PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 16 | 3 | 55-58
Article title

Wpływ środowiskowego narażenia na rtęć na funkcjonowanie organizmu człowieka

Authors
Content
Title variants
EN
Effect of environmental exposure to mercury on the functioning of the human body
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rtęć jest metalem ciężkim o wysokiej toksyczności
wchodzący w skład tzw. grupy metali śmierci. W środowisku
występuje zarówno w postaci metalicznej jak i w
połączeniu z innymi związkami. Spośród źródeł narażenia
na rtęć, do najważniejszych źródeł środowiskowych zalicza
się amalgamat wykorzystywany w stomatologii, natomiast
najważniejszym źródłem narażenia zawodowego są
pary rtęci powstałe przy produkcji chloru. Rtęć łatwo
rozpuszcza się w tłuszczach, przez co z przenika przez
błony biologiczne. Zarówno ostre jak i przewlekłe zatrucie
rtęcią wywołuje charakterystyczne objawy kliniczne.
Wykazano szereg zależności pomiędzy ekspozycją na ten
metal a toksycznym działaniem na układ nerwowy, sercowo-
naczyniowy, endokrynny oraz nerki. Skutkiem tego
działania jest uszkodzenie struktury narządów oraz upośledzenie
ich funkcji.
EN
Mercury is classified as a heavy metal and thus is commonly
referred to as a death metal due to its high toxicity.
In the environment it occurs in metallic form or in combination
with other compounds. Amidst the sources of
exposure to mercury, the most important environmental
sources are dental amalgam and mercury vapor from the
production of chlorine which is the most important
source of occupational exposure. Mercury is easily soluble
in fats, so it penetrates through biological membranes.
Both - acute and chronic mercury poisoning causes characteristic
clinical symptoms. There are several connections
between exposure to this metal and toxic effects on the
nervous system, cardiovascular system, endocrine system
and kidneys. Thus mercury damages the structure of
many organs and impairs their function.
Keywords
Contributors
author
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego
References
 • 1. Lide D.R.: CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.), CRC Press 2005, 4125–4126.
 • 2. European Commission: Requirements for facilities and acceptance criteria for the disposal of metallic mercury [online], Final report, Bruksela 2010, [dostęp z dnia: 06-08-2013], Dostępny w Internecie: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/bipro_study20100416.pdf
 • 3. Sapota A., Skrzypińska-Gawrysiak M.: Pary rtęci i jej związki nieorganiczne, Podstawy i Metody oceny Środowiska Pracy, 2010, 3(65): 85–149.
 • 4. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przeglądu strategii Wspólnoty w zakresie rtęci, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Bruksela 2011, [dostęp z dnia: 06-08-2013], Dostępny w Internecie: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:132:0078:0081:PL:PDF
 • 5. Risk & Policy Analysts Limited, Risks to Health and the Environment Related to the Use of Mercury Products, Final Report prepared for The European Commission, DG Enterprise, Norfolk 2002, [dostęp z dnia: 06-08-2013], Dostępny w Internecie: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/studies/rpa-mercury_en.pdf
 • 6. Wilk A., Kalisińska E., Różański J. i wsp.: Kadm, ołów i rtęć w nerkach człowieka, Medycyna Środowiskowa, 2013, 16: 75-81.
 • 7. National Research Council: Toxicological effects of methylmercury, National Academy Press, Waszyngton 2000: 31-36.
 • 8. Seńczuk W.: Toksykologia współczesna, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2006: 360-446.
 • 9. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service Agency for Toxic Substances and Disease Registry: Toxicological profile for mercury, Atlanta 1999, [dostęp z dnia: 06-08-2013], Dostępny w Internecie: http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp46.pdf
 • 10. von Burg R.: Inorganic mercury, Journal of Applied Toxicology, 1995, 15: 483-493.
 • 11. Azevedo B.F., Furieri L.B., Pecanha F.M. i wsp.: Toxic Effects of Mercury on the Cardiovascular and Central, J Biomed Biotechnol, 2012.
 • 12. Hoshino A.C.H., Ferreira H .P,Malm O. i wsp.: A systematic review of mercury ototoxicity, Cad. Saúde Pública, 2012, 28(7): 1239-1247.
 • 13. Kern J.K., Geier D.A., Audhya T. I wsp.: Evidence of parallels between mercury intoxication and the brain pathology in autism, Acta Neurobiol Exp 2012, 72: 113-153.
 • 14. Casa rett L.J., Doull J., Klaassen C.D. i wsp.: Casarett and Doull’s toxi cology: the basic science of poisons, Nowy Jork 2008: 931-979.
 • 15. Lauterbach M., Martins I.P., Castro-Caldas A. i wsp.: Neurological outcomes in children with and without amalgamrelated mercury exposure: seven years of longitudinal observations in a randomized trial, J Am Dent Assoc, 2008, 139: 138-145.
 • 16. Madsen K.M., Lauritsen M.B., Pedersen C.B. i wsp.: Thiomersal and the Occurrence of Autism: Negative Ecological Evidence from Danish Population-Based Data, Pediatrics, 2003;112: 604-6.
 • 17. Wright B., Pearce H., Allgar V., i wsp.: A Comparison of Urinary Mercury between Children with Autism Spectrum Disorders and Control Children.
 • 18. Doja A, Roberts W., Immunizations and autism: a review of the literature, Can J Neurol Sci, 2006, 33: 341-346.
 • 19. Skoczyńska A., Jędrejko M., Martynowicz H. i wsp.: Ryzyko sercowo– naczyniowe u narażonych na działanie par rtęci pracowników zakładów chemicznych, Medycyna Pracy, 2010; 61 (4): 381–391.
 • 20. Marchewka Z.: Mechanizm nefrotoksycznego działania wybranych metali ciężkich, Bromat. Chem. Toksykol., 2009, XLII (4): 1135 – 1143.
 • 21. Li S.J., Zhang S.H., Chen H.P. i wsp.: Mercury-Induced Membranous Nephropathy: Clinical and Pathological Features, Clin J Am Soc Nephrol, 2010, 5(3):439-44.
 • 22. Houston M.C.: Role of Mercury Toxicity in Hypertension, Cardiovascular Disease and Stroke, J Clin Hypertens, 2011, 13(8): 621-7.
 • 23. Toxic Effects of Mercury on the Cardiovascular and Central Nervous Systems
 • 24. Vassallo D.V., Simões M.R., Furieri L.B. i wsp.: Toxic effects of mercury, lead and gadolinium on vascular reactivity, Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 2011, 44: 939-946.
 • 25. Mozaffarian D., Shi P., Morris S. i wsp.: Mercury exposure and risk of cardiovascular disease in two U.S. cohorts, N Engl J Med, 2011; 364: 1116–1125.
 • 26. Hybenova M., Hrda P., Procházková J. i wsp.: The role of environmental factors in autoimmune thyroiditis, Neuro Endocrinol Lett., 2010, 31(3): 283-9.
 • 27. Gallagher C.M., Meliker J.R.: Mercury and thyroid autoantibodies in U.S. women, NHANES 2007-2008, Environ Int., 2012, 40: 39-43.
 • 28. Chen A., Kim S.S., Chung E. i wsp.: Thyroid hormones in relation to lead, mercury, and cadmium exposure in the National Health and Nutrition Examination Survey, 2007- 2008., Environ Health Perspect., 2013, 121(2): 181-6.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-07e61a4a-2b23-42ea-9845-fdcd7c9c6429
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.