PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 4 | 364–372
Article title

Osobowościowe korelaty fobii społecznej asatysfakcja seksualna – badania wstępne

Content
Title variants
EN
Personality-related correlates of social phobia and their impact on sexual satisfaction – a preliminary report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel: W badaniu wstępnie przeanalizowano poziom satysfakcji seksualnej osób z fobią społeczną, stanowiącej aspekt jakości funkcjonowania w bliskich kontaktach społecznych. Weryfikowano też osobowościowe korelaty lęku społecznego, jakie wiążą się z wymiarami seksualnej satysfakcji. Kontrolowano wybrane aspekty aktywności seksualnej. Metoda: Przebadano 26 osób dorosłych ze zdiagnozowaną fobią społeczną i 35 osób zdrowych za pomocą Kwestionariusza Osobowości Eysencka [Eysenck Personality Questionnaire, EPQ-R(S)], Skali Nieśmiałości Cheeka i Bussa (Cheek and Buss Shyness Scale, CBSS), Kwestionariusza Zachowań Związanych z Wystąpieniami Publicznymi (Public Speaking Anxiety Questionnaire, GFER), Skali Satysfakcji Seksualnej (Sexual Satisfaction Scale, SSS). Wyniki: Osoby z fobią społeczną doświadczały niższego poziomu emocjonalnej satysfakcji seksualnej niż osoby z grupy porównawczej, ale grupy nie różniły się pod względem satysfakcji seksualnej ogólnej, fizycznej i związanej z poczuciem kontroli. Najsilniejszy związek z satysfakcją emocjonalną w badanej próbie wykazano w przypadku nieśmiałości, nie odnotowano korelacji poziomu tej satysfakcji z objawami lęku w sytuacji społecznej ekspozycji. Wnioski: Wstępne rezultaty zachęcają do dalszej eksploracji tematu – sugerują dominację aspektu emocjonalnego w uwarunkowaniach satysfakcji seksualnej osób z fobią społeczną.
EN
Aim: The present study was focused on a preliminary analysis of the level of sexual satisfaction in individuals with social phobia as an aspect of the quality of functioning in close relationships. The relation between selected social anxiety correlates and specific sexual satisfaction dimensions was also verified. Selected aspects of sexual activity were controlled. Method: Twenty-six adults with diagnosed social phobia and 35 healthy adults filled out the Eysenck Personality Questionnaire [EPQ-R(S)], Cheek and Buss Shyness Scale (CBSS), Public Speaking Anxiety Questionnaire (GFER), Sexual Satisfaction Scale (SSS). Results: Individuals with social phobia experienced a lower level of emotional sexual satisfaction than individuals from the comparative sample, but the groups did not differ with respect to their general and physical sexual satisfaction or sexual satisfaction associated with the sense of control. The strongest correlate for emotional sexual satisfaction was found to be shyness. There were no significant associations between this aspect of satisfaction and symptoms of anxiety in the situation of social exposure. Conclusions: The preliminary findings warrant further exploration of the topic, as they suggest the predominance of the emotional aspect among the factors determining sexual satisfaction in adults with social phobia.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
4
Pages
364–372
Physical description
Contributors
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Katowicach, Katowice, Polska
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Katowicach, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia, Katowice, Polska
References
 • Araszkiewicz A, Krzemińska A: Zaburzenia seksualne u pacjentów z zespołem lęku napadowego i zespołem lęku społecznego. Psychiatr Prakt Ogólnolek 2003; 3: 27–31.
 • Bienvenu OJ, Hettema JM, Neale MC et al.: Low extraversion and high neuroticism as indices of genetic and environmental risk for social phobia, agoraphobia, and animal phobia. Am J Psychiatry 2007; 164: 1714–1721.
 • Bodinger L, Hermesh H, Aizenberg D et al.: Sexual function and behavior in social phobia. J Clin Psychiatry 2002; 63: 874–879.
 • Byers ES: Relationship satisfaction and sexual satisfaction: a longitudinal study of individuals in long-term relationships. J Sex Res 2005; 42: 113–118.
 • Chavira DA: The relationship between shyness and social phobia: issues in validity. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering 2000; 60 (11-B): 5765.
 • Chodkiewicz J, Miniszewska J: Polska adaptacja Kwestionariusza Lęku przed Wystąpieniami Publicznymi. Psychiatr Pol 2015; 49: 95–105.
 • Costa PT Jr, Fagan PJ, Piedmont RL et al.: The five-factor model of personality and sexual functioning in outpatient men and women. Psychiatr Med 1992; 10: 199–215.
 • Czyżkowska A, Rawińska M, Jóźwik M: Komunikacja, relacje partnerskie oraz funkcjonowanie seksualne par leczących się z powodu niepłodności. Stud Psychologica 2013; 13 (2): 7–14.
 • Daspe ME, Sabourin S, Lussier Y et al.: Is the association between sexual satisfaction and neuroticism in treatment-seeking couples curvilinear? Couple Family Psychol 2015; 4: 92–105.
