PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 14 | 2 | 97–103
Article title

Wpływ preparatów zawierających hialuroniany na niektóre parametry zaburzeń statyki narządów moczowo-płciowych u kobiet

Content
Title variants
EN
Eff ect of hyaluronate-containing preparations on certain parameters of urogenital organs statics disorders in women
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Urogenital organs statics disorders affect approximately 30–75% of women; their incidence increases with age. Among various causes, the generally recognized ones are deliveries experiences in the past, excessive physical effort, age-related estrogen deficiency, previous treatment, including irradiation (brachytherapy) – mainly due to uterine tumors. Dysfunctions in statics usually involve two anatomically and developmentally related systems: the reproductive system and the urinary system. In gynecologic practice, the most common pathologies involve a lowering the anterior vaginal wall (cystocele), stress urinary incontinence and polyuria. Study encompassed 78 women, aged 50 to 76, 11 of whom experienced earlier endometrial cancer and nine of whom were also subjected to brachytherapy. In 63 women OB intravaginal tampons were applied for three months, covered with a gel or cream containing hyaluronic acid; in some of them additionally estriolcontaining ointment was applied twice a week. Some women (15) were exclusively recommended to do the Kegel exercises. Evaluation of stress urinary incontinence as well as polyuria and nocturia was conducted 3 and 6 months after tampons stopped to be applied. The application of tampons covered with hyaluronic acid-containing preparations was found to reduce significantly the symptoms of stress urinary incontinence and polyuria and the symptoms of cystocele. The presented method is simple and evidently effective.
PL
Zaburzenia statyki narządów moczowo-płciowych dotyczą 30–75% kobiet, a częstość tych zmian wzrasta z wiekiem. Wśród różnych przyczyn problemu powszechnie wymienia się porody, nadmierny wysiłek fizyczny, niedobór estrogenów związany z wiekiem i przebyte leczenie, w tym napromienianie (brachyterapię) – głównie z powodu nowotworów macicy. Dysfunkcje statyki dotyczą zwykle dwóch anatomicznie i rozwojowo powiązanych układów: płciowego i moczowego. W praktyce ginekologicznej najczęściej spotykanymi zmianami są obniżenie przedniej ściany pochwy (cystocele), wysiłkowe nietrzymanie moczu i częste oddawanie moczu. Badaniem objęto 78 kobiet w wieku 50–76 lat, z których 11 chorowało na raka endometrium (dziewięć z nich przeszło brachyterapię). U 63 pacjentek stosowano przez 3 miesiące tampony dopochwowe OB pokryte żelem lub kremem zawierającym kwas hialuronowy, a u części z nich – dodatkowo dwa razy w tygodniu maść z estriolem. Niektórym kobietom (15) zlecono wyłącznie ćwiczenia Kegla. Ocenę wysiłkowego, częstego i nocnego oddawania moczu przeprowadzono po 3 i 6 miesiącach od zaprzestania używania tamponów. Stosowanie tamponów pokrytych preparatami zawierającymi kwas hialuronowy istotnie zmniejsza objawy wysiłkowego i częstego oddawania moczu, a także objawy cystocele. Przedstawiona metoda jest prosta i w znacznej mierze skuteczna.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
97–103
Physical description
Contributors
 • Prywatna Praktyka Specjalistyczna Ginekologiczno-Położniczo-Onkologiczna, ul. Poznańska 58 A/2, 60-853 Poznań, tel.: +48 61 848 37 32
 • Tulimowski & Sterlińska Gabinety, Warszawa, Polska
References
 • 1. Persu C, Chapple CR, Cauni V et al.: Pelvic Organ Prolapse Quantification System (POP-Q) – a new era in pelvic prolapse staging. J Med Life 2011; 4: 75–81.
 • 2. Banach R, Antosiak B, Blewniewska G et al.: Ocena bezpieczeństwa i wczesnych wyników leczenia zaburzeń statyki narządów płciowych (ZSNP) w zależności od rodzaju zastosowanej siatki i techniki jej zakładania. Ginekol Pol 2013; 84: 596–602.
 • 3. Reynolds WS, Dmochowski RR, Penson DF: Epidemiology of stress urinary incontinence in women. Curr Urol Rep 2011; 12: 370–376.
 • 4. Singla A: Nowe aspekty leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Ginekologia po Dyplomie 2001; 3: 23–33.
 • 5. Wróbel R, Kremska A, Kołodziej B et al.: Ocena częstości występowania objawów nietrzymania moczu w populacji kobiet po 40. roku życia. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie 2013; 11: 40–49.
 • 6. Hagen S, Stark D: Conservative prevention and management of pelvic organ prolapse in women. Cochrane Database Syst Rev 2011; (12): CD003882.
 • 7. Menezes M, Pereira M, Hextall A: Predictors of female urinary incontinence at midlife and beyond. Maturitas 2010; 65: 167–171.
 • 8. Zhu L, Lang J, Liu C et al.: The epidemiological study of women with urinary incontinence and risk factors for stress urinary incontinence in China. Menopause 2009; 16: 831–836.
