PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 70 | 154–162
Article title

Logistic regression and classification tree methods as elements of diagnosis in cardiology

Content
Title variants
PL
Metody regresji logistycznej i drzewa klasyfikacyjnego jako elementy procesu diagnostycznego w dziedzinie kardiologii
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
INTRODUCTION: The purpose of statistical analysis in research is to identify accurate and reliable conclusions where the researcher has a great deal of sources and information. Usually, one can point to a few different methods that allow the task to be fulfilled, but each time the question arises: which one to choose? MATERIAL AND METHODS: The study was conducted using a database that included 3246 patients in the Second Department of Cardiology, Silesian Medical Centre in Katowice-Ochojec in 2003–2008. We were A model in which the STROKE dependent variable was considered was subjected to statistical analysis, and the results of the analysis suggested selecting the following variables: gender, transfusion, PTCA, IVA, IVM, SVA, aneurysm and hematocrit. RESULTS: The essential factors affecting the occurrence of stroke, according to logistic regression are: aneurysm, transfusion of blood components, prior treatment with PTCA and according to the classification tree: aneurysm and level of hematocrit. CONCLUSIONS: The results achieved by both the two statistical models complemented each other, and by combining them one is able to obtain reliable information to use as a base for the decision-making process.
PL
WSTĘP: Zadaniem analiz statystycznych w badaniach naukowych jest wskazanie trafnych i maksymalnie wiarygodnych wniosków w sytuacji, gdy badacz dysponuje wieloma informacjami. Zwykle można wskazać kilka różnych metod, które pozwalają to zadanie spełnić, jednak za każdym razem nasuwa się pytanie, którą z nich wybrać? MATERIAŁ I METODY: Badania zostały przeprowadzone na bazie danych, która obejmowała 3246 pacjentów przebywających na II Oddziale Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu w latach 2003– –2008. Analizie statystycznej poddano model, w których za zmienną zależną uznano zmienną UDAR, natomiast wyniki przeprowadzonych analiz zasugerowały dobór następujących zmiennych objaśniających: płeć, przetoczenie, PTCA, IVA, IVM, SVA, tętniak i hematokryt. WYNIKI: Czynnikami istotnie wpływającymi na wystąpienie udaru, według regresji logistycznej, są: tętniak, przetoczenie składników krwi i przebyty zabieg PTCA, natomiast według drzewa klasyfikacyjnego – tętniak i poziom hematokrytu. WNIOSKI: Wyniki uzyskane za pomocą obydwu modeli statystycznych dopełniały się, a ich łączenie pozwala na uzyskanie wiarygodnych informacji, stanowiących podstawę procesu decyzyjnego.
Discipline
Year
Volume
70
Pages
154–162
Physical description
Contributors
 • Department of Environmental Health, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, Poland, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom, tel. 32 397 65 44,
 • Department of Environmental Health, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 • Department of Environmental Health, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
References
 • 1. Koźmiński A.K., Piotrowski W. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2002.
 • 2. Szydło R. Komu jest potrzebny statystyk medyczny? Onkol. Prakt. Klin. 2005; 1(3): 129–131.
 • 3. Michalski T. Statystyka. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 2004, s. 5–7.
 • 4. Sobczyk M. Statystyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2001, s. 7–9.
 • 5. Dobbson A.J. The role of the statistician. Int. J. Epidemiol. 1983; 12(3): 274–275.
 • 6. Lenz R., Reuchert M. IT suport for healthcare processes-premises, challenges, perspectives. Data & Knowlegde Engineering 2007; 61: 39–58.
 • 7. Stanisz A. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycny. Tom II. StatSoft Polska. Kraków 2006, s. 217–254.
 • 8. Stanisz A. Biostatystyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2005, s. 325–335.
 • 9. Stanisz A. Regresja logistyczna. Medycyna Praktyczna 200110, http:www.mp.plartykulyindex.php?aid=11813&_tc=32F4510F44D54B93654578ACE3F57E99 [dostęp z dnia: 02.01.2013].
 • 10. Łapczyński M. Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych. Uniwersytet Ekonomiczny. Kraków 2011.
 • 11. Stanisz A. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom III. StatSoft Polska. Kraków 2006, s. 113–153.
 • 12. Łapczyński M. Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojal-ności klientów. StatSoft Polska. Kraków 2003.
 • 13. Gatnar E., Walesiak M. Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2009, s. 238–260.
 • 14. Stanisz A. Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki. StatSoft Polska. Kraków 2010, s. 61–80.
 • 15. StatSoft Electronic Statistic Textbook. Drzewa klasyfikacyjne, http:www.statsoft.pltextbookstathome_stat.html?http%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fstclatre.html [dostęp z dnia: 02.01.2013].
 • 16. Koronacki J., Ćwik J. Statystyczne systemy uczące się. 2 wyd. EXIT. Warszawa 2008, s. 129–164.
 • 17. Harańczyk G. Krzywa ROC, czyli ocena jakości klasyfikatora i poszukiwanie optymalnego punktu odcięcia. StatSoft Polska. Kraków 2010, s. 79–89.
 • 18. Swets J.A., Dawes S.M., Monahan J. Better decisions through science. Sci. Am. 2000; 283(4): 82–87.
 • 19. Stanisz A. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom I. StatSoft Polska. Kraków 2006, s. 340–370.
 • 20. Harańczyk G., Stępień M. Ilustrowana sztuka podejmowania decyzji. Matematyka Społeczeństwo Nauczanie 2008; 41: 12–15.
 • 21. Lemon S.C., Roy J., Clark M.A., Friedmann P.D., Rakowski W. Classification and regression tree analysis in public health: methodological review and comparison with logistic regression. Ann. Behav. Med. 2003; 26(3): 172–181.
 • 22. Long W.J., Griffith J.L., Selker H.P., D’Agostino R.B. A comparison of logistic regression to decision-tree induction in a medical domain. Comput. Biomed. Res. 1993; 26: 74–97.
 • 23. Owczarek A. Drzewa decyzyjne oraz analiza hazardu proporcjonalnego Coxa w przewidywaniu niekorzystnych zdarzeń sercowych u chorych z przewlekłą niewydolnością serca. Rozprawa habilitacyjna nr 12/2011. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Katowice 2011.
 • 24. Classification and Regression Trees. http:documents.software.dell.com StatisticsTextbookClassification-and-Regression-Trees [dostęp z dnia: 15.06.2015].
 • 25. Słapa R.Z. Zastosowanie ultrasonografii trójwymiarowej w diagnostyce zmian ogniskowych tarczycy. Akademia Medyczna w Warszawie. Warszawa 2007.
 • 26. Goel R., Misra A., Kondal D., Pandey R.M., Vikram N.K., Wasir J.S., Dhingra V., Luthra K. Identification of insulin resistance in Asian Indian adolescents: classification and regression tree (CART) andlogistic regre-ssion based classification rules. Clin. Endocrinol. (Oxf) 2009; 70(5): 717–724.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0ce4d7c2-a1f3-4fd9-932f-e91a19607517
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.