PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 10 | 3 | 244-252
Article title

Przerzuty do skóry oraz kości po leczeniu raka trzonu macicy – opis przypadku i przegląd literatury

Content
Title variants
EN
Cutaneous and bony metastases after treatment of endometrial cancer – case report and review of the literature
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In terms of incidence, endometrial cancer is the sixth most common malignancy in women. Endometrial cancer disseminates mainly by the lymphatics to regional lymph nodes. Hematogenous spread usually concerns lungs, liver and bones. Distant metastases are infrequent, usually develop in the lungs and occur in not more than 4.6% of the cases. Cutaneous metastases of endometrial cancer are extremely rare and are associated with a poor prognosis. We present a case of a 47-year-old patient, operated on for endometrial cancer. Histological study of surgical specimens revealed adenocarcinoma of uterine corpus at moderate grade of histological malignancy and at FIGO stage IIB. Four years after surgery, the patient developed metastases to bones and skin, including scalp. The case is a great rarity not only because of aggressive clinical course concomitant with a prognostically favorable histological diagnosis, but also in view of an highly unusual location of metastases. The paper outlines basic processes governing organ-specific location of metastases. Molecular mechanisms of development of metastases of endometrial cancer, particularly distant ones, is still relatively poorly understood. The paper presents evidence supporting the role of products of genes RUNX1/AML1 and ETV5/ERM in increasing the invasiveness of this tumor and development of metastases. Studies performed to date indicate that assessment of level of expression of these genes might help to identify patients at higher risk for a more aggressive clinical course, thereby contributing to the development of more effective treatment protocols.
PL
Pod względem zapadalności kobiet na wszystkie nowotwory rak trzonu macicy znajduje się na szóstym miejscu. Rak endometrium przerzutuje głównie drogą naczyń chłonnych do regionalnych węzłów chłonnych. Szerzące się drogą krwionośną przerzuty odległe najczęściej umiejscawiają się w płucach, wątrobie i kościach. Przerzuty odległe występują niezbyt często, w przeważającej mierze do płuc, dotyczą nie więcej niż 4,6% przypadków. Przerzuty raka trzonu macicy do skóry występują niezmiernie rzadko i wiążą się z bardzo niekorzystnym rokowaniem. W pracy przedstawiono przypadek 47-letniej pacjentki operowanej z powodu raka trzonu macicy. W badaniu histopatologicznym materiału pooperacyjnego stwierdzono obecność gruczolakoraka trzonu macicy o średnim stopniu dojrzałości histologicznej, w stopniu zaawansowania klinicznego FIGO IIB. Po czterech latach od operacji u chorej wystąpiły mnogie przerzuty do kości oraz skóry, w tym skalpu. Opisany przypadek stanowi niezwykłą rzadkość nie tylko ze względu na agresywny przebieg choroby przy zwykle dobrze rokującym rozpoznaniu histopatologicznym, lecz także z uwagi na wyjątkowo spotykane umiejscowienie przerzutów. W niniejszej pracy nakreślono podstawowe procesy warunkujące narządowo swoistą lokalizację przerzutów. Mechanizm tworzenia przerzutów raka endometrium, a szczególnie przerzutów odległych, pod względem molekularnym jest wciąż stosunkowo słabo poznany. W artykule przedstawiono dowody świadczące o wpływie produktów genów RUNX1/AML1 i ETV5/ERM na wzrost inwazyjności tego nowotworu oraz formowanie przerzutów. Dotychczasowe badania pozwalają żywić nadzieję, że w przyszłości ocena poziomu ekspresji tych genów będzie pomocna przy rozpoznaniu pacjentek z wyższym ryzykiem agresywnego przebiegu choroby nowotworowej, a co za tym idzie – w stworzeniu bardziej skutecznych schematów leczenia.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
244-252
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
 • Zakład Biologii Molekularnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz A. Siedlecki
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
 • Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
References
 • 1. Gabryś M., Jędryka M.: Czynniki prognostyczne w raku błony śluzowej trzonu macicy. W: Markowska J. (red.): Onkologia ginekologiczna. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2006: 726-734.
