PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 25 | 98 | 21-26
Article title

The importance of screening in the evaluation Of faulty posture in children

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the following work is to evaluate faulty posture rate among kindergarten children. The following article describes the objective and the character of the promotional and prophylactic program conducted by the Wrocław City Council (Urząd Miasta Wrocławia) concerning the “Keep straight” (“Trzymaj się prosto”) campaign. The program includes youth between age of seven and seventeen in whom slight symptoms of faulty posture, concerning lower limbs and the spine, were revealed during examination. The only prophylactic activity assumed by the “Keep it straight” campaign are corrective exercises in gymnasium and swimming pool. The screening of the children and youth also allows introductional diagnostics and recognition of permanent faults and direction of the patients to specialist treatment in orthopedic and rehabilitation clinics.
The screening was conducted on the verge of October and November 2007. A physical posture examination method was used to evaluate the faults that appeared. The children from five of Wrocław`s kindergartens were examined. The following work presents the symptomatology of the most frequent faults and highlights the necessity of conducting prophylactic activity at a very young age. The faulty posture is a serious diagnostic and therapeutic problem among young children and can be a source of severe health problems in their future.
373 children were examined. Faulty posture was revealed among 295 what represents 79,08% of the patients; 78 were described as healthy (20,92%). There were 160 boys (80,8%) and 135 girls (77,14%) in the group with faulty posture. There were 38 (19,2%) boys without faulty posture and 40 (22,86%) girls in the same group.
Keywords
Discipline
Year
Volume
25
Issue
98
Pages
21-26
Physical description
Contributors
 • Physiotherapy Department. Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław. Poland.
 • Physiotherapy Department. Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław. Poland.
 • Physiotherapy Department. Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław. Poland
 • Physiotherapy Department. Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław. Poland
author
 • The Academy of Physical Education in Wrocław
 • The Academy of Physical Education in Wrocław
 • Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Jagiellonian University
References
 • T. Kasperczyk. Wady postawy ciała. Diagnostyka i leczenie. Wyd. „Kasper”. Kraków 1994, 10-13;18-30, 42-70.
 • J. Kołodziej J, K. Kołodziej, J. Momola. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w szkole. Wyd. FOSZE. Rzeszów 1998,13-15, 52-56.
 • J. Wilczyński. Najczęściej występujące wady postawy u chłopców w wieku 13-16 lat badanych komputerową metodą Moire. Medycyna Pracy, 2006;57(4), 347-350.
 • T. Wolny, E. Saulicz. Skuteczność korekcji wad postawy u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym. Fizjoterapia, 1999, (7), 1, 18-25.
 • J.Kopczyńska-Sikorska. Aktualny stan zdrowia w populacji wieku rozwojowym w świetle wybranych wskaźników. Kultura Fizyczna, 2002, 11-13.
 • J. Nowotny, K. Ptaszek, W. Kramarz. Modyfikacja punktowej oceny postawy ciała przydatna do badań przesiewowych. Fizjoter. Pol.2001: I, 409-413.
 • R. Gnat, T. Cieśla, K. Kwaśny, K. Czupryna. Postawa ciała u dzieci i młodzieży w środowisku o różnym stopniu zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Medycyna Środowiskowa 2005;8 (1), 32.
 • A. Rudzińska, J. Nowotny, T. Cieśla. i wsp. Body posture disturbances among children and youth in the context of enviromental pollution. Rocznik Naukowy AWF Katowice 2000;28, 77-84.
 • M. Janiszewski, E. Bitner – Czapińska. Postępowanie prewencyjne u dzieci z wadami postawy. Medycyna Manualna 2002, 6, 3-4.
 • P. Lizis, M. Żak, T. Całka- Lizis, W. Jankowicz. Postawa ciała oraz jej związki wybranymi cechami morfologicznymi u dziewczynek w wieku 5 lat z Nowej Huty. Postępy Rehabilitacji , 1997, 11,3.
 • K. Barczyk, T. Skolimowski, A. Anwajler, E. Chamela-Bilińska. Kształtowanie się cech somatycznych i parametrów krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa w poszczególnych typach postawy ciała w wieku 7 lat. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2005, Vol. 7,Nr 5, 561.
 • E. Zeyland- Malawka. Wyniki pomiarów krzywizn kręgosłupa jako układu odniesienia w badaniu postawy ciała. Fizjoterapia 2003, 11, 3, 5-12.
 • D. Wojna, J. Anwajler, K. Barczyk. Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci w starszym wieku przedszkolnym. Fizjoterapia 2006, 14, 4, 35.
 • M. Fatyga, P. Majcher, W. Krupski. Przyczyny trudności diagnostycznych w wadach postawy i zniekształceniach kręgosłupa u dzieci i młodzieży. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2006; 5(6); Vol. 8, 570-571.
 • C. Kawahara, Y. Tanak, H. Kato. Watanabe S., Kokubun S. Myolisis of the erector spine muscels as the cause of scoliosis in osteoid osteoma of the spine. Spine 2002, Jun 15; 27 (12); 313-315.
 • A. Rudzińska, J. Nowotny, J. Dąbrowska, J. Witkoś. Sposób „trzymania się” siedmiolatków a budowa ciała. Fizjoterapia 2006, 14, 1, 63.
 • K. Barczyk, D. Zwadzka, A. Kołcz, Cz. Giemza, M. Ryng. Wpływ gimnastyki korekcyjnej na zmianę postawy ciała u dzieci ze skoliozą I0. Fizjoterapia 2007, 15, 1, 45.
 • G. Miłoszowska, W. Hagner. Rehabilitacja ruchowa w życiu dzieci i młodzieży ze skoliozą strukturalna leczona zachowawczo. Kwartalnik Ortopedyczny 2005, 2, 157-160.
 • M. Laskowski, B. Przeździak, G. Wesołowski. Badanie przesiewowe i tworzenie grup ryzyka u dzieci zagrożonych bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Postępy Rehabil., 2000, 14 (3), 89-94.
 • P. Lizis. Kształtowanie się wysklepienia łuku podłużnego stopy u chłopców i dziewcząt w wieku 3-6 lat. Fizjoterapia, 1999(7), 1, 30-35
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-09c71630-c0c3-4ab5-bf47-c853b50db277
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.