PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 6 | 57–65
Article title

Osteoporoza starcza

Content
Title variants
EN
Senile osteoporosis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Osteoporoza jest najczęściej występującą chorobą metaboliczną kości. Jej klinicznymi objawami są złamania kości i wynikające z nich powikłania. Złamania te poprzedzone są wieloletnim, bezobjawowym procesem spadku gęstości mineralnej kości. Liczba zachorowań na osteoporozę starczą stale rośnie, co związane jest ze wzrostem odsetka osób starszych w społeczeństwie oraz zmianą stylu życia. Sytuacja demograficzna Europy stwarza konieczność większego zainteresowania się problemami zdrowotnymi osób po 65. roku życia. Na skutek starzenia się organizmu dochodzi do wielu zmian fizjologicznych i patofizjologicznych, pogarszających funkcjonowanie układów odpowiedzialnych za koordynację i równowagę. Zwiększa to ryzyko upadków, złamań i powikłań w postaci niepełnosprawności. Zapobieganie upadkom, wielokierunkowe leczenie i kompleksowa rehabilitacja są podstawą ograniczenia niepełnosprawności osób w podeszłym wieku oraz obniżenia związanych z nią kosztów ponoszonych przez system opieki zdrowotnej.
EN
Osteoporosis is the most common metabolic bone disease. Clinical signs of the disease are bone fractures and complications arising therefrom. These fractures are preceded by a long-term, asymptomatic process of bone mass decline. The incidence of senile osteoporosis is continuously growing, which is associated with the increase in the proportion of elderly people in the society and the change of our lifestyles. The demographic situation of Europe creates a need for even greater concern of health issues associated with people over 65 years of age. As a result of aging, there are many physiological and pathophysiological changes, which deteriorate the functionality of systems responsible for coordination and balance. In that way, the number of falls, fractures and complications in the form of disability increases. The prevention of falls, multidirectional treatment and comprehensive rehabilitation are the basis to limit elderly disability and reduce associated state budget costs.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
6
Pages
57–65
Physical description
Contributors
 • Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej ul. Wincentego Lipa 2 41-703 Ruda Śląska tel. +48 510 504 532
 • Zakład Chorób Metabolicznych Kości Katedry Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Ostrowska B. Charakterystyka stabilności postawy ciała kobiet z osteopenią i osteoporozą. Wydawnictwo AWF, Wrocław 2009: 9–10.
 • 2. Jarosz M., Sajór I. Częstość występowania osteoporozy. W: M. Jarosz. Osteoporoza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010: 16–33.
 • 3. Sajór I., Jarosz M. Sytuacja demografi czna w Polsce i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku starszym. W: M. Jarosz. Żywienie osób w wieku starszym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 9–28.
 • 4. Kostka T. Starzenie się ludności jako wyzwanie dla lekarza rodzinnego. W: T. Kostka, M. Koziarska-Rościszewska. Choroby wieku podeszłego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009: 12–15.
 • 5. Wawrzyniak W. Horst-Sikorska W. Osteoporoza starcza. Pol. Arch. Med. Wewn. 2008; 118 (Suppl.): 59–62.
 • 6. Galus K., Włodarski K. Wpływ starzenia na metabolizm i przebudowę tkanki kostnej. Galus K. Geriatria – wybrane zagadnienia. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2007: 17–26.
 • 7. Jarosz M. Osteoporoza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010: 11–15.
 • 8. Traczewski P. Osteoporoza posteroidowa. Med. Dypl. 2011; 20: 82–90.
 • 9. Błaszczyk W. Czerwosz L. Stabilność posturalna w procesie starzenia. Gerontol. Pol. 2005; 13: 25–36.
 • 10. Kostka T. Upadki. W: T. Kostka, M. Koziarska-Rościszewska. Choroby wieku podeszłego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009: 156–158.
 • 11. Kochan Z. Regulacja wydzielniczej i metabolicznej funkcji tkanki tłuszczowej podczas wielokrotnego głodzenia i karmienia Ann. Acad. Med. Gedan. 2009; 39 (Suppl.): 6.
 • 12. Budzińska K. Wpływ starzenia się organizmu na biologię mięśni szkieletowych. Gerontol. Pol. 2005; 13: 1–7.
 • 13. Krupa A., Szczerbińska K. Ocena przygotowania domów pomocy społecznej w Małopolsce do zapobiegania upadkom. Gerontol. Pol. 2009; 17: 85–94.
 • 14. Lorenc R., Misiorowski W. Osteoporoza. Med. Prakt. 2010; 3: 155–157.
 • 15. Tamara J. Vokes, Murray J. Favus. Osteoporoza W: R. Dębski. Ginekologia kliniczna. Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2009: 1–19.
 • 16. Czerwiński E., Osieleniec J., Borowy P. Złamania w osteoporozie. Twój Mag. Med. Osteoporoza II 2003; 131; 4–10.
 • 17. Zalecenia postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie. Aktualizacja 2011. Red. G. Goncerz. Med. Prakt. Reumatologia 2011.
 • 18. National Services Framework for Older People: Primary Care Strategy for Osteoporosis and Falls. National Osteoporosis Foundation 2002.
 • 19. Kanis J. Diagnosis of osteoporosis and assessment of fracture risk. Lancet 2002; 359: 1929–1936.
 • 20. Kiryłów E., Kamiński G. Miejsce biochemicznych markerów obrotu kostnego w zaleceniach diagnostyczno-leczniczych osteoporozy. Pol. Merkuriusz Lek. 2008; 25; 386–389.
 • 21. Głogowska-Szeląg J., Kos-Kudła B. Osteoporoza pomenopauzalna. Lekarz 2001; 2: 35–37.
 • 22. Simkin E., Ayalon J. Osteoporoza – zapobieganie i zwalczanie ruchem. Wyd. SIC, Warszawa 1994.
 • 23. Kaplan F.S. Osteoporoza – zapobieganie i leczenie. Clinical Symposia 1996; 47: 1.
 • 24. Karczmarewicz E., Głuszko P., Lorenc R. Osteoporoza – postępy 2009. Med. Prakt. 2010; 3: 58–64.
 • 25. Leszczyński P. Zasady terapii farmakologicznej. W. Osteoporoza – praktyczne zasady opieki lekarskiej nad chorym z osteoporozą. Red. W. Pluskiewicz. Medical Tribune Polska, Warszawa 2010: 71–82.
 • 26. Marcinkowska-Suchowierska E., Tałałaj M., Czerwińska E., Wąsowski M. Leczenie osteoporozy farmakologiczne – zasadność jej stosowania i wyboru leku.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-08e2efcb-dbad-4797-9c97-cf7500b2656f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.