PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 4 | 245–249
Article title

Nieadekwatna tachykardia zatokowa – obraz kliniczny i możliwe podłoże psychogenne

Content
Title variants
EN
Inappropriate sinus tachycardia – clinical picture and possible psychogenic basis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Relations between psychology, psychiatry and cardiology are multidimensional and begin to have growing importance in the diagnosis and treatment of patients of cardiosurgery, electrocardiology and cardiac rehabilitation. Palpitations in the course of tachycardia with narrow QRS are often a significant clinical problem. Improperly planned diagnosis can significantly extend the time for proper diagnosis and treatment implemented. Patients suffering from inappropriate sinus tachycardia sometimes for many years experience a severe somatic disease significantly lowering the quality of their life. Early diagnosis can reduce further unnecessary tests and reclaim the patient’s full physical fitness and a sense of well-being. It is known that psychological and social factors have a significant impact on the majority of cardiac diseases, and there is a correlation between stressful experiences and heart disease exacerbation. Another important problem is the need for early diagnosis and treatment of coexisting psychiatric disorders of cardiacs – due to the frequency of their occurrence and their impact on the quality of patients’ life. The detection of dysfunction by a cardiologist, psychologist, and psychiatric consultations can effectively prevent the accumulation of somatic and mental setback risk.
PL
Wielowymiarowe zależności między psychologią, psychiatrią a kardiologią mają coraz większe znaczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów oddziałów kardiochirurgicznych i elektrokardiologicznych oraz rehabilitacji kardiologicznej. Objawy związane z arytmią serca tworzą często bardzo złożony obraz, przez co stanowią istotny problem kliniczny. Nieprawidłowo zaplanowana diagnostyka może znacząco opóźnić właściwe rozpoznanie i wdrożenie leczenia. Nieadekwatna tachykardia zatokowa należy do zespołów z grupy zaburzeń regulacji autonomicznej. Skomplikowany obraz kliniczny i mnogość objawów sprawiają, że pacjenci – niekiedy przez wiele lat – mają poczucie poważnej choroby somatycznej, która istotnie obniża jakość życia. Wczesne rozpoznanie może ograniczyć dalsze, często zbędne badania, a także przywrócić pełną sprawność fizyczną i poczucie zdrowia. Jak wiadomo, czynniki psychologiczne i społeczne wpływają na większość chorób kardiologicznych; istnieje korelacja między stresującymi wydarzeniami a zaostrzeniem chorób serca. Innym istotnym problemem jest potrzeba wczesnego rozpoznawania i leczenia zaburzeń psychicznych współistniejących z kardiologicznymi – ze względu na częstość ich występowania oraz wpływ na jakość życia chorych. Mowa tu przede wszystkim o schorzeniach związanych z zaburzeniami rytmu serca. Odpowiednia diagnoza kardiologa i psychologa, a nierzadko również skorzystanie z konsultacji psychiatrycznej mogą zapobiec wzrostowi ryzyka pogorszenia zdrowia somatycznego i psychicznego pacjenta.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
245–249
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Psychologii Lekarskiej, Katedra Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Studenckie Koło Naukowe Psychologii w Medycynie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Studenckie Koło Naukowe Psychologii w Medycynie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Klinika Elektrokardiologii, Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Klinika Elektrokardiologii, Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
author
 • Zakład Psychologii Lekarskiej, Katedra Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • Adsett A: Psychosomatic medicine. Can J Psychiatry 2006; 51: 547-549.
 • Albus C, Ladwig KH, Herrmann-Lingen C: Psychokardiologie: praxisrelevante Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen. Dtsch Med Wochenschr 2014; 139: 596-601.
 • Deary IJ, Weiss A, Batty GD: Intelligence and personality as predictors of illness and death: how researchers in differential psychology and chronic disease epidemiology are collaborating to understand and address health inequalities. Psychol Sci Public Interest 2010; 11: 53-79.
 • Dimsdale JE: Psychological stress and cardiovascular disease. J Am Coll Cardiol 2008; 51: 1237-1246.
 • Dornelas E: Psychotherapy with Cardiac Patients: Behavioral Cardiology in Practice. American Psychological Association, Washington 2008.
 • Gross JJ: Emotion regulation: taking stock and moving forward. Emotion 2013; 13: 359-365.
 • Jokela M, Pulkki-Raback L, Elovainio M et al.: Personality traits as risk factors for stroke and coronary heart disease mortality: pooled analysis of three cohort studies. J Behav Med 2014; 37: 881-889.
 • Kones R: Primary prevention of coronary heart disease: integration of new data, evolving views, revised goals, and role of rosuvastatin in management. A comprehensive survey. Drug Des Devel Ther 2011; 5: 325-380.
 • Kravvariti E, Maridaki-Kassotaki K, Kravvaritis E: Emotional intelligence and coronary heart disease: how close is the link? Glob J Health Sci 2010; 2: 127-137.
 • Lavie CJ, Milani RV, O'Keefe JH et al.: Impact of exercise training on psychological risk factors. Prog Cardiovasc Dis 2011; 53: 464-470.
 • Lazzarino AI, Yiengprugsawan V Seubsman SA et al.: The associations between unhealthy behaviours, mental stress, and low socio-economic status in an international comparison of representative samples from Thailand and England. Global Health 2014; 10: 10.
 • Lodi-Smith J, Jackson J, Bogg T et al.: Mechanisms of health: Education and health-related behaviours partially mediate the relationship between conscientiousness and self-reported physical health. Psychol Health 2010; 25: 305-319.
 • Mayou R, Sprigings D, Birkhead J et al.: Characteristics of patients presenting to a cardiac clinic with palpitation. QJM 2003; 96: 115-123.
 • Opuchlik K, Wrzesińska M, Kocur J: Ocena poziomu stylów radzenia sobie ze stresem i poczucia umiejscowienia kontroli zdrowia u osób z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym. Psychiatr Pol 2009; 43: 235-245.
 • Ptaszyński P, Kaczmarek K, Poddębska I et al.: Nieadekwatna tachykardia zatokowa - przypadłość czy choroba? Kardiol Pol 2013a; 71: 1087-1089.
 • Ptaszyński P, Kaczmarek K, Ruta J et al.: Metoprolol succinate vs. ivabradine in the treatment of inappropriate sinus tachycardia in patients unresponsive to previous pharmacological therapy. Europace 2013b; 15: 116-121.
 • Rosengren A, Hawken S, Ounpuu S et al.: Association of psychosocial risk factors with risk of acute myocardial infarction in 11119 cases and 13648 controls from 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet 2004; 364: 953-962.
 • Rozanski A, Blumenthal JA, Davidson KW et al.: The epidemiology, pathophysiology, and management of psychosocial risk factors in cardiac practice: the emerging field of behavioral cardiology. J Am Coll Cardiol 2005; 45: 637-651.
 • Shipley BA, Weiss A, Der G et al.: Neuroticism, extraversion, and mortality in the UK Health and Lifestyle Survey: a 21-year prospective cohort study. Psychosom Med 2007; 69: 923-931.
 • Still AM, Raatikainen P, Ylitalo A et al.: Prevalence, characteristics and natural course of inappropriate sinus tachycardia. Europace 2005; 7: 104-112.
 • Vlachaki C, Maridaki-Kassotaki K: Coronary heart disease and emotional intelligence. Glob J Health Sci 2013; 5: 156-165.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0736247d-1946-4df6-9335-5ebf32b23760
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.