PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 13 | 1 | 44-50
Article title

Leczenie systemowe guzów jajnika o granicznej złośliwości – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Content
Title variants
EN
Systemic treatment of borderline ovarian tumors – case report and literature review
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In the classification of the World Health Organization from 1973, borderline tumors were classified as a separate group of epithelial ovarian tumors. The most important characteristics of such tumors include: the absence of destructive stromal invasion and a buildup of epithelial cells as well as moderate mitotic activity and nuclear atypia. Surgery, which can be fertility-sparing in younger women who plan pregnancy, is the basic treatment of borderline tumors. Adjuvant therapy is, however, a debatable issue. In selected cases, chemotherapy is implemented but treatment protocols are not uniform and vary in different centers. The indications for adjuvant treatment and the number of cycles are determined by the experience of an oncological center. Doubts usually concern patients with invasive implants and advanced forms of the disease. The aim of the paper was to present a rather special case of a 25-year-old patient with bilateral borderline ovarian tumors with invasive implants in the peritoneum and greater omentum. The patient underwent a sparing surgery, due to her decision to retain fertility, followed by chemotherapy. The patient has not presented any signs of relapse for two years. The article also presents a review of available literature on adjuvant treatment of borderline tumors and new recommendations of experts and oncological societies. Most of the studies indicate that systemic treatment is ineffective. In the case presented, however, a remission was achieved after six cycles of chemotherapy, which suggests the need for individualizing treatment in certain cases.
PL
W klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia z 1973 roku guzy o granicznej złośliwości wyodrębniono jako oddzielną grupę nabłonkowych nowotworów jajnika. Najważniejszymi cechami tych nowotworów są: przede wszystkim brak destrukcyjnego naciekania podścieliska, a także nawarstwianie komórek nabłonka oraz umiarkowana aktywność mitotyczna i atypia jądrowa. Podstawowym sposobem leczenia guzów granicznych jest chirurgia – u kobiet młodych, planujących ciążę może być oszczędzająca. Leczenie uzupełniające pozostaje przedmiotem dyskusji. W wybranych przypadkach stosuje się chemioterapię, chociaż protokoły leczenia nie są jednolite i różnią się w zależności od ośrodka. Wskazania do leczenia uzupełniającego i liczbę jego kursów determinuje doświadczenie ośrodka onkologicznego. Wątpliwości dotyczą głównie pacjentek z wszczepami inwazyjnymi i zaawansowaną postacią choroby. Celem pracy była prezentacja szczególnego przypadku 25-letniej kobiety z obustronnymi guzami granicznymi jajników oraz wszczepami inwazyjnymi w otrzewnej i sieci większej. Pacjentkę leczono chirurgicznie oszczędzająco, ze względu na chęć zachowania płodności, a następnie uzupełniająco chemioterapią. Czas obserwacji bez cech nawrotu wynosi dwa lata. W artykule dokonano analizy dostępnego piśmiennictwa na temat leczenia uzupełniającego w guzach granicznych oraz najnowszych zaleceń ekspertów i towarzystw onkologicznych. Większość badań wskazuje na brak skuteczności leczenia systemowego. W opisanym przypadku uzyskano jednak remisję choroby po sześciu cyklach chemioterapii, co sugeruje konieczność indywidualizacji leczenia w części przypadków.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
44-50
Physical description
Contributors
 • II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
References
 • Morice P, Uzan C, Fauvet R et al.: Borderline ovarian tumour: pathological diagnostic dilemma and risk factors for invasive or lethal recurrence. Lancet Oncol 2012; 13: e103–e115.
 • Gershenson DM, Silva EG, Levy L et al.: Ovarian serous borderline tumors with invasive peritoneal implants. Cancer 1998; 82: 1096–1103.
 • Leary A, Petrella MC, Pautier P et al.: Adjuvant platinum-based chemotherapy for borderline serous ovarian tumors with invasive implants. Gynecol Oncol 2014; 132: 23–27.
 • Crispens MA, Bodurka D, Deavers M et al.: Response and survival in patients with progressive or recurrent serous ovarian tumors of low malignant potential. Obstet Gynecol 2002; 99: 3–10.
 • Yazigi R, Munoz AK, Sandstad J et al.: Cisplatin based combination chemotherapy in the treatment of stage III ovarian epithelial tumors of low malignant potential. Eur J Gynaecol Oncol 1991; 12: 451–455.
 • Fort MG, Pierce VK, Saigo PE et al.: Evidence for the efficacy of adjuvant therapy in epithelial ovarian tumors of low malignant potential. Gynecol Oncol 1989; 32: 269–272.
 • Barakat RR, Benjamin I, Lewis J et al.: Platinum-based chemotherapy for advanced-stage serous ovarian carcinoma of low malignant potential. Gynecol Oncol 1995; 59: 390–393.
 • Sutton GP, Bundy BN, Omura GA et al.: Stage III ovarian tumors of low malignant potential treated with cisplatin combination therapy (a Gynecologic Oncology Group study). Gynecol Oncol 1991; 41: 230–233.
 • Gershenson DM, Silva EG, Levy L et al.: Ovarian serous borderline tumors with invasive peritoneal implants. Cancer 1998; 82: 1096–1103.
 • Shih K, Zhou QC, Aghajanian C et al.: Patterns of recurrence and role of adjuvant chemotherapy in stage II–IV serous ovarian borderline tumors. Gynecol Oncol 2010; 119: 270–273.
 • Gershenson DM, Silva EG, Tortolero-Luna G et al.: Serous borderline tumors of the ovary with noninvasive peritoneal implants. Cancer 1998; 83: 2157–2163.
 • du Bois A, Ewald-Riegler N, de Gregorio N et al.: Borderline tumours of the ovary: a cohort study of the Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie (AGO) Study Group. Eur J Cancer 2013; 49: 1905–1914.
 • Longacre TA, McKenney JK, Tazelaar HD et al.: Ovarian serous tumors of low malignant potential (borderline tumors): outcome-based study of 276 patients with long-term (≥5-year) follow-up. Am J Surg Pathol 2005; 29: 707–723.
 • Gershenson DM, Sun CC, Bodurka D et al.: Recurrent low-grade serous ovarian carcinoma is relatively chemoresistant. Gynecol Oncol 2009; 114: 48–52.
 • Harter P, Gershenson D, Lhomme C et al.: Gynecologic Cancer InterGroup (GCIG) consensus review for ovarian tumors of low malignant potential (borderline ovarian tumors). Int J Gynecol Cancer 2014; 24 (Suppl 3): S5–S8.
 • Markowska J, Kornafel J, Karolewski K et al.: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące nabłonkowych nowotworów jajnika: raka jajnika oraz guzów o granicznej złośliwości. Curr Gynecol Oncol 2013; 11: 9–23.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-06f9f29f-6065-47b5-aef4-3c5176aa6bd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.