PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 4 | 245-249
Article title

Porównanie efektywności pierwotnej angioplastyki z leczeniem trombolitycznym w kontekście opóźnionego wdrożenia leczenia: metaanaliza

Authors
Content
Title variants
EN
Comparison of effectiveness of primary angioplasty to thrombolysis and its relationship in context time delay: a meta-analysis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Meta-analyses of the various randomised trials comparing thrombolysis and primary angioplasty have demonstrated substantial benefits from angioplasty in terms of mortality, non-fatal re-infarction and stroke, and they have also proved that angioplasty has lower recurrence rates and less residual stenosis. Despite the obvious clinical superiority of primary angioplasty, thrombolytic treatment is the default treatment option in many countries because of practical limitations on the use of percutaneous interventions including e.g. appropriately skilled staff. The choice of proper management also needs to consider the possible time delay in initiating reperfusion with primary angioplasty compared to thrombolysis. Reperfusion therapy has become the unquestionable gold standard for the early management of acute ST-segment elevation coronary syndromes. The advantages of this strategy rises exponentially, if the therapy will be initiated earlier. The highest number of patients saved by reperfusion therapy is within the first hour after symptom onset. The time interval which is creating a window of opportunity has aptly termed the “golden hour”. The mechanism of this benefit relates to maximizing myocardial salvage by early restoration of adequate coronary blood flow, resulting in preservation of left ventricular function, thereby enhancing both early and long-term survival. It is currently uncertain as to how to best handle patients with aborted myocardial infarction. A strong case for coronary angiography with a view to coronary intervention seems convinced, especially if there is a large initial territory of heart at risk. Failure to intervene could attenuate the initial prognostic benefit. The effect of angioplasty-related time delay in reducing the mortality benefit of angioplasty relative to thrombolysis has been demonstrated using metaregression methods.
PL
Metaanalizy różnych randomizowanych prób klinicznych, porównujące rozpuszczanie skrzepliny za pomocą leków trombolitycznych i pierwotnej angioplastyki, wykazały znaczne korzyści z angioplastyki, biorąc pod uwagę: śmiertelność, powtórny zawał niepowodujący śmierci i udar, a także dowodzą, że angioplastyka wiąże się z niższym wskaźnikiem nawrotów. Pomimo oczywistej klinicznej wyższości pierwotnej angioplastyki leczenie trombolityczne jest leczeniem z wyboru w wielu krajach, przede wszystkim z powodu ograniczeń praktycznych interwencji przezskórnej, włączając w to na przykład niedobór zespołów o odpowiednich umiejętnościach. Wybór właściwego postępowania wymaga również uwzględnienia możliwego czasu opóźnienia w rozpoczęciu reperfuzji przy porównaniu pierwotnej angioplastyki z leczeniem trombolitycznym. Terapia reperfuzyjna stała się bezdyskusyjnie złotym standardem we wczesnym leczeniu ostrych zespołów wieńcowych z uniesieniem odcinka ST. Korzyści z zastosowania tej strategii leczniczej wydatnie rosną, jeśli zostanie ona wdrożona wcześnie. Największą liczbę ocalonych pacjentów dzięki terapii reperfuzyjnej obserwuje się w ciągu pierwszej godziny od wystąpienia objawów. Ten przedział czasu, dający największą szansę na przeżycie, nazwano trafnie „złotą godziną”. Mechanizm tej korzyści opiera się na maksymalnym zwiększeniu ilości tkanki mięśnia sercowego, uratowanej przed niedokrwieniem poprzez wczesne przywrócenie przepływu krwi w odpowiedniej tętnicy wieńcowej, co zapewnia zachowanie czynności lewej komory. To z kolei poprawia przeżycie krótko- i długoterminowe. Obecnie nie ma jednoznacznego stanowiska co do sposobu postępowania w przypadku przerwanego zawału mięśnia sercowego. Silne argumenty przemawiają za stosowaniem angiografii wieńcowej, z możliwością wykonania angioplastyki, szczególnie jeśli zagrożony jest duży obszar mięśnia sercowego. Niepowodzenia związane z wykonaniem zabiegu mogą rzutować na ocenę korzyści wynikających z takiej metody leczenia. Działanie zależnego od angioplastyki czasu opóźnienia w obniżaniu wskaźnika śmiertelności dla angioplastyki w odniesieniu do leczenia trombolitycznego wykazano z użyciem metod metaregresji.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
4
Pages
245-249
Physical description
Contributors
author
 • Correspondence to: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa
References
 • 1. Fernandez-Aviles F., Joaquin J.J., Pena G. et al. Primary angioplasty vs. early routine post-fibrinolysis angioplasty for acute myocardial infarction with ST-segment elevation: the GRACIA-2 non-inferiority, randomized, controlled trial, European Heart Journal 2007, 28, 949-960.