 • Davis D, Shaver PR, Widaman KF et al.: ‘‘I can’t get no satisfaction’’: Insecure attachment, inhibited sexual communication, and sexual dissatisfaction. Pers Relatsh 2006; 13: 465–483.
 • Dzwonkowska I: Nieśmiałość a wspierające i trudne relacje z ludźmi. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
 • Figueira I, Possidente E, Marques C et al.: Sexual dysfunction: a neglected complication of panic disorder and social phobia. Arch Sex Behav 2001; 30: 369–377.
 • Fisher TD, McNulty JK: Neuroticism and marital satisfaction: The mediating role played by the sexual relationship. J Fam Psychol 2008; 22: 112–122.
 • Heiser NA, Turner SM, Beidel DC: Shyness: relationship to social phobia and other psychiatric disorders. Behav Res Ther 2003; 41: 209–221.
 • Herbert JD, Rheingold AA, Brandsma LL: Assessment of social anxiety and social phobia. In: Hofmann SG, DiBartolo PM (eds.): Social Anxiety: Clinical, Developmental, and Social Perspectives. Elsevier, London 2010: 23–64.
 • Hinrichsen H, Clark DM: Anticipatory processing in social anxiety: two pilot studies. J Behav Ther Exp Psychiatry 2003; 34: 205–218.
 • Jaworowska A: Kwestionariusze Osobowości Eysencka EPQ-R oraz EPQ-R w wersji skróconej. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2011.
 • Jaworski M, Tomala A, Panczyk M et al.: Role of age and extraversion level in shaping the selected social skills in midwifery students. Pielęg Pol 2017; 4: 579–587.
 • Kashdan TB, Adams L, Savostyanova A et al.: Effects of social anxiety and depressive symptoms on the frequency and quality of sexual activity: a daily process approach. Behav Res Ther 2011; 49: 352–360.
 • Kotov R, Gamez W, Schmidt F et al.: Linking “big” personality traits to anxiety, depressive, and substance use disorders: a meta-analysis. Psychol Bull 2010; 136: 768–821.
 • Landowski J, Cubała WJ: Zaburzenia lękowe i ich farmakoterapia. Termedia, Poznań 2012.
 • Leary MR, Kowalski RM: Social Anxiety. Guilford Press, New York 1995.
 • Miller RS: Are embarrassment and social anxiety disorder merely distant cousins, or are they closer kin? In: Hofmann SG, DiBartolo PM (eds.): Social Anxiety: Clinical, Developmental, and Social Perspectives. Elsevier, London 2010: 93–118.
 • Poag ME: Anxiety disorders. In: Manley MRS (ed.): Psychiatry Clerkship Guide. 2nd ed., Mosby Elsevier, Philadelphia 2007: 222–248.
 • Poole KL, Van Lieshout RJ, Schmidt LA: Exploring relations between shyness and social anxiety disorder: the role of sociability. Pers Individ Dif 2017; 110: 55–59.
 • Porter E, Chambless DL: Social anxiety and social support in romantic relationships. Behav Ther 2017; 48: 335–348.
 • Rabe-Jabłońska J: Fobia społeczna. Rozpowszechnienie, kryteria rozpoznawania, podtypy, przebieg, współchorobowość, leczenie. Psychiatr Prakt Ogólnolek 2002; 2: 161–166.
 • Rodebaugh TL: Social phobia and perceived friendship quality. J Anxiety Disord 2009; 23: 872–878.
 • Rybakowski J: Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną. In: Pużyński S, Rybakowski S, Wciórka J (eds.): Psychiatria kliniczna. Vol. 2. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011: 387–392.
 • Saklofske DH, Eysenck HJ, Eysenck SBG et al.: Extraversion–Introversion. In: Buss DM, Buxton RB, Christenfeld N et al.: (eds.): Encyclopedia of Human Behavior. 2nd ed., Elsevier, London 2012: 150–159.
 • Sparrevohn RM, Rapee RM: Self-disclosure, emotional expression and intimacy within romantic relationships of people with social phobia. Behav Res Ther 2009; 47: 1074–1078.
 • Spinhoven P, van der Does W, Ormel J et al.: Confounding of Big Five personality assessments in emotional disorders by comorbidity and current disorder. Eur J Pers 2013; 27: 389–397.
 • Strauss B, Koranyi S, Altmann U et al.: Partner-related attachment as a moderator of outcome in patients with social anxiety disorder – a comparison between short-term cognitive-behavioral and psychodynamic therapy. Psychotherapy (Chic) 2017; 54: 339–350.
 • Tignol J, Martin C, Auriacombe M et al.: [Case study – relationship between prevalence of shyness, social phobia and avoidant personality in male sexual disorders]. Encephale 2001; 27: 418–422.
 • Verduyn P, Brans K: The relationship between extraversion, neuroticism and aspects of trait affect. Pers Individ Dif 2012; 52: 664–669.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-07c92ac7-6836-4ca8-9f03-157009b5a9b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.