównaniu z okresem przedoperacyjnym. W 1 przypadku musiano powtórnie operować dziecko z powodu przemieszczenia się soczewki wewnątrzgałkowej. Nie stwierdzono przypadków jaskry w operowanej grupie dzieci. Wnioski: Usunięcie soczewki z wszczepieniem wieloogniskowych soczewek wewnątrzgałkowych to metoda zapewniająca dobre wyniki czynnościowe u operowanych dzieci. Technika zabiegów jest jednak trudniejsza niż w przypadku zaćmy wrodzonej z powodu cienkiej i słabej tylnej torebki soczewki i występowania w niej otworów przed operacją.
EN
Aim: To present the results of surgical treatment of the posterior lenticonus with implantion of multifocal IOLs in children. Material and method: Lens aspiration with a multifocal IOL implantion was performed in 22 children aged 1–10 years. Before and during the 2–5-year follow-up, the anterior and posterior eye segment, visual acuity, binocular vision and intraocular pressure were evaluated. Results: The visual acuity before surgery was ranged from 0.05 to 0.1. After the operation, it improved from 0.1 to 1.0 and depended mainly on the effectiveness of amblyopia treatment. Visual acuity better than 0.3 was found in 81.8% of operated patients. There was a significant improvement in binocular vision in comparison to the preoperative period. In 1 case, the child had to be reoperated due to the IOL dislocation. There were no glaucoma cases in the operated group of children. Conclusions: Lens aspiration with a multifocal IOL implantation is a method that provide good functional outcomes in operated children. However, the technique of surgery treatment is more difficult than in the patients with congenital cataract due to the very thin and weak posterior lens capsule and occurrence pre-operative capsule tearings.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
39-45
Physical description
Contributors
 • Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
References
 • 1. Meyer F. Ein Fall von Lenticonus posterior. Zentralbl Prakt Augenheilkd 1888; 12: 41.
 • 2. Cheng KP, Hiles DA, Biglan AW, et al. Management of posterior lenticonus. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 1991; 28: 143-149.
 • 3. Russell-Eggitt IM. Non-syndromic posterior lenticonus a cause of childhood cataract: evidence for X-linked inheritance. Eye (Lond) 2000; 14: 861-863.
 • 4. Schipper I, Senn P, Schmid M. Diagnosis and management of bilateral posterior lenticonus in 7 members of the same family. J Cat Refract Surg 2006; 32: 261-263.
 • 5. Jacobs K, Meire FM. Lenticonus. Bull Soc Belge Ophthalmol 2000; 277: 65-70.
 • 6. Barraquer RI, Michael R, Abreu R, et al. Human lens capsule thickness as a function of age and location along the sagittal lens perimeter. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006; 47: 2053-2060.
 • 7. Yang GY, Liu LQ, Liu CL. Surgical treatment and pathologic analysis of posterior lentiglobus with cataract. Int J Ophthalmol 2011; 4: 572-574.
 • 8. Murakami Y, Kusaka S, Hayashi N, et al. Wavefront analysis and ultrastructural findings in an eye with posterior lentiglobus. JAAPOS 2010; 14: 530-531.
 • 9. Ranjan P, Mishra D, Bhadauria M. Atoll sign in posterior lenticonus: A case report of bilateral posterior lenticonus with review of literature. J Clin Ophthalmol Res 2014; 2: 152-154.
 • 10. Gul A, Caglar C, Cınal A, et al. Ocular biometry and central corneal thickness in children: a hospital-based study. Arq Bras Oftalmol 2014; 77: 152-154.
 • 11. Mistr SK, Trivedi RH, Wilson ME. Preoperative considerations and outcomes of primary intraocular lens implantation in children with posterior polar and posterior lentiglobus cataract. J AAPOS 2008; 12: 58-61.
 • 12. Wilson ME, Trivedi RH. Intraocular lens implantation in pediatric eyes with posterior lentiglobus. Trans Am Ophthalmol Soc 2006; 104: 176-182.
 • 13. Ganesh S, Brar S, Chopra K. Jellyfish sign for intraoperative identification of posterior lenticonus. Intern Ophthalmol 2017; 37: 1239- -1241.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0d185b73-96d7-4686-abdc-38859c51674b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.