PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 3 | 237–244
Article title

Nagłe i pilne stany nadciśnieniowe u dzieci i młodzieży – diagnostyka i leczenie

Authors
Content
Title variants
EN
Hypertensive emergency and urgency in children and adolescents – diagnostics and treatment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nadciśnienie tętnicze stanowi coraz istotniejszy problem zdrowotny w populacji wieku rozwojowego, a obserwowany stały wzrost jego wykrywania wiązany jest ze zwiększeniem występowania nadwagi i otyłości. W nielicznych przypadkach nadciśnienie tętnicze może stanowić zagrożenie życia i wymagać szybkiej interwencji medycznej. Ciężkie nadciśnienie tętnicze klinicznie może przebiegać jako nagły stan nadciśnieniowy z towarzyszącym ostrym uszkodzeniem narządowym, dotyczącym najczęściej ośrodkowego układu nerwowego, serca lub nerek, lub jako pilny stan nadciśnieniowy, w którym nie obserwuje się cech ostrego uszkodzenia narządowego i niewydolności narządowej. Przełom nadciśnieniowy u dzieci przebiega najczęściej z silnym bólem głowy, wymiotami, zawrotami głowy, a także zaburzeniami świadomości. Celem leczenia farmakologicznego u pacjentów z przełomem nadciśnieniowym jest obniżenie ciśnienia tętniczego w sposób kontrolowany, przewidywalny i bezpieczny dla pacjenta. Nagły stan nadciśnieniowy w początkowym etapie wymaga leczenia na oddziale intensywnej opieki medycznej, a leki hipotensyjne powinny być podawane dożylnie. Stany nadciśnieniowe pilne mogą być leczone lekami doustnymi. Przy wyborze leku hipotensyjnego w leczeniu nagłych stanów nadciśnieniowych należy uwzględnić: wiek pacjenta, obraz kliniczny i cechy uszkodzenia narządu docelowego, przyczynę nadciśnienia, uprzednio rozpoznane choroby współistniejące, a także farmakokinetykę leku i możliwe objawy uboczne. Celem tej pracy jest zwrócenie uwagi na niektóre aspekty nagłych i pilnych stanów nadciśnieniowych u dzieci, w tym czynniki etiologiczne, objawy kliniczne, postępowanie diagnostyczne oraz zasady leczenia.
EN
Although the prevalence of hypertension in the paediatric population is rising, simultaneously with the rise in childhood obesity worldwide, hypertensive emergencies are unusual in clinical practice. A hypertensive emergency is defined as a severe hypertension and life-threatening event in the presence of acute target-organ lesions, requiring immediate intervention to reduce the blood pressure. Hypertensive urgency refers to severe hypertension without evidence of new or worsening end-organ injury. End-organ damage is defined as impairment in renal, myocardial functions and neurological manifestations derived from hypertension. Child’s doctors should pay attention to the paediatric patients who present with elevated blood pressure and related clinical hypertensive symptoms, especially headache, nausea/vomiting, and altered consciousness which may indicate that appropriate and immediate antihypertensive medications are necessary to prevent further damage. Severely hypertensive patients with acute end-organ damage (hypertensive emergencies) warrant admission to an intensive care unit for immediate reduction of blood pressure with a short-acting intravenous antihypertensive medication. Hypertensive urgencies (severe hypertension with no end-organ damage) may in general be treated with oral antihypertensive agents as an outpatient. Choice of the appropriate agent should be based on the underlying pathophysiological and clinical findings, on the mechanism of action, and on its potential side effects. This article focuses on some of the important aspects of paediatric hypertensive urgencies and emergencies, including common causes, important features of diagnosis and options for medical management.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
237–244
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman. Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii ICZMP w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
References
 • 1. Widecka K.: Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – coraz większy problem medyczny. Choroby Serca i Naczyń 2004; 1: 89–96.
 • 2. Zdrojewski T., Bandosz P., Wyrzykowski B.: Nadciśnienie tętnicze w Polsce a aktualne zalecenia towarzystw europejskich w zakresie prewencji chorób układu krążenia. Terapia 2004; 7–8: 7–11.
 • 3. Volhard F., Fahr T.: Die brightsche Nierenkranbeit: Klinik, Pathologie und Atlas. Springer, Berlin 1914.
 • 4. Keith N.M., Wagener H.P., Barker N.W.: Some different types of essential hypertension: their course and prognosis. Am. J. Med. Sci. 1939; 197: 332–343.