 • 2. Keeley E.C., Boura JA., Grines C.L.: Primary angioplasty versus intravenous thrombolytic therapy for acute myocardial infarction: a quantitative review of 23 randomised trials. Lancet 2003; 361: 13-20.
 • 3. Smith D.: Primary angioplasty should be first line treatment for acute myocardial infarction: FOR. BMJ 2004; 328: 1254-1256.
 • 4. Nallamothu B.K., Bates E.R.: Percutaneous coronary intervention versus fibrinolytic therapy in acute myocardial infarction: is timing (almost) everything? Am. J. Cardiol. 2003; 92: 824-826.
 • 5. Kent D.M., Lau J., Selker H.P.: Balancing the benefits of primary angioplasty against the benefits of thrombolytic therapy for acute myocardial infarction: the importance of timing. Eff. Clin. Pract. 2001; 4: 214-220.
 • 6. Silber S., Albertsson P., Aviles F.F. i wsp.; Task Force for Percutaneous Coronary Interventions of the European Society of Cardiology: Guidelines for percutaneous coronary interventions. The Task Force for Percutaneous Coronary Interventions of the European Society of Cardiology. Eur. Heart J. 2005; 26: 804-847.
 • 7. Boersma E.; Primary Coronary Angioplasty vs. Thrombolysis Group: Does time matter? A pooled analysis of randomized clinical trials comparing primary percutaneous coronary intervention and in-hospital fibrinolysis in acute myocardial infarction patients. Eur. Heart J. 2006; 27: 779-788.
 • 8. Kent D.M., Schmid C.H., Lau J., Selker H.P.: Is primary angioplasty for some as good as primary angioplasty for all? Modeling across trials and individual patients. J. Gen. Intern. Med. 2002; 17: 887-894.
 • 9. Lambert P.C., Sutton A.J., Abrams K.R, Jones D.R: A comparison of summary patient-level covariates in meta-regression with individual patient data meta-analysis. J. Clin. Epidemiol. 2002; 55: 86-94.
 • 10. Berlin J.A., Santanna J., Schmid C.H. i wsp.; AntiLymphocyte Antibody Induction Therapy Study Group: Individual patient- versus group-level data meta-regressions for the investigation of treatment effect modifiers: ecological bias rears its ugly head. Stat. Med. 2002; 21: 371-387.
 • 11. Fresco C.: Primary coronary angioplasty versus thrombolysis for acute myocardial infarction (letter). Lancet 2003; 361: 1303.
 • 12. Birkhead J., Pearson M., Norris RM. i wsp.: The National Audit of Myocardial Infarction: a new development in the audit process. Journal of Clinical Excellence 2002; 4: 379-385.
 • 13. Bonnefoy E., Lapostolle F., Leizorovicz A. i wsp.; Touboul P; Comparison of Angioplasty and Prehospital Throm-boysis in Acute Myocardial Infarction study group: Primary angioplasty versus prehospital fibrinolysis in acute myocardial infarction: a randomised study. Lancet 2002; 360: 825-829.
 • 14. Comprehensive Meta-Analysis 2 - oprogramowanie firmy Biostat, wersja komercyjna: www.meta- analysis .com.
 • 15. Rothstein H.R, Sutton A.J., Borenstein M. (red.): Publication Bias in Meta-Analysis: Prevention, Assessment and Adjustments. Wiley, 2005.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0d16c2bc-10a9-4927-8c09-0ce1917aa8fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.