PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 2 | 175–179
Article title

Żółtaczka związana z karmieniem piersią

Content
Title variants
EN
Breast milk jaundice
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Żółtaczka to najczęstszy objaw kliniczny w okresie noworodkowym. W pierwszych dobach życia poziom bilirubiny niezwiązanej w surowicy krwi jest wyższy niż kiedykolwiek później. Z karmieniem piersią wiążą się zarówno większa częstość występowania żółtaczki, jak i jej większe nasilenie. Postać wczesna – żółtaczka dzieci karmionych piersią – wynika przede wszystkim z niedostatecznej podaży kalorii i ustępuje stopniowo wraz z normalizacją poziomu laktacji. Postać późna – żółtaczka pokarmu kobiecego – pojawia się po 4.–7. dniu życia u zdrowych noworodków i związana jest głównie z obecnością w mleku kobiecym nieznanego czynnika, który prowadzi do nasilonej reabsorbcji jelitowo-wątrobowej bilirubiny. Żółtaczka karmienia piersią, tzw. późna, stanowi najczęstszą przyczynę przedłużającej się żółtaczki wynikającej z podwyższonego poziomu bilirubiny niezwiązanej. Podwyższone stężenie bilirubiny związanej jest zawsze patologiczne i wymaga pilnego poszerzenia diagnostyki. Do niedawna uważano, że żółtaczka karmienia piersią to stan łagodny, który nigdy nie powoduje uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. W świetle obecnie dostępnych badań naukowych nie jest to całkowicie pewne, stąd konieczność monitorowania poziomu bilirubiny. Żółtaczka pokarmu kobiecego stanowi rozpoznanie z wykluczenia, zatem w pierwszej kolejności należy przeprowadzić diagnostykę różnicową. W przypadku żółtaczki pokarmu kobiecego stężenie bilirubiny w surowicy krwi powróci do normy do 12.–14. tygodnia życia. Jeśli noworodek/niemowlę jest w stanie dobrym, prawidłowo się rozwija i systematycznie przybiera na wadze, zaleca się jedynie wspieranie rodziców w efektywnym karmieniu naturalnym, obserwację i systematyczną kontrolę pediatryczną. Żółtaczka karmienia piersią nie stanowi przeciwwskazania do szczepień ochronnych.
EN
Jaundice is the most common clinical symptom in the neonatal period. Free serum bilirubin levels during the first days after birth are higher than at any point later in life. Breastfeeding is associated with both increased risk and severity of jaundice. Early-onset breastfeeding jaundice is primarily a result of insufficient caloric supply and resolves gradually with the normalisation of lactation. Late-onset type, i.e. breast milk jaundice, develops after 4–7 days of life in otherwise healthy neonates and is mainly associated with the presence of an unknown factor in breast milk, which increases the enterohepatic reabsorption of bilirubin. Breast milk (late-onset) jaundice is the most common cause of persistent jaundice due to increased unconjugated bilirubin. Elevated conjugated bilirubin always indicates a pathological process and requires urgent diagnosis extension. It was believed until recently that breast milk jaundice is a mild condition, which never leads to central nervous system damage. This, however, is not entirely certain in the light of currently available scientific research; therefore it is necessary to monitor bilirubin levels. Since breast milk jaundice is a diagnosis of exclusion, it is usually preceded by differential diagnosis. In the case of breast milk jaundice, serum bilirubin levels will return to normal by 12–14 weeks of life. In the case of newborns/infants in good condition, who develop properly and gain weight systematically, supporting parents in effective breastfeeding, monitoring and regular check-ups of the child are recommended. Breast milk jaundice is not a contraindication to prophylactic vaccination.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
175–179
Physical description
Contributors
 • Oddział Noworodków Blok V, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Bytom, Polska
 • Oddział Noworodków Blok V, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Bytom, Polska; Katedra i Klinika Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
author
 • Oddział Noworodków Blok V, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Bytom, Polska
 • Oddział Noworodków Blok V, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Bytom, Polska; Katedra i Klinika Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
References
 • 1. Banakar MK, Subbarayan A: A study of prolonged jaundice screen in healthy term babies. Indian J Clin Biochem 2008; 23: 286–289.
 • 2. Soldi A, Tonetto P, Varalda A et al.: Neonatal jaundice and human milk. J Matern Fetal Neonatal Med 2011; 24 (Suppl 1): 85–87.
 • 3. Gartner LM, Lee KS, Vaisman S et al.: Development of bilirubin transport and metabolism in the newborn rhesus monkey. J Pediatr 1977; 90: 513–531.
 • 4. Bloomer JR, Barrett PV, Rodkey FL et al.: Studies on the mechanism of fasting hyperbilirubinemia. Gastroenterology 1971; 61: 479–487.
 • 5. Whitmer DI, Gollan JL: Mechanisms and significance of fasting and dietary hyperbilirubinemia. Semin Liver Dis 1983; 3: 42–51.
 • 6. Gartner LM: Hyperbilirubinemia and breastfeeding. In: Hale TW, Hartmann PE (eds.): Textbook on Lactation. Pharmasoft Publishing, Amarillo, TX 2007.
 • 7. ABM clinical protocol #22: Guidelines for management of jaundice in the breastfeeding infant equal to or greater than 35 weeks’ gestation. Breastfeed Med 2010; 5: 87–93.
 • 8. Gourley GR, Kreamer B, Arend R: The effect of diet on feces and jaundice during the first 3 weeks of life. Gastroenterology 1992; 103: 660–667.
 • 9. Boskabadi H, Maamouri G, Mafinejad S: The effect of traditional remedies (camel’s thorn, flixweed and sugar water) on idiopathic neonatal jaundice. Iran J Pediatr 2011; 21: 325–330.
 • 10. Kelly DA, Stanton A: Jaundice in babies: implications for community screening for biliary atresia. BMJ 1995; 310: 1172–1173.
 • 11. Gartner LM: Breastfeeding and jaundice. J Perinatal 2001; 21 Suppl 1: S25–S39.
 • 12. Newman AJ, Gross S: Hyperbilirubinemia in breast-fed infants. Pediatrics 1963; 32: 995–1001.
 • 13. Jankowska I, Ryżko J: Żółtaczka związana z karmieniem piersią. Gastroenterologia Praktyczna 2012 (wydanie specjalne); 4: 5–8.
 • 14. Preer GL, Philipp BL: Understanding and managing breast milk jaundice. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2011; 96: F461–F466.
 • 15. Kumral A, Ozkan H, Duman N et al.: Breast milk jaundice correlates with high levels of epidermal growth factor. Pediatr Res 2009; 66: 218–221.
 • 16. Arias IM, Gartner LM, Seifter S et al.: Prolonged neonatal unconjugated hyperbilirubinemia associated with breast feeding and a steroid, pregnane-3(alpha), 20(beta)-diol, in maternal milk that inhibits glucuronide formation in vitro. J Clin Invest 1964; 43: 2037–2047.
 • 17. Gartner LM, Morton J, Lawrence RA et al.; American Academy of Pediatrics Section on Breastfeeding: Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2005; 115: 496–506.
 • 18. Kornacka MK, Tołłoczko J: Hiperbilirubinemia okresu noworodkowego – problem stale aktualny. Postępy Neonatologii 2008; 1: 55–61.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0af77c1e-0cca-4630-9db0-382ad7ee3f7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.