Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 24 | 1 | 2-7

Article title

Wpływ diety na występowanie i rozwój astmy

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Nutrition as a potential determinant of asthma

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Astma jest heterogenną chorobą, która charakteryzuje się przewlekłym zapaleniem dróg oddechowych i występowaniem takich objawów, jak świszczący oddech, duszność, uczucie ściskania w klatce piersiowej i kaszel, o zmiennej częstości i nasileniu. Zwiększona reaktywność dróg oddechowych prowadzi do utrudnionego i zmniejszonego przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Ograniczenie to jest spowodowane przez skurcz mięśni gładkich i obrzęk błony śluzowej oskrzeli, tworzenie czopów śluzowych. Z czasem dochodzi do przebudowy ściany oskrzeli. Choroba ta stanowi poważny, globalny problem zdrowotny, szczególnie w krajach rozwiniętych. Istnieje wiele hipotez próbujących wyjaśnić przyczyny rozwoju astmy. Badania epidemiologiczne wska-zują na istnienie związku pomiędzy zawartością w diecie antyoksydantów, tłuszczy, szczególnie roślinnych oraz sztucznych dodatków do żywności, a wystąpieniem objawów choroby oraz częstotliwością i intensywnością zaostrzeń. Niewystarczająca ilość antyoksydantów, niedobór witaminy D oraz nadmiar wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) omega 6 w stosunku do omega 3 może przyczynić się do rozwoju astmy i nasilenia jej objawów. Wydaje się, że zachowanie odpowiedniej diety może zmniejszyć częstość i nasilenie objawów astmy.
EN
Asthma is a heterogeneous disease characterized by chronic airway inflammation. It is defined by the history of respiratory symptoms such as wheeze, shortness of breath, chest tightness and cough that vary over time and in intensity, together with variable expiratory airflow limitation. This disease is a serious global health problem, especial-ly in developed countries. There exist many hypotheses which try to explain reason of asthma development. Epidemiologic studies sug-gest associations between dietary antioxidants and lipids, especially vegetable oils, and parameters of asthma. It has been hypothesized that decreasing antioxidant and vitamin D deficiency, and an excess of polyunsaturated fatty acids (PUFA) n -6 to n-3 contributes to the development of asthma and severity of its symptoms. It seems that the behavior of a proper diet can reduce the frequency and severity of asthma symptoms.

Keywords

EN

Discipline

Year

Volume

24

Issue

1

Pages

2-7

Physical description

Contributors

author
 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu
 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu

