PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 39 | 1 | 51-69
Article title

Precyzyjne elementy retencyjne stosowane w protezach overdentures w żuchwie wspartych na śródkostnych wszczepach dentystycznych

Content
Title variants
EN
Precision retentive elements using in overdentures in the mandible supported by implants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wieloletnie badania nad wszczepami, coraz bezpieczniejsze procedury chirurgiczne i nowoczesne techniki laboratoryjne spowodowały w ostatnich latach upowszechnienie się protez nakładkowych wspartych na wszczepach śródkostnych. Celem pracy jest przegląd typów precyzyjnych elementów retencyjnych stosowanych w protezach overdentures wspartych na śródkostnych wszczepach dentystycznych. Przedstawiono krótką charakterystykę najczęściej stosowanych elementów retencyjnych, takich jak: zaczepy kulkowe, belki, magnesy i korony teleskopowe. Omówiono wady i zalety poszczególnych rozwiązań protetycznych. Zwrócono uwagę na wysoki komfort noszenia protez overdentures wspartych na wszczepach i znaczną poprawę jakości życia pacjentów użytkujących ten typ protez.
EN
Many years of research on implants, safer surgical procedures and modern laboratory techniques have resulted in recent years, in the widespread use of overdentures supported by endosteal implants. The aim of this study is to review the retention elements available for use in mandibular overdentures supported by implants. The paper presents a brief description of the most popular precision retentive elements, such as: ball attachments, bars, magnets, telescopic crowns. The advantages and disadvantages of different prosthetic solutions have been examined. High wearing comfort of overdentures prostheses supported on implants and a significant improvement of quality of life for patients using this type of prosthesis have been highlighted.
Discipline
Year
Volume
39
Issue
1
Pages
51-69
Physical description
Contributors
 • Zakład Patomorfologii Stomatologicznej Katedra Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zakład Patomorfologii Stomatologicznej Katedra Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • Spiechowicz E. Protetyka stomatologiczna. Wydanie VI. PZWL Warszawa, 2008.
 • Bergendal T. Implant-supported overdentures: a longitudinal prospective study. Int J Oral Maxillofac Implants. 1998; 13: 253-262.
 • Attard NJ, Zarb GA, Laporte A. Long term treatment costs associated with implant-supported mandibular prostheses in edentulous patients. Int J Prosthodont. 2005; 2: 117-123.
 • Cune M, Burgers M, van Kampen F, de Putter C, van der Bilt A. Mandibular overdentures retained by two implants: 10-year results from a crossover clinical trial comparing ball-socket and bar-clip attachments. Int J Prosthodont 2010; 4: 310-317.
 • Żmudzki J. Analiza stanu wiedzy w zakresie leczenia bezzębia z zastosowaniem całkowitych osiadających protez zębowych. Open Access Library. 2012;4: 14-57.
 • Trakas T, Michalakis K, Kang K, Hirayama H. Attachment systems for implant retained overdentures. Implant Dent. 2006; 1: 24-34.
 • Koczorowski R, Brożek R, Hemerling M. Wykorzystanie elementów precyzyjnych w leczeniu implantoprotetycznym. Dent Med Probl. 2006; 43: 421 428.
 • Marciniak Sz, Fabiański P. Analiza zmian wielkości sił retencyjnych zatrzasków sferycznych. TPS.2008;12: 46-52.
 • Chladek G, Wrzuś-Wieliński M. The evaluation of selected attachment systems for implant-retained overdenture based on retention characteristics analysis. Acta of Bioeng and Biomech. 2010;12: 75-83
 • MacEntee MI, Walton JN, Glick N. A clinical trial of patient satisfaction and prosthodontic needs with ball and bar attachments for implant-retained complete overdentures: three-year results. J Prosthet Dent. 2005; 93: 28-3.
 • MacEntee M. Mandibular overdentures retained by a bar on two implants need less aftercare and costs less then overdentures retained by two bars on three implants or by ball attachments on two implants. J Evid Based Dent Pract. 2008; 8: 76-77.
 • Kubiak W, Grodecki P. Niektóre elementy precyzyjne stosowane w protetyce stomatologicznej- przegląd piśmiennictwa- część I i II. Protet Stomatol. 1998; 48: 17-26.
