PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 10 | 1 | 23-27
Article title

Speed running is determined by strength and power in young football players

Content
Title variants
PL
Szybkość biegu młodych piłkarzy jest determinowana ich siłą i mocą
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: For years researchers and trainers have been looking for determinants of sports talent in the youngest and also in the relationship between individual motor features relevant in given sport disciplines. There is a fundamental consensus in the opinion that the strength and power of the lower limbs are correlated with the speed of running. However, this relationship also among the youngest is not so clear. The purpose of the work was to show the relationship between strength and power generated during vertical jump and achieved height jump and the speed of flat running in the youngest footballers. Material and methods: The research covered 75 children training football at the age of 6-14 years divided into two age groups. The subjects made a countermovement jump on a dynamometric platform measuring strength, power, speed of rebound and the height obtained, after which they performed a flying run over a distance of 20m. Results: A strong, positive correlation was demonstrated between all dynamic and kinetic parameters of the jump and running speed. This correlation turned out to be clearly stronger in the older group of football players than in the younger group. Conclusions: The obtained results suggest that strength and power are good predictors, such an important feature in football as the player's motion speed, already at the basic level of training.
PL
Wprowadzenie: Od lat badacze i trenerzy szukają determinantów talentu sportowego u najmłodszych a także związku między poszczególnymi cechami motorycznymi, istotnymi w danych dyscyplinach sportowych. Istnieje fundamentalna zgoda w opinii, że siła i moc kończyn dolnych są skorelowane z prędkością biegu. Czy jednak korelacja ta występuje również u najmłodszych nie jest już tak jasne. Celem pracy jest wykazanie zależności pomiędzy siłą, mocą generowaną podczas wyskoku pionowego i osiągniętej wysokości a szybkością biegu płaskiego u najmłodszych piłkarzy nożnych. Materiał i metody: Badaniami objęto 75 dzieci trenujących piłkę nożną w wieku 6-14 lat, podzielonych na dwie grupy wiekowe. Badani wykonali skok dosiężny na platformie dynamometrycznej, z pomiarem siły, mocy, prędkości odbicia i uzyskanej wysokości, po czym wykonali bieg lotny na dystansie 20 m. Wyniki: Wykazano silną, dodatnią korelację między wszystkimi parametrami dynamicznymi i kinetycznymi skoku i prędkości biegu. Korelacja ta okazała się wyraźnie silniejsza w starszej grupie piłkarzy niż w młodszej grupie. Wnioski: Uzyskane wyniki sugerują, że siła i moc są dobrymi predyktorami ważnej w piłce nożnej cechy, jaką jest prędkość ruchu zawodnika, już na podstawowym poziomie treningu.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
23-27
Physical description
Contributors
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Wydział Ochrony Zdrowia University of Applied Sciences in Tarnów, Faculty of Health Sciences, Poland
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Wydział Ochrony Zdrowia University of Applied Sciences in Tarnów, Faculty of Health Sciences, Poland
References
 • [1] Castagna C, Chamari K, Stolen T, Wisloff U. Physiology of soccer, An Update. Sports med. 2005;35(6):501-536.
 • [2] Triplett NT, Erickson TM, McBride JM. Power associations with running speed. Strength & Conditioning Journal. 2012;34(6):29-33.
 • [3] Cunningham DJ, West DJ, Owen NJ, et al. Strength and power predictors of sprinting performance in professional rugby players. J Sports Med Phys Fitness. 2013;53(2):105-11.
 • [4] Cronin JB, Hansen KT. Strength and power predictors of sports speed. J Strength Cond Res. 2005;19(2):349-357.
 • [5] Young WB, James R, Montgomery I. Is muscle power related to running speed with changes of direction? J Sports Med Phys Fitness. 2002;42(3):282-288.
 • [6] Brughelli M, Cronin J, Levin G, Chaouachi A. Understanding change of direction ability in sport. A Review of Resistance Training Studies. Sports med. 2008;8(12):1045-1063.
 • [7] Parchmann CJ, McBride JM. Relationship between functional movement screen and athletic performance. J Strength Conditioning Res. 2011;25(12):3378-3384.
 • [8] Dodd KD, Newans TJ. Talent identification for soccer: Physiological aspects. JSAMS. 2018;21(10):1073-1078.
 • [9] Wong PL, Chamari K, Dellal,A, Wisløff U. Relationship between anthropometric and physiological characteristics in youth soccer players. J Strength Cond Res. 2009;3(4):1204-1210.
 • [10] Malina RM, Eisenmann JC, Cumming SP, Ribeiro B, Aroso J. Maturity-associated variation in the growth and functional capacities of youth football (soccer) players 13–15 years. Eur J Applied Physiology. 2004;91(5-6):555-562.
 • [11] Gil SM, Gil J, Ruiz F, Irazusta A, Irazusta J. Physiological and anthropometric characteristics of young soccer players according to their playing position: relevance for the selection process. J Strength Cond Res. 2007;1(2):438-445.
 • [12] Reilly T, Williams AM, Nevill A, Franks A. A multidisciplinary approach to talent identification in soccer. J sports sci. 2000;18(9):695-702.
 • [13] Unnithan V, White J, Georgiou A, Iga J, Drust B. Talent identification in youth soccer. J sports sci. 2012;30(15):1719-1726.
 • [14] Brunet M, Chaput JP, Tremblay A. The association between low physical fitness and high body mass index or waist circumference is increasing with age in children: the ‘Quebec en Forme’Project. Int J Obes. 2007;31(4):637-643.
 • [15] Ratel S, Duché P, Williams CA. Muscle fatigue during high-intensity exercise in children. Sports Med. 2006;36(12):1031-1065.
 • [16] Arnason A, Sigurdsson SB, Gudmundsson A, Holme I, Engebretsen L, Bahr R. Physical fitness, injuries, and team performance in soccer. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2004;36(2):278-285.
 • [17] Wisløff U, Castagna C, Helgerud J, Jones R, Hoff J. Strong correlation of maximal squat strength with sprint performance and vertical jump height in elite soccer players. BJSM. 2004;38(3):285-288.
 • [18] Peñailillo L, Espíldora F, Jannas-Vela S, Mujika I, Zbinden-Foncea H. Muscle strength and speed performance in youth soccer players. Journal of human kinetics. 2016;0(1):203-210.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-086758c7-5c44-494f-a5b2-20effdbe5d92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.