PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2015 | 2 | 1 | 72-74
Article title

Obliczanie mocy soczewek wewnątrzgałkowych u pacjentów po witrektomii z olejem silikonowym

Content
Title variants
EN
Intraocular lens power calculation in patients after a vitrectomy with silicone filled eyes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecność oleju silikonowego w ciele szklistym powoduje utrudnienia w obliczaniu mocy soczewek wewnątrzgałkowych przed operacją zaćmy. Jest to spowodowane innym współczynnikiem załamania światła i odmienną szybkością rozchodzenia się ultradźwięków w ciele szklistym i oleju. Dlatego też preferowaną metodą obliczania długości gałki w oczach z olejem silikonowym w ciele szklistym jest biometria optyczna. W przypadku biometrii ultradźwiękowej należy skorygować długość gałki ocznej i zwiększyć obliczoną moc soczewki do wszczepienia. W pracy przedstawiono zasady obliczania mocy soczewek, ich wyboru w oczach z olejem silikonowym w ciele szklistym oraz problemy optyczne związane z usuwaniem oleju.
EN
IOL calculation may be difficult and sometimes inaccurate in silicone filled eyes. It is caused by differences in the speed of ultrasound and refractive indexes of vitreous and silicone oil. Therefore, the preferred method of IOL calculation in silicone filled eye is optic biometry. If ultrasound biometry is used, axial length should be corrected and the additional power must be added to the original IOL calculation. In the paper the principles of IOL calculation and their choice in silicone filled eyes and optical problems connected with oil removal are presented.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
72-74
Physical description
Contributors
 • Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie
 • Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie
 • Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie
 • Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ
References
 • 1. Murray DC, Potamitis T, Good P, et al. Biometry of the silicone oil-filled eye. Eye 1999; 13: 319-324.
 • 2. Murray DC, Durrani OM, Good P, et al. Biometry of the silicone oil-filled eye: II. Eye 2002; 16: 727-730.
 • 3. Fang JP, Hill W, Wang L, et al. Advanced intraocular lens power calculations. W: Kohnen T, Koch DD (red.). Essentials in Ophthalmology Cataract and Refractive Surgery. Springer, Berlin 2006: 31-46.
 • 4. Grinbaum A, Treister G, Moisseiev J. Predicted and actual refraction after intraocular lens implantation in eyes with silicone oil. J Cataract Refract Surg 1996; 22: 726-729.
 • 5. Takei K, Sekine Y, Okamoto F, et al. Measurement of axial length of eyes with incomplete filling of silicone oil in the vitreous cavity using x ray computed tomography. Br J Ophthalmol 2002; 86: 47-50.
 • 6. Apple DJ, Isaacs RT, Kent DG, et al. Silicone oil adhesion to intraocular lenses: an experimental study comparing various biomaterials. J Cataract Refract Surg 1997; 23: 536-544.
 • 7. Yaman A, Saatci O, Sarioglu S, et al. Interaction with intraocular lens materials: does heavy silicone oil act like silicone oil? J Cataract Refract Surg 2007; 33: 127-129.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-069dc358-deee-48dc-83a6-b4671615293a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.