PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | XV | 2 | 169-192
Article title

Strategie radzenia sobie ze stresem zawodowym przez pielęgniarki a ich zachowania i przeżycia związane z pracą

Content
Title variants
EN
Strategies of coping with professional stress among nurses and their behaviors and work experiences
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this study was to evaluate the types of individual behaviors and work related experiences within a group of nurses and to determine the relationship with the strategies used to cope with stress at work. 150 nurses employed in a hospital with an average age of 40.11 were examined. Two research methods were used: 1. Latack Coping Scale – this scale measures five strategies of coping with problems at work, i.e. avoidance-withdrawal, positive thinking, direct action, seeking help and use of alcohol. 2. Behavior Pattern Questionnaire and Work-Related Experience AVEM – Schaarschmidt and Fischer, which describes the eleven manifestations of functioning at work which, in turn, allow a worker to be qualified under one of the four types of work behaviors: Type G – Healthy, type S – Savings, type A – Risk (excessively burdened) and type B – Burned out. The following results were obtained: The Latack scale is a reliable tool for testing work related stress coping strategies within a group of Polish nurses in the domain of the four main strategies: avoidance/resignation, positive thinking, direct action, seeking help. However, the scale of use of alcohol seems to be of little diagnostic utility and therefore the legitimacy of its inclusion in the Polish version of this method should be considered. In the field of behavior and work related experiences the studied nurses differed only in the intensity of the feeling of profession success and did not differ in the applied coping strategies depending on the type of branch in which they serve. The examined nurses differed in behavior and work related experiences because of the frequency of use of certain work related stress coping strategies.
Keywords
Year
Volume
XV
Issue
2
Pages
169-192
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii UKW Bydgoszcz
 • Collegium Medicum UM K Bydgoszcz
References
 • Andruszkiewicz, A. (2003). Poczucie koherencji pielęgniarek a wzór zachowań związanych z pracą. Niepublikowana praca doktorska. Bydgoszcz: Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera.
 • Andruszkiewicz, A., Basińska, M.A. (2008). Inteligencja emocjonalna pielęgniarek a typy zachowań i przeżyć w pracy. W: H. Wrona-Polańska (red.) Zdrowie – stres – choroba w wymiarze psychologicznym (s. 75-85). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Basińska, M.A., Andruszkiewicz, A. (2008). Poczucie koherencji jako predyktor zdrowego funkcjonowania w pracy – badania pracowników socjalnych. W: H. Wrona- -Polańska (red.) Zdrowie – stres – choroba w wymiarze psychologicznym (s. 63- -74). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Bauer, J., Stamm, A., Virnich, K., Wissing, K., Muller, U., Wirsching, M. (2006). Correlation between burnout syndrome and psychological and psychosomatic symptoms among teachers. International Archives of Occupational and Environmental Health, 79(3), 199-204.
 • Bishop, G.D. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 • Beisert, M. (2004). Przejawy, mechanizmy i przyczyny wypalenia się pielęgniarek. W: H. Sęk (red.) Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie (s. 182-215). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Chudak, B. (1998). Stres w sytuacji pracy pielęgniarek zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach. Pielęgniarstwo 2000, 5(40), 30-38.
 • Fengler, J. (2000). Obciążenie i wypalenie w różnych zawodach związanych z pomaganiem. W: J. Fengler (red.) Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej (s. 92-106). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Folkman, S., Lazarus, R.S. (1980). An analysis of coping in a middle-aged community sample. Journal of Health and Social Behavior, 21, 219-239.
 • Formański, J. (1998). Psychologia. Warszawa: PZ WL.
 • Friedman, H.S. (2003). Uzdrawiająca osobowość. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Guppy, A., Weatherstone, L. (1997). Coping strategies dysfunctional attitudes and psychological well-being in white collar public sector employees. Work and Stress, 11(1), 58-67.
 • Havlovic, S.J., Keenan, J.P. (1991). Coping with Work Stress: The Influence of Individual Differences. Journal of Social Behavior and Personality, 6(7), 199-212.
 • Havlovic, S.J., Keenan, J.P. (1995). Coping with work stress: the influence of individual differences. W: R. Crandall, P.L. Perrewe (red.) Occupational stress: a handbook (s.179-192). Washington: Taylor & Francis.
 • Heszen-Niejodek, I. (2000). Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie. W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 3, s. 465-492). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Ingledew, D.K., Hardy, L., Cooper, C.L. (1997). Do resources bolster coping and does coping buffer stress? An organizational study with longitudinal aspect and control for negative affectivity. Journal of Occupational Health Psychology, 2(2), 118-133.
 • Kulik, B.T., Modzelewska, T. (2001). Zachowania prozdrowotne pielęgniarek a zespół wypalenia zawodowego. Problemy Pielęgniarstwa, 1-2, 104-113.
 • Lazarus, R.S., Folkman, S. (1986). Stress, appraisal and coping. New York: Springer-Verlag.
 • Maslach, C. (1998). A multidimensional theory of burnout. W: Cooper C.L., (red.), Theories of organizational stress (s. 68-85). New York: Oxford University Press.
 • Noworol, Cz. (1998). Zespół wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących na zmiany. W: I. Iskra-Gole (red.) Stres pracy zmianowej. Przyczyny, skutki, strategie przeciwdziałania (s. 213-226). Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Difin.
 • Perek, M., Kózka, M., Twarduś, K. (2007). Trudne sytuacje w pracy pielęgniarek pediatrycznych i sposoby radzenia sobie z nimi. Problemy Pielęgniarstwa, 15(4), 223-228.
 • Płotka, A., Guty, E. (2002). Czynniki stresogenne a syndrom wypalenia zawodowego w pracy pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Materiały Konferencyjne, Pielęgniarstwo wobec zagrożenia wartości, 100-lecie urodzin Hanny Chrzanowskiej (s. 212-222). Kraków.
 • Płotka, A., Pitek, A., Makara-Studzińska, M. (1998). Stres a zespół wypalenia zawodowego. Pielęgniarstwo 2000, 5, 6-30.
 • Płotka, A., Pitek, A., Makara-Studzińska, M. (1999). Zespół wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek psychiatrycznych. Pielęgniarstwo 2000, 6, 35-47.
 • Rongińska, T., Gaida, W. (2001). Strategie radzenia sobie z obciążeniami psychicznymi w pracy zawodowej. Zielona Góra: Wydawnictwo WSP .
 • Schaarschmidt, U., Fischer, A.W. (1996). AVEM – Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster. Handanweisung. Frankfurt: Swet & Zeitlinger.
 • Schaufeli, W.B. (1995). The evaluation of burnout workshop for community nurses. Journal of Health and Human Services Administration, 18(1), 11-31.
 • Sheridan, C., Radmacher, S.A. (1998). Psychologia zdrowia: wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.
 • Seligman, M.E.P. (2000). Co możesz zmienić, a czego nie możesz. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.
 • Sęk, H. (2000). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości zapobiegania. W: H. Sęk (red.) Wypalenie zawodowe. Przyczyny. Mechanizmy. Zapobieganie (s. 149-167). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sęk, H. (2004). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości zapobiegania. W: H. Sęk (red.) Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie (s. 149-167). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Suls, J., Fletcher, B. (1985). The relative efficacy of avoidant and nonavoidant coping strategies: A meta-analysis. Health Psychology, 4(3), 249-288.
 • Voltmer, E., Kieschke, U., Spahn, C. (2007). Work-related behaviour and experience patterns of physicians compared to other professions. Swiss Medical Weekly, 137, 448-453.
 • www.osha.europa.eu.pl
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0d131f95-c2a1-497b-b85a-f77fff4ccccd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.