 • Biesaga R. Protetyka stomatologiczna w teorii i praktyce. Protezy całkowite oraz protezy overdenture. Bestom- DENTOnet.pl, Łódź, 2005.
 • Ruchała-Tyszler A, Loster B. Zastosowanie protez typu overdenture wspartych na wszczepach zębowych u pacjentów bezzębnych. Implantoprotet. 2007; 4: 38 42
 • Okoński P, Mierzwińska-Nastalska E. Ocena wydolności żucia u pacjentów użytkujących dolne protezy typu overdenture wsparte na wszczepach śródkostnych - obserwacje pięcioletnie. Implantoprotetyka. 2004; 2: 2-6.
 • Koczorowski R, Surdacka A, Brożek R. Doświadczenia własne z protezami bezzębnej żuchwy opartymi na wszczepach śródkostnych. Dental Forum. 2005; 2: 7-16.
 • Walton JN, Ruse ND. In vitro changes in clips and bars used to retain implant overdentures. J Prosthet Dent. 1995; 11: 482-489.
 • Gładkowska M, Montefka P, Okoński P. Porównanie systemów CAD/CAM stosowanych we współczesnej protetyce stomatologicznej. Protet stomatol. 2008; 2: 105-113.
 • Driest G. Virtual-disigned and computer-milled implant abutments. J Oral Maxillofac Surg. 2005; 3:22-32.
 • Walasik-Cholewa A. Komputerowe projektowanie uzupełnień stałych w systemie CAD/CAM. Magazyn stomstol.2010; 2: 12-169.
 • Rinke S. Konstrukcje belkowe wykonane techniką CAD/CAM. Quintessence. 2012; 2: 151-160.
 • Śmielak B, Biesaga R, Knytel M. Wykorzystanie prefabrykowanej belki jako elementu retencyjnego dla utrzymania protez typu overdentures wspartych na implantach- opis przypadku. Protet Stomatol. 2011; 60: 51-55.
 • Starr R. W. Removable bridge- work, porcelan cap crowns. Dent Cosmos. 1886; 28:17-19.
 • Korber K. Konuskronen, Das rationelle Teleskopsystem Einfuhrung in Klinik und Technik. Dr A. Huthig Verlag . Heidelberg 1988, 78-84.
 • Dąbrowa T, Płonka B. Zaczepy teleskopowe. Dent Med. Prob. 2002;39: 293-295.
 • Kochanek-Leśniewska A, Ciechowicz B, Wojda M, Michalik R. Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych. Protet Stomatol. 2012; 3:190-196.
 • Dąbrowa T, Panek H, Makacewicz S. Rodzaje mechanizmów utrzymujących protezy częściowe ruchome za pomocą systemu koron podwójnych. Dent Med Probl. 2004; 41: 521-525.
 • Polansky R, Haas M, Lorenzoni M, Wimmer G, Perti C. The effects of Tyree different periodontal pre-treatment procedures on the success of telescopic removable partial dentures. J Oral Rehabil. 2003; 30: 353-363.
 • Dobosz P. Protezy teleskopowe na implantach- opis 2 przypadków. Implant Stomat. 2011; 3: 30-34.
 • Kittel M. Magnetyczne systemy retencyjne MPER w leczeniu protetycznym- bardzo skuteczna i ciekawa alternatywa tradycyjnych, precyzyjnych systemów retencyjnych. Stom Współczesna. 2007; supl 2: 34-42.
 • Riley MA, Walmsley AD, Harris IR. Magnets in prosthetic dentistry J Prosthet Dent. 2001; 2:137-142.
 • Ceruti P, Ross Bryant S, Jun-Ho Lee, MacEntee MI. Magnet-Retained Implant-Supported Overdentures: Review and 1-Year Clinical Report. J Can Dent Assoc. 2010; 76: 52.
 • Naert I, Alsaadi G, Quirynen M. Prosthetic aspects and patients satisfaction with two-implant-retained mandibular overdentuers: a 10-year randomized clinical study. Int J Prosthodont. 2004; 4: 401-410.
 • Makacewicz S, Panek H. 10-year clinical observation of Dyna magnetic precision attachments. Dent Med Probl. 2007; 44: 87-91.
 • Knychalska-Karwan Z. Stomatologia wieku podeszłego. Lublin, 2005.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-08fd7dce-860e-419a-bf43-5976820feb57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.