PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 4 | 8-21
Article title

Doświadczanie bólu i wiedza na temat jego patomechanizmu oraz metod leczenia w grupie pielęgniarek anestezjologicznych

Content
Title variants
EN
The experience of pain, its pathomechanism and methods of treatment – nurse anaesthetists
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Dolegliwości bólowe pełnią w życiu każdego człowieka funkcję ostrzegawczo - ochronną. Alarmują one organizm przed zagrażającym na skutek choroby czy urazu uszkodzeniem tkanek. Powodują także odruchową oraz behawioralną odpowiedź, mającą na celu zminimalizowanie następstw tego uszkodzenia. Ocena piątego parametru życiowego, jakim jest ból to nieodzowny element oceny stanu zdrowia człowieka. Cel. Celem prowadzonych badań było poznanie charakteru dolegliwości bólowych występujących w grupie pielęgniarek anestezjologicznych oraz ich wiedzy na temat patomechanizmu oraz metod leczenia bólu. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 70 pielęgniarek anestezjologicznych pracujących w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej. Wyniki. Pielęgniarki anestezjologiczne najczęściej doświadczają dolegliwości bólowych kręgosłupa, głowy oraz układu kostno-stawowego. Opisują one charakter bólu jako pulsujący, kłujący lub uczucie tępego ucisku. Wśród czynników nasilających ich dolegliwości pielęgniarki najczęściej wskazują nadmierny wysiłek fizyczny oraz stres. W łagodzeniu własnego bólu badane korzystają głównie z farmakoterapii. Pielęgniarki wśród uznanych i skutecznych metod leczenia dolegliwości bólowych najczęściej wskazywały na farmakoterapię oraz takie metody niefarmakologiczne jak: masaż, krioterapia, stosowanie prądów TENS oraz laseroterapia. Wnioski. Pielęgniarki anestezjologiczne doświadczają dolegliwości bólowych, które dotyczą najczęściej kręgosłupa, głowy oraz układu kostno-stawowego. Dysponują wiedzą na temat bólu, jego patomechanizmu oraz skutecznych metod jego leczenia.
EN
Introduction. Pain is fundamental to the daily life of every human being as its role is to warn and protect. It warns us about disease or damage to the tissues. It causes bahavioral and instinctive reaction to minimalise the consequences due to the damage. Pain is a crucial component of the reading of vital signs. Aim. The aim of the study was to understand the nature of pain in the group of nurse anaesthetists and to learn about pain pathomechanism and methods of treatment. Material and methods. The study comprised 70 nurse anaesthetists working in Specialist Hospital of dr Wladyslaw Bieganski in Grudziądz. The consent of Bioethics Commitee was obtained for the following study. Results. Nurse anaesthetists experience backpain, headaches and osteo-articular disorders. The pain is described as throbbing, stabbing or dull preassure. Physiscal overload and stress are main factors increasing the symptoms. Pharmacotherapy is most often used to relieve the pain and reduce the symptoms.Nurse anaesthetists considered pharmacotherapy as a recognized option for pain relief,together with massage, cryotherapy, electrostimulation and laser therapy as the most effective treatment. Conclusions. Nurse anaesthetists experience backpain, headaches and osteo-articular disorders. They posses the expertise knowledge how to cope with these disorders.. They are familira with the nature of pain and best methods of treatment.
Contributors
author
 • Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Instytut Nauk o Zdrowiu
References
 • 1. Adamczyk A.: Ból u chorego na nowotwór W: Opieka paliatywna. Buczkowski K., Krajnik M. (red). Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2009, 14- 30.
 • 2. Demczyszak I., Wrzosek Z., Sutkowska E.: Współczesna fizykoterapia w walce z bólem występującym w przebiegu wad postawy. Medycyna Manualna 2009, 7, 1-4.
 • 3. Baczewska B., Kropornicka B., Dobrzyńska K.: Strategie radzenia sobie z bólem pacjentów z przewlekłą chorobą internistyczną. Journal of Education, Health and Sport 2016, 6 (11), 281-298.