 • 5. Laragh J.: Laragh’s lessons in pathophysiology and clinical pearls for treating hypertension. Am. J. Hypertens. 2001; 14: 837–854.
 • 6. McRae R.P. Jr, Liebson P.R.: Hypertensive crisis. Med. Clin. North Am. 1986; 70: 749–767.
 • 7. Vidt D.G.: Current concepts in treatment of hypertensive emergencies. Am. Heart J. 1986; 111: 220–225.
 • 8. Zampaglione B., Pascale C., Marchisio M. i wsp.: Hypertensive urgencies and emergencies: prevalence and clinical presentation. Hypertension 1996; 27: 144–147.
 • 9. Yang W.C., Zhao L.L., Chen C.Y. i wsp.: First-attack pediatric hypertensive crisis presenting to the pediatric emergency department. BMC Pediatr. 2012; 12: 200.
 • 10. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents. The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114: 555–576.
 • 11. Mancia G., De Backer G., Dominiczak A. i wsp.: 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Eur. Heart J. 2007; 28: 1462–1536.
 • 12. Chandar J., Zilleruelo G.: Hypertensive crisis in children. Pediatr. Nephrol. 2012; 27: 741–751.
 • 13. Deal J.E., Barratt T.M., Dillon M.J.: Management of hypertensive emergencies. Arch. Dis. Child. 1992; 67: 1089–1092.
 • 14. Lurbe E., Cifkova R., Cruickshank J.K.: Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendations of the European Society of Hypertension. J. Hypertens. 2009; 27: 1719–1742.
 • 15. Singh D., Akingbola O., Yosypiv I. i wsp.: Emergency management of hypertension in children. Int. J. Nephrol. 2012; 2012: 420247.
 • 16. Kuchan M.J., Jo H., Frangos J.A.: Role of G proteins in shear stressmediated nitric oxide production by endothelial cells. Am. J. Physiol. 1994; 267: C753–C758.
 • 17. Funakoshi Y., Ichiki T., Ito K. i wsp.: Induction of interleukin- 6 expression by angiotensin II in rat vascular smooth muscle cells. Hypertension 1999; 34: 118–125.
 • 18. Muller D.N., Dechend R., Mervaala E.M. i wsp.: NF-ęB inhibition ameliorates angiotensin II-induced inflammatory damage in rats. Hypertension 2000; 35: 193–201.
 • 19. Derhaschnig U., Testori C., Riedmueller E. i wsp.: Hypertensive emergencies are associated with elevated markers of inflammation, coagulation, platelet activation and fibrinolysis. J. Hum. Hypertens. 2013; 27: 368–373.
 • 20. Cuspidi C.: Stany pilne i nagłe w nadciśnieniu tętniczym. W: Mancia G., Grassi G., Kjeldsen S.E. (red.): Nadciśnienie tętnicze. Via Medica, Gdańsk 2009: 307–313.
 • 21. Vaughan C.J., Delanty N.: Hypertensive emergencies. Lancet 2000; 356: 411–417.
 • 22. Khoury P.R., Mitsnefes M., Daniels S.R. i wsp.: Age-specific reference intervals for indexed left ventricular mass in children. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2009; 22: 709–714.
 • 23. Rivenes S.M., Colan S.D., Easley K.A. i wsp.: Usefulness of the pediatric electrocardiogram in detecting left ventricular hypertrophy: results from the Prospective Pediatric Pulmonary and Cardiovascular Complications of Vertically Transmitted HIV Infection (P2C2 HIV) multicenter study. Am. Heart J. 2003; 145: 716–723.
 • 24. Wong T.Y., Mitchell P.: Hypertensive retinopathy. N. Engl. J. Med. 2004; 351: 2310–2317.
 • 25. Wyszyńska T.: Leczenie hipotensyjne ze wskazań nagłych i pilnych. W: Wyszyńska T., Litwin M.: Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002: 236–241.
 • 26. Patel N.H., Romero S.K., Kaelber D.C.: Evaluation and management of pediatric hypertensive crises: hypertensive urgency and hypertensive emergencies. Open Access Emergency Medicine 2012; 4: 85–92.
 • 27. Blaszak R.T., Savage J.A., Ellis E.N.: The use of short-acting nifedipine in pediatric patients with hypertension. J. Pediatr. 2001; 139: 34–37.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-099cde80-3a1a-42cd-a4f7-88fa59cd9154
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.