PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 2 | 237–245
Article title

Zespół nefrytyczny w wieku rozwojowym – zbieżna konfiguracja objawów, odmienna diagnoza i leczenie. Opis dwóch przypadków

Content
Title variants
EN
Nephritic syndrome in adolescence – similar symptoms, different diagnosis and treatment. Two case reports
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wystąpienie objawów zespołu nefrytycznego pod postacią skąpomoczu, nadciśnienia tętniczego, białkomoczu i krwinkomoczu rutynowo utożsamiane jest z rozpoznaniem ostrego poinfekcyjnego kłębuszkowego zapalenia nerek. Opis dwóch podobnych pod względem klinicznym przypadków zespołu nefrytycznego wskazuje na konieczność przeprowadzenia diagnostyki różnicowej, w celu postawienia prawidłowej diagnozy i ustalenia właściwej terapii. W pierwszym przypadku wystąpienie u dziecka zespołu nefrytycznego było poprzedzone przebytym 2 tygodnie wcześniej zapaleniem gardła. W badaniach obniżeniu stężenia składowych dopełniacza towarzyszyło zwiększenie odczynu antystreptolizynowego. Rozpoznanie ostrego popaciorkowcowego kłębuszkowego zapalenia nerek pozwoliło na włączenie postępowania objawowego, polegającego na stosowaniu diuretyków oraz leków przeciwnadciśnieniowych. Poprawę kliniczną obserwowano już w 2. tygodniu leczenia. U drugiego dziecka nie stwierdzono korelacji z epizodem infekcyjnym. W badaniach obniżeniu stężenia składowych dopełniacza towarzyszyły umiarkowana małopłytkowość oraz obecność przeciwciał przeciwjądrowych. Powyższa konfiguracja objawów stanowiła wskazanie do wykonania biopsji nerki, której obraz ostatecznie pozwolił na ustalenie rozpoznania toczniowej choroby nerek i wdrożenie skojarzonego leczenia immunosupresyjnego, dającego szansę na zachowanie funkcji nerek.
EN
The occurrence of symptoms of nephritic syndrome in the form of oliguria, arterial hypertension, proteinuria and haematuria is routinely interpreted as acute post-infectious glomerulonephritis. The two clinically similar cases of nephritic syndrome indicate the need for a differential diagnosis in order to identify the correct condition and establish appropriate therapy. In the first case, the development of nephritic syndrome was preceded by pharyngitis that had occurred 2 weeks before. A decrease in a concentration of complement components was accompanied by an increased antistreptolysin O titre. A diagnosis of acute post-streptococcal glomerulonephritis enabled the implementation of symptomatic treatment involving diuretics and hypotensive agents. Clinical improvement was seen in the second week of treatment. In the second case, there was no correlation with an infectious episode. A decrease in a concentration of complement components was accompanied by thrombocytopenia and the presence of antinuclear antibodies. This configuration of signs necessitated renal biopsy, the results of which enabled correct diagnosis of lupus nephritis and implementation of combined immunosuppressive treatment that gave a chance for preserving renal function.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
237–245
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Pediatrii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zabrze, Polska. Kierownik: dr hab. n. med. Katarzyna Ziora
 • Katedra i Klinika Pediatrii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zabrze, Polska. Kierownik: dr hab. n. med. Katarzyna Ziora
References
 • 1. Rodriguez-Iturbe B, Musser JM: The current state of poststreptococcal glomerulonephritis. J Am Soc Nephrol 2008; 19: 1855–1864.
 • 2. Ahn SY, Ingulli E: Acute poststreptococcal glomerulonephritis: an update. Curr Opin Pediatr 2008; 20: 157–162.
 • 3. Hoy WE, White AV, Dowling A et al.: Post-streptococcal glomerulonephritis is a strong risk factor for chronic kidney disease in later life. Kidney Int 2012; 81: 1026–1032.
 • 4. Dedeoglu IO, Springate JE, Waz WR et al.: Prolonged hypocomplementemia in poststreptococcal acute glomerulonephritis. Clin Nephrol 1996; 46: 302–305.
 • 5. Weening JJ, D’Agati VD, Schwartz MM et al.; International Society of Nephrology Working Group on the Classification of Lupus Nephritis; Renal Pathology Society Working Group on the Classification of Lupus Nephritis: The classification of glomerulonephritis in systemic lupus erythematosus revisited. Kidney Int 2004; 65: 521–530.
 • 6. Giannakakis K, Faraggiana T: Histopathology of lupus nephritis. Clinic Rev Allergy Immunol 2011; 40: 170–180.
 • 7. Hsich YP, Wen YK, Chen ML: The value of early renal biopsy in systemic lupus erythematosus patients presenting with renal involvement. Clin Nephrol 2012; 77: 18–24.
 • 8. Bertsias G, Ioannidis JP, Boletis J et al.; Task Force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics: EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus. Report of a Task Force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics. Ann Rheum Dis 2008; 67: 195–205.
 • 9. Houssiau FA, Vasconcelos C, D’Cruz D et al.: The 10-year followup data of the Euro-Lupus Nephritis Trial comparing low-dose and high-dose intravenous cyclophosphamide. Ann Rheum Dis 2010; 69: 61–64.
 • 10. Houssiau FA, D’Cruz D, Sangle S et al.; MAINTAIN Nephritis Trial Group: Azathioprine versus mycophenolate mofetil for long-term immunosuppression in lupus nephritis: results from the MAINTAIN Nephritis Trial. Ann Rheum Dis 2010; 69: 2083–2089.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0aecdce9-b76e-4e1e-a735-47c8286990a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.