PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | XVII | 2 | 395-410
Article title

Prężność jako wyznacznik pozytywnych i negatywnych konsekwencji doświadczonej sytuacji traumatycznej

Content
Title variants
EN
Resiliency as a determinant of positive and negative consequences experienced traumatic situation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Experience a traumatic situation usually entails negative consequences in the psychic dimension, including in the form of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD). However, the traumatic experience may also lead to the emergence of positive changes, known as posttraumatic growth (PTG). Among the factors influencing growth after trauma stresses the importance of the individual properties of the man, including resiliency. The aim of the study was to determine the relationship occurring between the resiliency and negative and positive consequences resulting from experiencing a traumatic event. Study involved 80 patients after heart transplantation, implantation by-passes or artificial heart valve. The Assessment of Resiliency Scale (SPP-25) of the own design, and the Polish version of The Impact of Event Scale (IES-R) and The Posttraumatic Growth Inventory (PTGI) were used in the study. A key role in the prevention of symptoms of PTSD plays the properties of resiliency, such as optimistic attitude to life and the ability to mobilize themselves in difficult situations. In turn, the positive changes following trauma are related to openness to new experiences and a sense of humor and tolerance for failure and treatment of life as a challenge. Negative and positive effects experienced life events may co-occur with each other.
Year
Volume
Issue
2
Pages
395-410
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego University of Łódź, Institute of Psychology
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Instytut Psychologii Stosowanej Social Academy of Sciences in Łódź
References
 • Borys, B. (2004). Sytuacje ekstremalne i ich wpływ na stan psychiczny człowieka. Psychiatria, 1, 97-105.
 • Connor, K.M. (2006). Assessment of resilience in the aftermath trauma. Journal of Clinical Psychiatry, 67 (2), 46-49.
 • Felcyn-Koczewska, M., Ogińska-Bulik, N. (2011). Rola prężności w rozwoju potraumatycznym osób w żałobie. W: L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu (s. 511-524). Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Felcyn-Koczewska, M., Ogińska-Bulik, N. (2012). Psychologiczne czynniki sprzyjające wystąpieniu potraumatycznego wzrostu u osób w żałobie. W: N. Ogińska- -Bulik, J. Miniszewska (red.), Zdrowie w cyklu życia człowieka (s. 59-72). Łódź: UŁ.
 • Helgeson, V., Reynolds, K., Tomich, P. (2006). A meta-analytic review of benefit finding and growth. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74 (5), 797-816.
 • Hobfoll, S.E., Tracy, M., Galea, S. (2006). The impact of resources loss and traumatic growth on probable PTSD and depression following terrorist attack. Journal of Traumatic Stress, 19 (6), 867-878.
 • Janoff-Bulman, R. (2004). Posttraumatic growth: Three explanatory models. Psychological Inquiry, 15, 3-34.
 • Johnson, R.J., Hobfoll, S.E., Hall, B.J., Canetti-Nisim, D., Galea, S., Palmieri, P.A. (2007). Posttraumatic growth: Action and reaction. Applied Psychology, 56, 428-436.
 • Juczyński, Z., Ogińska-Bulik, N. (2009). Pomiar zaburzeń po stresie traumatycznym – polska wersja zrewidowanej Skali Wpływu Zdarzeń. Psychiatria, 6 (1), 15-25.
 • Korewicki, I., Leszek, P., Kopacz, M. (2004). Epidemiologia i aktualny stan w zakresie postępowania w niewydolności serca. W: J.S. Dubiel, J. Korewicki T. Grodzicki (red.), Niewydolność serca. Gdańsk: Via Medica.
 • Lepore, S.J., Revenson, T.A. (2006). Resiliency and posttraumatic growth recovery, resistance and reconfiguration. W: L.G. Calhoun, R.G. Tedeschi (red.), Handbook of post-traumatic growth: Research and practice (s. 264-290). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Levine, S., Laufer, A., Stein, E., Hamama-Raz, Y., Solomon, Z. (2009). Examining the relationship between resilience and posttraumatic growth. Journal of Traumatic Stress, 22 (4), 282-286.