 • 9. Oversand SH, Atan IK, Shek KL et al.: The association between different measures of pelvic floor muscle function and female pelvic organ prolapse. Int Urogynecol J 2015; 26: 1777–1781.
 • 10. Rahn DD, Ward RM, Sanses TV et al.; Society of Gynecologic Surgeons Systematic Review Group: Vaginal estrogen use in postmenopausal women with pelvic floor disorders: systematic review and practice guidelines. Int Urogynecol J 2015; 26: 3–13.
 • 11. Northington GM, Hudson CO, Karp DR et al.: Concomitant apical suspensory procedures in women with anterior vaginal wall prolapse in the United States in 2011. Int Urogynecol J 2016; 27: 613–619.
 • 12. Bump RC, Mattiasson A, Bø K et al.: The standardization of terminology of female pelvic organ prolapse and pelvic floor dysfunction. Am J Obstet Gynecol 1996; 175: 10–17.
 • 13. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie diagnostyki i leczenia nietrzymania moczu. Prz Menopauz 2005; 4 (5): 8–15.
 • 14. Baden WF, Walker TA, Lindsey JH: The vaginal profile. Tex Med 1968; 64: 56–58.
 • 15. Gamble TL, Du H, Sand PK et al.: Urge incontinence: estimating environmental and obstetrical risk factors using an identical twin study. Int Urogynecol J 2010; 21: 939–946.
 • 16. Hay-Smith EJ, Bø Berghmans LC, Hendriks HJ et al.: Pelvic floor muscle training for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2001; (1): CD001407.
 • 17. Temml C, Heidler S, Ponholzer A et al.: Prevalence of the overactive bladder syndrome by applying the International Continence Society definition. Eur Urol 2005; 48: 622–627.
 • 18. Górecki R: Leczenie nietrzymania moczu. Stan aktualny i kierunki rozwoju. Przegląd Urologiczny 2006; 2(36): 1–5.
 • 19. Rechberger T, Tomaszewski J: Epidemiologia, znaczenie kliniczne i leczenie pęcherza nadreaktywnego. Solifenacyna – nowa opcja terapeutyczna. Ginekologia po Dyplomie 2007; 1: 50–57.
 • 20. Salvatore S, Leone Roberti Maggiore U, Athanasiou S et al.: Histological study on the effects of microablative fractional CO2 laser on atrophic vaginal tissue: an ex vivo study. Menopause 2015; 22: 845–849.
 • 21. Culligan PJ: Nonsurgical management of pelvic organ prolapse. Obstet Gynecol 2012; 119: 852–860.
 • 22. Morali G, Polatti F, Metelitsa EN et al.: Open, non-controlled clinical studies to assess the efficacy and safety of a medical device in form of gel topically and intravaginally used in postmenopausal women with genital atrophy. Arzneimittelforschung 2006; 56: 230–238.
 • 23. Polackwich AS, Skoog SJ, Austin JC: Long-term followup after endoscopic treatment of vesicoureteral reflux with dextranomer/hyaluronic acid copolymer in patients with neurogenic bladder. J Urol 2012; 188 (Suppl): 1511–1515.
 • 24. Chen WY, Abatangelo G: Functions of hyaluronan in wound repair. Wound Repair Regen 1999; 7: 79–89.
 • 25. Price RD, Berry MG, Navsaria HA: Hyaluronic acid: the scientific and clinical evidence. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2007; 60: 1110–1119.
 • 26. Donejko M, Przylipiak A, Rysiak E et al.: Hyaluronic acid abrogates ethanol-dependent inhibition of collagen biosynthesis in cultured human fibroblasts. Drug Des Devel Ther 2015; 9: 6225–6233.
 • 27. Amsel R, Totten PA, Spiegel CA et al.: Nonspecific vaginitis. Diagnostic criteria and microbial and epidemiologic associations. Am J Med 1983; 74: 14–22.
 • 28. Mac Bride MB, Rhodes DJ, Shuster LT: Vulvovaginal atrophy. Mayo Clin Proc 2010; 85: 87–94.
 • 29. Rahn DD, Carberry C, Sanses TV et al.; Society of Gynecologic Surgeons Systematic Review Group: Vaginal estrogen for genitourinary syndrome of menopause: a systematic review. Obstet Gynecol 2014; 124: 1147–1156.
 • 30. North American Menopause Society: The role of local vaginal estrogen for treatment of vaginal atrophy in postmenopausal women: 2007 position statement of The North American Menopause Society. Menopause 2007; 14: 355–369.
 • 31. Maher C, Feiner B, Baessler K et al.: Surgical management of pelvic organ prolapse in women. Cochrane Database Syst Rev 2013; (4): CD004014.
 • 32. Ekin M, Yaşar L, Savan K et al.: The comparison of hyaluronic acid vaginal tablets with estradiol vaginal tablets in the treatment of atrophic vaginitis: a randomized controlled trial. Arch Gynecol Obstet 2011; 283: 539–543.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0742debd-e5ef-42e9-af72-e1d75d9a87f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.