PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 4 | 208–211
Article title

Wczesna rehabilitacja po udarze krwotocznym mózgu u pacjenta z przebytym przeszczepem serca. Opis przypadku

Content
Title variants
EN
Early rehabilitation after haemorrhagic stroke in a patient with a history of heart transplantation. A case study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Najczęstszą formą uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego jest udar mózgu. Średnio rocznie w Polsce wykonywanych jest około 80 transplantacji serca. Przeszczepione serce wykazuje skłonność do tachykardii. Wczesna rehabilitacja poudarowa wymaga obciążenia pacjenta wysiłkiem fizycznym. Opis przypadku: Przedstawiono przypadek kliniczny chorego po udarze krwotocznym mózgu z niedowładem połowiczym lewostronnym. W wywiadzie przebyta transplantacja serca (2005 r.). Metody: Wyniki rehabilitacji oceniono na podstawie następujących skal: Indeks Barthel, zmodyfikowana skala Rankina, Indeks Mobilności Rivermead, Skala Udarowa Narodowego Instytutu Zdrowia, Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego, Geriatryczna Skala Oceny Depresji Yesavage’a. Prowadzono również kontrolę przedi powysiłkową parametrów tętna. Wyniki: W wyniku zastosowania kompleksowej rehabilitacji uzyskano poprawę stanu funkcjonalnego we wszystkich badanych skalach. Największą zmianę zaobserwowano w przypadku Indeksu Barthel (50%) i Skali Udarowej Narodowego Instytutu Zdrowia (30%). Akcja serca mieściła się w granicach 75–180/min. Wnioski: Chory po transplantacji serca pomimo stałej tachykardii dobrze toleruje wysiłek fizyczny. Wczesna rehabilitacja poudarowa wpływa na poprawę stanu funkcjonalnego.
EN
Introduction: Stroke is the most common form of central nervous system condition. An average of about 80 heart transplantations are performed in Poland yearly. A transplanted heart is prone to tachycardia. Early, complex post-stroke rehabilitation requires physical effort from the patient. Case report: We present a clinical case of a patient with left-sided hemiparesis after a haemorrhagic stroke and on immunosuppressive treatment after heart transplantation (2005). Methods: The outcomes of rehabilitation therapy were assessed based on the following scales: the Barthel Index, a modified Rankin Scale, the Rivermead Motor Index, the National Institutes of Health Stroke Scale, the Mini–Mental State Examination, and the Geriatric Depression Scale. Moreover, pre- and post-exercise heart rate monitoring was performed. Results: As a result of comprehensive rehabilitation treatment, functional status improvement was observed in all estimated scales. The highest change was reported for Barthel Index (50%) and National Institutes of Health Stroke Scale (30%). Heart rate was between 75 and 180 bpm. Conclusions: A patient with a history of heart transplantation shows good tolerance of physical exercise despite tachycardia. Early post-stroke rehabilitation significantly improves functional status.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
208–211
Physical description
Contributors
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, Łódź, Polska
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, Łódź, Polska; Zakład Medycyny Fizykalnej, Katedra Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
References
  • Dylewicz P, Borowicz-Bieńkowska S, Przywarska I et al.: Ćwiczenia fizyczne w rehabilitacji wybranych grup chorych po leczeniu zabiegowym. In: Bromboszcz J, Dylewicz P (eds.): Rehabilitacja kardiologiczna. Stosowanie ćwiczeń fizycznych. 3rd ed., Elipsa- -Jaim, Kraków 2009: 231–240.
  • Guimarães GV, d’Avila WM, Chizzola PR et al.: Physical rehabilitation in heart transplantation. Rev Bras Med Esporte 2004; 10: 412–415.
  • Haykowsky M, Taylor D, Kim D et al.: Exercise training improves aerobic capacity and skeletal muscle function in heart transplant recipients. Am J Transplant 2009; 9: 734–739.
  • Marconi C, Marzorati M: Exercise after heart transplantation. Eur J Appl Physiol 2003; 90: 250–259.
  • Miller E, Śliwiński Z, Cabak A: Wczesna rehabilitacja po udarze mózgu i przebytym przeszczepie serca. Fizjoterapia Polska 2007; 7: 351–354.
  • Nytrøen K, Gullestad L: Exercise after heart transplantation: an overview. World J Transplant 2013; 3: 78–90.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0c01d94d-4dfe-4ecb-9ce4-5caca438a0ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.