References

 • Global Initiative for Asthma. Global strategy for Asthma manage-ment and prevention, 2018. Avaliable from: www.ginasthma.org.
 • Skadhauge LR, Christensen K, Kyvik KO, Sigsgaard T. Genetic and environmental influence on asthma: a population-based study of 11,688 Danish twin pairs. Eur Respir J 1999; 13: 8-14.
 • Cooper PJ, Rodrigues LC, Cruz AA, Barreto ML. Asthma in Latin America: a public heath challenge and research opportunity. Aller-gy 2009; 64: 5-17
 • Kim JH, Ellwood PE, Asher MI. Diet and asthma: looking back, mo-ving forward. Respiratory Res 2009; 10: 49-55.
 • Hales CN, Barker DJ. The thrifty phenotype hypothesis. Br Med Bull 2001; 60: 5-20.
 • Devereux G, Barker RN, Seaton A. Antenatal determinants of neo-natal immune responses to allergens. Clin Exp Allergy 2002; 32: 43-50. Best KP, Gold M, Kennedy D, et al. Omega-3 long-chain PUFA intake during pregnancy and allergic disease outcomes in the offspring: a systematic review and meta-analysis of observational studies and randomized controlled trials. Am J Clin Nutr 2016; 103: 128-43.
 • Wolsk HM, Chawes BL, Litonjua AA, et al. Prenatal vitamin D supple-mentation reduces risk of asthma/recurrentwheezein Elary childho-od: A combined analysis of two randomized controlled trias. PLOS ONE 2017; https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186657
 • Baker JC, Ayres JG. Diet and asthma. Respir Med 2000; 94: 925-34.
 • Nadeem A, Masood A, Siddiqui N. Oxidant-antioxidant imbalance in asthma: scientific evidence, epidemiological data and possible therapeutic options. Ther Adv Respir Dis 2008; 2: 215-35.
 • Patel BD, Welch AA, Bingham SA, et al. Dietary antioxidants and asthma in adults. Thorax 2006; 61: 388-93.
 • Yamasaki A, Kawasaki Y, Takeda K. Relationship between oxidative stress, physical activity, and vitamin intake in patients with asthma. Yonago Acta Medica 2017; 60: 86-93.
 • Moreno-Macias H, Romieu I. Effects of antioxidant supplements and nutrients on patients with asthma and allergies. J Allergy Clin Immunol 2014; 133:1237-44.
 • Hewison M. Vitamin D and immune function: an overview. Proc Nutr Soc 2012; 71: 50-61.
 • Ali NS, Nanji K. A review on the role of vitamin D in asthma. Cureus 2017; 9: e1288-300.
 • Baeke F, Takiishi T, Korf H, et al. Vitamin D: modulator of the immu-ne system. Curr Opin Pharmacol 2010; 10: 482-96
 • Hollams EM, Hart PH, Holt BJ, et al. Vitamin D and atopy and asth-ma phenotypes in children: a longitudinal cohort study. Eur Respir J 2011; 38: 1320-7.
 • Allan K, Devereux G, McNeill G, et al. A case-control study of vitamin D status and asthma in adults. Proc Nutr Soc 2010; 69(OCE6): E475
 • Tamašauskienė L, Gasiūnienė E, Lavinskienė S, et al. Evaluation of vitamin D levels in allergic and non-allergic asthma. Medicina 2015; 51: 321-7.
 • Jolliffe DA, Greenberg L, Hooper R, et al. Vitamin D supplementa-tion to prevent asthma exacerbations: a systematic review and me-ta-analysis of individual participant data. Lancet Respir Med 2017; 5: 881-90.
 • Sharma R, Kumar S, Dhasman DC, Kalra J. Effect of vitamin D sup-plementation in patients of moderate asthma undergoing treat-ment with inhaled corticosteroids. B J Pharm 2017; 16: 1-9.
 • Jarosz M, Szponar L, Rychlik E, Wierzejewska R. Woda i Elektrolity. (w) Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Jarosz M (red.). Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa, 2000: 146-8.
 • Burney P. A diet rich in sodium may potentiate asthma. Epide-miologic evidence for a new hypothesis. Chest 1987; 91(6 Suppl) :143S-148S.
 • Mickleborough TD. Salt intake, asthma, and exercise-induced bron-choconstriction: a review. Phys Sportsmed 2010; 38: 118-31.
 • Pogson ZE, Antoniak MD, Pacey SJ, et al. Does a low sodium diet improve asthma control? A randomized controlled trial. Am J Re-spir Crit Care Med 2008; 178: 132-8.
 • Matthew R, Altura BM. The role of magnesium in lung diseases: asthma, allergy and pulmonary hypertension. Magnes Trace Elem 1991; 10: 220-8.
 • Song WJ, Chang YS. Magnesium sulfate for acute asthma in adults: a systematic literature review. Asia Pac Allergy 2012; 2: 76-85.
 • Bittar TM, Guerra SD. Use of intravenous magnesium sulfate for the treatment of severe acute asthma in children in emergency depart-ment. Rev Bras Ter Intensiva 2012; 24: 86-90.
 • Blitz M, Blitz S, Hughes R, et al. Aerosolized magnesium sulfate for acute asthma: a systematic review. Chest 2005; 128: 337-44.
 • Norton RL, Hoffmann PR. Selenium and asthma. Mol Aspects Med 2012; 33: 98-106.
 • Allam MF, Lucane RA. Selenium supplementation for asthma. Cochrane Database Syst Rev 2004; (2): CD003538.
 • Gazdik F, Kadrabova J, Gazdikova K. Decreased consumption of corticosteroids after selenium supplementation in corticoid-depen-dent asthmatics. Bratisl Lek Listy 2002; 103: 22-5.
 • Hoffmann PR, Jourdan-Le Saux C, Hoffmann FW, et al. A role for dietary selenium and selenoproteins in allergic airway inflamma-tion. Immunol 2007; 179: 3258-67.
 • Backer V, Baines KJ, Powell H, et al. Increased asthma and adipose tissue inflammatory gene expression with obesity and Inuit migra-tion to a western country. Respir Med 2016; 111: 8-15.
 • Miles EA, Calder PC. Can Early Omega-3 Fatty Acid Exposure Reduce Risk of Childhood Allergic Disease? Nutrients 2017; 9: pii: E784.
 • Yang H, Xun P, He K. Fish and Fish Oil Intake in relation to risk of asthma: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2013; 8: e80048.
 • Oddy WH, de Klerk NH, Kendall GE, et al. Ratio of omega-6 to ome-ga-3 fatty acids and childhood asthma. J Asthma 2004; 41: 319-26.
 • Muley P, Shah M, Muley A. Omega-3 fatty acids supplementation in children to prevent asthma: Is it worthy? - A systematic review and meta-analysis. J Allergy (Cairo) 2015; 2015: 312052.
 • Niżankowska A, Bestyńska-Krypel E, Bochenek G, Szczeklik A. Ast-ma aspirynowa - zapobieganie i leczenie. Alergia Astma Immunolo-gia 1997; 2: 147-54.
 • Ardern KD, Ram FS. Tartrazine exclusion for allergic asthma. Cochra-ne Database Syst Rev 2001; (4): CD000460.
 • Vally H, Misso NLA. Adverse reactions to the sulphite additives. Ga-stroenterol Hepatol Bed Bench 2012; 5: 16-23.
 • Freeman M. Reconsidering the effects of monosodium glutamate: a literature review. J Am Acad Nurse Pract 2006; 18: 482-6.
 • Stevenson DD. Monosodium glutamate and asthma. J Nutr 2000; 130: 1067S-1073S.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-08ea4211-c8f7-4427-a560-9a5e0749510a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.