 • 4. Bilski B., Sykutera L.: Uwarunkowania obciążeń układu ruchu i ich konsekwencje zdrowotne wśród pielęgniarek czterech poznańskich szpitali. Med Pr 2004, 55 (5), 411-416.
 • 5. Maciuk M., Krajewska- Kułak E., Klimaszewska K.: Samoocena występowania zespołów bólowych kręgosłupa u zawodowo czynnych pielęgniarek. Probl Hig Epidemiol 2012, 93 (4), 728- 738.
 • 6. Kołłątaj M.: Psychologiczna terapia bólu oparta na dowodach naukowych. Ból 2012, 13 (3), 30-32.
 • 7. Jachimowicz- Wołoszynek D., Jakubowska M., Leźnicka M. Analiza zachowań i przeżyć związanych z pracą na przykładzie pielęgniarek. Probl Hig Epidemiol 2011, 92 (4), 725-732.
 • 8. Czarnecka M., Tylka J.: Cechy osobowości a ocena i strategie radzenia sobie z bólem. Ból 2010, 11, (1), 9.
 • 9. Dębska G., Pasek M., Wilczek- Rużyczka E.: Obciążenia psychiczne i wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w różnych specjalnościach zawodowych. Hygeia Public Health 2014, 49 (1), 113-119.
 • 10. Dobrogowski J., Przeklasa- Muszyńska A., Kocot- Kępska M.: Farmakologiczne leczenie bólu przewlekłego. Przew Lek 2010, 2, 112-120.
 • 11. Kloc W., Libionka W., Skrobot W i wsp.: Neurochirurgiczne leczenie bólu – część IV. Zabiegi uszkadzające w bólu przewlekłym. Ból 2015, 16 (4), 59-63.
 • 12. Suchocka M.: Ocena warunków pracy pielęgniarek anestezjologicznych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2012, 13 (11), 109-124.
 • 13. Kurowska K., Ligas I.: Poczucie koherencji a strategie radzenia sobie z bólem u pacjentów z przewlekłym bólem neuropatycznym. Anest Ratow 2016, 10, 254-264.
 • 14. Głowacka M., Orzoł A., Soleta A.: Obciążenia zawodowe w praktyce pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki. J Publ Health Nurs Med Rescue 2012, 4, 5-13.
 • 15. Kułagowska E.: Obciążenie układu mięśniowo szkieletowego podczas prac wykonywanych przez pielęgniarkę anestezjologiczną. Med Pr 2008, 59 (4), 287- 292.
 • 16. Kołłątaj M., Dobrogowski J.: Psychologiczne metody leczenia bólu. W: Leczenie bólu. Wordliczek J., Dobrogowski J. (red). Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2011, 191-205.
 • 17. Kosińska M., Kułagowska E., Winkler T. i wsp.: Wymuszone pozycje ciała w pracypielęgniarskiej. Ann UMCS Sect. D 2003, 28 (121), 76-80.
 • 18. Dobrowolna P., Hagner W.: Epidemiologia zespołów bólowych kręgosłupa u pielęgniarek w szpitalu uniwersyteckim im. A. Jurasza w Bydgoszczy oraz biomechaniczna analiza problemu. Med Biological Sc 2007, 21 (4), 53-63.
 • 19. Kosińska M., Kułagowska E., Winkler T. i wsp.: Wymuszone pozycje ciała w pracypielęgniarskiej. Ann UMCS Sect. D 2003, 28 (121), 76-80.
 • 20. Rok S., Wytrążek M., Bliski B.: Ocena skuteczności ćwiczeń leczniczych w dolegliwościach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u pielęgniarek. Med Pr 2005, 56 (3), 235- 239.
 • 21. Skalska- Izdebska R., Fatyga P., Goraj- Szczypiorowska B. i wsp.: Ocena skuteczności fizykoterapii w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Young Sport Science of Ukraine 2012, 3, 205-215.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-09a6f469-0655-48ce-bad0-32291b037bd7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.