 • 2. Creasman W.T., Odicino F., Maisonneuve P. i wsp.: Carcinoma of the corpus uteri. FIGO 26th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer. Int. J. Gynaecol. Obstet. 2006; 95 supl. 1: S105-S143.
 • 3. Numazaki R., Miyagi E., Konnai K. i wsp.: Analysis of stage IVB endometrial carcinoma patients with distant metastasis: a review of prognoses in 55 patients. Int. J. Clin. Oncol. 2009; 14: 344-350.
 • 4. Espinós J.J., Garcia-Patos V., Guiu X.M., Delgado E.: Early skin metastasis of endometrial adenocarcinoma: case report and review of the literature. Cutis 1993; 52: 109-111.
 • 5. Damewood M.D., Rosenshein N.B., Grumbine F.C., Parmley T.H.: Cutaneous metastasis of endometrial carcinoma. Cancer 1980; 46: 1471-1475.
 • 6. McKee P.H.: Cutaneous metastases. J. Cutan. Pathol. 1985; 12: 239-250.
 • 7. Spencer P.S., Helm T.N.: Skin metastases in cancer patients. Cutis 1987; 39: 119-121.
 • 8. Abrams H.L., Spiro R., Goldstein N.: Metastases in carcinoma; analysis of 1000 autopsied cases. Cancer 1950; 3: 74-85.
 • 9. Gates O.: Cutaneous metastasis of malignant disease. Am. J. Cancer 1937; 30: 718-730.
 • 10. Rasbach D., Hendricks A., Stoltzner G.: Endometrial adenocarcinoma metastatic to the scalp. Arch. Dermatol. 1978; 114: 1708-1709.
 • 11. Hussein M.R.: Skin metastasis: a pathologist’s perspective. J. Cutan. Pathol. 2010; 37: e1-e20.
 • 12. Bordin G.M., Weitzner S.: Cutaneous metastases as a manifestation of internal carcinoma: diagnostic and prognostic significance. Am. Surg. 1972; 38: 629-634.
 • 13. Reingold I.M.: Cutaneous metastases from internal carcinoma. Cancer 1966; 19: 162-168.
 • 14. La Fianza A., Preda L., Di Maggio E.M. i wsp.: Progression from nodular to lymphangitic subcutaneous metastasis from clear cell endometrial carcinoma: CT findings. Tumori 1998; 84: 387-390.
 • 15. Elit L., Lukka H., Friedman E.: Cutaneous metastasis of papillary serous uterine cancer. Gynecol. Oncol. 2001; 82: 208-211.
 • 16. Brownstein M.H., Helwig E.B.: Patterns of cutaneous metastasis. Arch. Dermatol. 1972; 105: 862-868.
 • 17. Taboada C.F., Fred H.L.: Cutaneous metastases. Arch. Intern. Med. 1966; 117: 516-519.
 • 18. Kushner D.M., Lurain J.R., Fu T.S., Fishman D.A.: Endometrial adenocarcinoma metastatic to the scalp: case report and literature review. Gynecol. Oncol. 1997; 65: 530-533.
 • 19. Mustafa M.S., Al-Nuaim L., Inayat-Ur-Rahman N.: Scalp and cranial bone metastasis of endometrial carcinoma: a case report and literature review. Gynecol. Oncol. 2001; 81: 105-109.
 • 20. Farooq M.U., Chang H.T.: Intracranial and scalp metastasis of endometrial carcinoma. Med. Sci. Monit. 2008; 14: CS87-CS88.
 • 21. Paget S.: The distribution of secondary growths in cancer of the breast. 1889. Cancer Metastasis Rev. 1989; 8: 98-101.
 • 22. Muller A., Homey B., Soto H. i wsp.: Involvement of chemokine receptors in breast cancer metastasis. Nature 2001; 410: 50-56.