 • Nishi, D., Matsuoka, Y., Kim, Y. (2010). Posttraumatic growth, posttraumatic stress disorder and resilience of motor vehicle accidents survivors. BioPsychoSocial Medicine, 4, http://www.bpsmedicine.com/contents/4/1/7
 • Ogińska-Bulik, N. (2010). Pozytywne zmiany w następstwie doświadczonej traumy – zjawisko potraumatycznego rozwoju. W: L. Suchocka, R. Sztembis (red.), Człowiek i dzieło (s. 193-203). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Ogińska-Bulik, N. (2012). Kiedy łzy zamieniają się w perły – czyli o korzyściach wynikających ze zmagania się z traumą. W: N. Ogińska-Bulik, J. Miniszewska (red.), Zdrowie w cyklu życia człowieka (s. 39-57). Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Skala pomiaru prężności – SPP-25. Nowiny Psychologiczne, 3, 39-56.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2010a). Osobowość, stres a zdrowie (wyd. 2). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2010b). Rozwój potraumatyczny – charakterystyka i pomiar. Psychiatria, 7 (4), 129-142.
 • Ogińska-Bulik, Langer, I. (2007). Osobowość typu D i strategie radzenia sobie ze stresem a nasilenie objawów PTSD w grupie strażaków. Medycyna Pracy, 58 (4), 307-316.
 • Pergament, K., Smith, B., Koenig, H., Perez, L. (1998). Patterns of positive and negative religious coping with major life stressors. Journal of the Scientific Study of Religion, 37 (4), 710-711.
 • Ratajska, A. (2011). Tożsamość osób po transplantacji serca. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Semmer, N. (2006). Personality, stress and coping. W: M. Vollrath (red.), Handbook of Personality and Health (s. 73-113). Chichester: Wiley.
 • Solomon, Z., Dekel, R. (2007). Posttraumatic stress disorder and posttraumatic growth among Israeli Ex-Pows. Journal of Traumatic Stress, 20 (3), 303-312.
 • Taku, K., Calhoun, L., Tedeschi, R., Gil-Rivas, V., Kilmer, R., Cann, A. (2007). Examining posttraumatic growth among Japanese university students. Anxiety, Stress and Coping, 20 (4), 353-367.
 • Tedeschi, R.G., Calhoun, L.G. (1995). Trauma and transformation: growing in the aftermath of suffering. Sage: Thousand Oakes, CA.
 • Tedeschi, R.G., Calhoun, L.G. (1996). The Post-Traumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma. Journal of Traumatic Stress, 9 (3), 455-471.
 • Tedeschi, R.G., Calhoun, L.G. (2007). Podejście kliniczne do wzrostu po doświadczeniach traumatycznych. W: P.A. Linley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce (s. 230-248). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tomich, P., Helgeson, V. (2004). Is finding something good in the bad is always good? Benefit finding among women with breast cancer. Health Psychology, 23 (1), 16-23.
 • Weiss, D., Marmar, C. (1997). The Impact of Event Scale – Revised. W: J. Wilson, T. Keane (red.), Assessing psychological trauma and PTSD: A handbook for practitioners (s. 399-411). New York: Guilford Press.
 • Westphal, M., Bonanno, G.A. (2007). Posttraumatic growth and resilience to trauma: Different sides of the same coin or different coins? Applied Psychology, 56, 417-427.
 • Yu, D., Lee, D., Woo, J., Thompson, D.R. (2004). Correlates of psychological distress in elderly patients with congestive heart failure. Journal of Psychosomatic Research, 57 (6), 573-581.
 • Załuski, M. (2008). Rozwojowe zmiany po doświadczeniach na misjach wojskowych. Doniesienie z badań. Sztuka Leczenia, 3-4, 95-115.
 • Żebrowski, M., Krucka, A., Lipiec, P., Markuszewski, L. (2004). Związek zespołu zaburzeń wywołanych stresem pourazowym (PTSD) z chorobami układu sercowo- naczyniowego. Forum Kardiologów, 9 (1), 27-30.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-06a53b6b-0563-4211-a043-ba3942e1c5e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.