PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 3 | 242–248
Article title

Zespół obturacyjnego bezdechu sennego u dzieci

Content
Title variants
EN
Obstructive sleep apnoea syndrome in children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Sleep-related breathing disorders in children are a clinical problem which is more and more often diagnosed by doctors nowadays. They can be the basis for diagnosing obstructive sleep apnoea syndrome that causes a number of complications: lowering the quality of life, behavioural problems, complications involving cardiovascular system. The incidence of obstructive sleep apnoea syndrome in the paediatric population is estimated to be at the level of 2%. The symptoms of obstructive sleep apnoea syndrome can be divided into daytime and night ones. Night symptoms in children include: snoring, apnoea, breathing with open mouth (both during the day and at night), dry tongue and mouth during sleep, agitated sleep in unnatural positions. Among daytime symptoms of obstructive sleep apnoea syndrome there are: irritability, aggressiveness, hyperactivity, attention deficit disorder, delayed development and growth pattern (mainly failure to thrive), learning problems, morning headaches. Parents often do not connect the night and daytime symptoms with the possible development of obstructive sleep apnoea syndrome in their children. The main predisposing factor of obstructive sleep apnoea syndrome in children is adenotonsillar hypertrophy. Effective and in most cases preferred treatment for the management of obstructive sleep apnoea syndrome in children is adenotonsillectomy. Polysomnography and polygraphy are diagnostic tools helpful in the study of sleep-related disorders. The objective of this study was to systematise the knowledge on the epidemiology, aetiology, clinical image and prevention of obstructive sleep apnoea syndrome in children.
PL
Zaburzenia oddychania podczas snu u dzieci są problemem coraz częściej diagnozowanym przez lekarzy. Mogą one być podstawą do rozpoznania zespołu obturacyjnego bezdechu sennego, który powoduje szereg powikłań: obniżenie jakości życia, problemy behawioralne, zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego. Częstość jego występowania w populacji dzieci ocenia się na 2%. Objawy kliniczne zespołu można podzielić na dzienne i nocne. Do nocnych objawów u dzieci należą: chrapanie, bezdechy, oddychanie przez otwarte usta (zarówno w dzień, jak i w nocy), wysychanie języka i ust oraz częste zmiany pozycji w czasie snu. Objawy dzienne to: drażliwość, agresja, nadpobudliwość ruchowa, zaburzenia koncentracji i uwagi, opóźnienie rozwoju fizycznego (niedobór masy ciała, w mniejszym stopniu wzrostu) i psychoruchowego, trudności w nauce, poranne bóle głowy. Rodzice często nie łączą objawów nocnych i dziennych z możliwym rozwojem zespołu obturacyjnego bezdechu sennego u ich dzieci. Głównym powodem jego wystąpienia w tej grupie jest przerost migdałków i tkanki chłonnej w gardle. Skuteczną i w większości przypadków jedyną wymaganą metodę leczenia stanowi adenotonsillektomia. Polisomnografia i poligrafia to pomocne narzędzia diagnostyczne w badaniu zaburzeń snu. Celem niniejszej pracy było usystematyzowanie wiadomości na temat epidemiologii, etiologii, obrazu klinicznego oraz profilaktyki zespołu obturacyjnego bezdechu sennego u dzieci.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
242–248
Physical description
Contributors
 • Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Ciołka 27, 01-445 Warszawa, tel./faks: +48 22 836 09 72
 • Katedra Pulmonologii i Infekcjologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, Polska. Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM
References
 • 1. Zieliński J, Bednarek M: Zaburzenia oddychania w czasie snu u dzieci. In: Zieliński J, Pływaczewski R, Bednarek M: Zaburzenia oddychania w czasie snu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006: 255–261.
 • 2. Taki Y, Hashizume H, Thyreau B et al.: Sleep duration during weekdays affects hippocampal gray matter volume in healthy children. Neuroimage 2012; 60: 471–475.
 • 3. Zieliński J: Sen i oddychanie w czasie snu człowieka zdrowego. In: Zieliński J, Pływaczewski R, Bednarek M: Zaburzenia oddychania w czasie snu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006: 15–24.
 • 4. Hoban TF: Sleep and its disorders in children. Semin Neurol 2004; 24: 327–340.
 • 5. Sapała-Smoczyńska A, Jackowska T, Lolo A et al.: Częstość występowania i rodzaj objawów zaburzeń oddychania w czasie snu u dzieci w wieku 6–12 lat w relacjach rodziców – badania własne. Post N Med 2014; 27 (9): 644–647.
 • 6. Wichniak A: Zaburzenia snu. In: Jarema M, Rabe-Jabłońska J (eds.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011: 293.
 • 7. Doboszyńska A: Praktyka kliniczna – pneumonologia: 36-letni otyły mężczyzna z zaburzeniami oddychania podczas snu. Med Prakt 2015; 4: 110–114.
 • 8. Mazurkiewicz H, Grygalewicz J: Zespół obturacyjnego bezdechu podczas snu (i hipowentylacji) u dzieci. Post N Med 2008; 21 (9): 618–622.
 • 9. Goldstein NA, Pugazhendhi V, Rao SM et al.: Clinical assessment of pediatric obstructive sleep apnea. Pediatrics 2004; 114: 33–43.
 • 10. Friedman NR, Perkins JN, McNair B et al.: Current practice patterns for sleep-disordered breathing in children. Laryngoscope 2013; 123: 1055–1058.
 • 11. Schechter MS; Section on Pediatric Pulmonology, Subcommittee on Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Technical report: diagnosis and management of childhood obstructive sleep apnea syndrome. Pediatrics 2002; 109: e69.
 • 12. Balbani AP, Weber SA, Montovani JC: Update in obstructive sleep apnea syndrome in children. Braz J Otorhinolaryngol 2005; 71: 74–80.
 • 13. Guilleminault C, Lee JH, Chan A: Pediatric obstructive sleep apnea syndrome. Stanford University Sleep Disorders Program, Stanford, CA. Available from: http://www.pedsleep.org/Portals/1/IPSA%20Online%20Textbook/Guilleminault_PedOSAS%202005.pdf.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-07d2efed-550d-4d7a-a506-cf17d97efc87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.