 • 23. Wiley H.E., Gonzalez E.B., Maki W. i wsp.: Expression of CC chemokine receptor-7 and regional lymph node metastasis of B16 murine melanoma. J. Natl Cancer Inst. 2001; 93: 1638-1643.
 • 24. Lunt S.J., Chaudary N., Hill R.P.: The tumor microenvironment and metastatic disease. Clin. Exp. Metastasis 2009; 26: 19-34.
 • 25. Bissell M.J., Hines W.C.: Why don’t we get more cancer? A proposed role of the microenvironment in restraining cancer progression. Nat. Med. 2011; 17: 320-329.
 • 26. Staller P., Sulitkova J., Lisztwan J. i wsp.: Chemokine receptor CXCR4 downregulated by von Hippel-Lindau tumour suppressor pVHL. Nature 2003; 425: 307-311.
 • 27. Schioppa T., Uranchimeg B., Saccani A. i wsp.: Regulation of the chemokine receptor CXCR4 by hypoxia. J. Exp. Med. 2003; 198: 1391-1402.
 • 28. Fokas E., Engenhart-Cabillic R., Daniilidis K. i wsp.: Metastasis: the seed and soil theory gains identity. Cancer Metastasis Rev. 2007; 26: 705-715.
 • 29. Weigelt B., Peterse J.L., van’t Veer L.J.: Breast cancer metastasis: markers and models. Nat. Rev. Cancer 2005; 5: 591-602.
 • 30. Kehoe S.M., Zivanovic O., Ferguson S.E. i wsp.: Clinicopathologic features of bone metastases and outcomes in patients with primary endometrial cancer. Gynecol. Oncol. 2010; 117: 229-233.
 • 31. Doll A., Abal M., Rigau M. i wsp.: Novel molecular profiles of endometrial cancer-new light through old windows. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2008; 108: 221-229.
 • 32. Abal M., Llaurado M., Doll A. i wsp.: Molecular determinants of invasion in endometrial cancer. Clin. Transl. Oncol. 2007; 9: 272-277.
 • 33. Planagumà J., Díaz-Fuertes M., Gil-Moreno A. i wsp.: A differential gene expression profile reveals overexpression of RUNX1/AML1 in invasive endometrioid carcinoma. Cancer Res. 2004; 64: 8846-8853.
 • 34. Planagumà J., Gonzalez M., Doll A. i wsp.: The up-regulation profiles of p21WAF1/CIP1 and RUNX1/AML1 correlate with myometrial infiltration in endometrioid endometrial carcinoma. Hum. Pathol. 2006; 37: 1050-1057.
 • 35. Doll A., Gonzalez M., Abal M. i wsp.: An orthotopic endometrial cancer mouse model demonstrates a role for RUNX1 in distant metastasis. Int. J. Cancer 2009; 125: 257-263.
 • 36. Monté D., Coutte L., Dewitte F. i wsp.: Genomic organization of the human ERM (ETV5) gene, a PEA3 group member of ETS transcription factors. Genomics 1996; 35: 236-240.
 • 37. Monge M., Colas E., Doll A. i wsp.: ERM/ETV5 up-regulation plays a role during myometrial infiltration through matrix metalloproteinase-2 activation in endometrial cancer. Cancer Res. 2007; 67: 6753-6759.
 • 38. Planagumà J., Abal M., Gil-Moreno A. i wsp.: Up-regulation of ERM/ETV5 correlates with the degree of myometrial infiltration in endometrioid endometrial carcinoma. J. Pathol. 2005; 207: 422-429.
 • 39. Planagumà J., Liljeström M., Alameda F. i wsp.: Matrix metalloproteinase- 2 and matrix metalloproteinase-9 codistribute with transcription factors RUNX1/AML1 and ETV5/ERM at the invasive front of endometrial and ovarian carcinoma. Hum. Pathol. 2011; 42: 57-67.
 • 40. Bouros D., Papadakis K., Siafakas N., Fuller A.F. Jr: Natural history of patients with pulmonary metastases from uterine cancer. Cancer 1996; 78: 441-447.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0aa846a0-d988-47a7-9a58-29451c98740a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.