PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 4 | 3 | 169-177
Article title

Leczenie bólu Część IV. Blokady nerwów

Content
Title variants
EN
Paintherapy Part IV. Nerveblocks
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Past years have been marked with an increased interest in invasive treatment of acute and chronic pain. Anaesthesiologists when treating intra and postoperative pain use these methods most often. In chronic pain their use is less frequent. Depending on method used to perform the blockade it can have short or long lasting analgetic effect. Local anaesthetics are used with or without adjuvants such as clonidine, opioids, and adrenaline. In case of long-term blockade chemical substances, thermal and surgical methods are used to disrupt nervous structures. Unfortunately the scientific research has not been extensive in this field and that is the reason for them not to be popular. Invasive pain treatment is used in cases of failure of conservative methods or where side effects of the treatment were unacceptable. Presently these methods are more often required to support the pharmacological treatment in every stage of illness so they should be recognized as alternative or adjuvant methods in analgetic ladder. Besides analgetic effect short-lasting blockades are used for diagnostic purposes allowing localizing the place responsible for triggering pain experience as well as prognostic before planed long-lasting blockade. In chronic pain short lasting blocks should be avoided except for diagnostic purposes. Before application of any blockade we should consider if the benefit of the method would be greater than potential side effects.
PL
W ostatnich latach zainteresowanie zabiegowymi metodami leczenia bólu ostrego i przewlekłego znacząco wzrosło. Stosowane są one najczęściej przez anestezjologów w leczeniu bólu związanego z zabiegami operacyjnymi. W przypadku bólu przewlekłego metody zabiegowe wykorzystywane są znacznie rzadziej. W zależności od użytego środka blokady mogą mieć działanie krótko- lub długotrwałe. Do wykonania blokad krótkotrwałych używa się leków znieczulenia miejscowego, z ewentualnym dodatkiem leków wspomagających, takich jak adrenalina, opioidy, klonidyna. W przypadku blokad długotrwałych wykorzystywane są metody chemiczne, termiczne lub chirurgiczne mające na celu uszkodzenie struktur nerwowych. Niestety, ze względu na niewielką liczbę dobrze opracowanych badań naukowych nie cieszą się one popularnością. Inwazyjne leczenie bólu, poza wybranymi przypadkami, było wprowadzane, gdy metody zachowawcze nie przyniosły pożądanego złagodzenia bólu lub gdy skutki uboczne nie były akceptowane. Obecnie przeważa pogląd, że powinny one wspomagać leczenie farmakologiczne na każdym etapie choroby. Uznaje się je za alternatywne lub adiuwantowe metody leczenia w drabinie analgetycznej. Oprócz efektu przeciwbólowego blokady krótkotrwałe wykorzystywane są w celach diagnostycznych (pozwalają zlokalizować miejsce odpowiedzialne za wywołanie doznań bólowych) oraz prognostycznych - przed planowaną blokadą długotrwałą. W bólach przewlekłych należy unikać blokad przynoszących krótkotrwałe złagodzenie dolegliwości, z wyjątkiem blokad diagnostycznych. Przed wykonaniem jakiejkolwiek blokady należy rozważyć, czy wynikające z niej korzyści będą większe od potencjalnych niepożądanych skutków ubocznych.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
169-177
Physical description
Contributors
 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki
 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki
 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki
References
 • 1. de Barutell C.: Reappraisal of the analgesic ladder. Pain-europe.com, feature articles, 2008.
 • 2. Hadzić A., Vloka J.: Środki znieczulenia miejscowego. W: Blokady nerwów obwodowych. Zasady i praktyka. Medi-Page, Warszawa 2008: 51-65.
 • 3. Joshi G., White P.: Postoperative pain management: day surgery. W: Rowbotham D., Macintyre P. (red.): Clinical Pain Management. Acute Pain. Arnold, London 2003: 332.
 • 4. Wallace M.S., Staats P.S.: Pain Medicine and Management. Just the Facts. McGraw-Hill, New York 2005.
 • 5. HilgierM.: Blokady układu współczulnego. α-medica press, Bielsko-Biała 1995.
 • 6. Day M.: Sympathetic blocks: the evidence. Pain Pract. 2008; 8: 98-109.
 • 7. Dobrogowski J.: Niefarmakologiczne metody leczenia bólu. Polski Przegląd Neurologiczny 2007; 3: 272-278.
 • 8. Maier C., Gleim M.: Metody interwencyjne. W: Diener H.C., Maier C.: Leczenie bólu, zespoły bólowe - metody postępowania. Red. wyd. pol. Kubler A., Urban & Partner, Wrocław 2005: 344-355.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0b08adc9-5674-4dee-a8cc-6179bd4a37ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.