PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 1 | 32–40
Article title

Etiologia, objawy i leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia według aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Content
Title variants
EN
Aetiology, symptoms and treatment of the infective endocarditis according to European Cardiology Society contemporary guidelines
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) cechuje niejednorodny obraz kliniczny, z pogranicza przewlekłych, niesprecyzowanych chorób infekcyjnych, autoimmunologicznych, reumatologicznych oraz nowotworowych. Szybka diagnostyka i włączenie leczenia celowanego IZW są konieczne z uwagi na poważne rokowanie i bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta. W procesie IZW w obrębie zastawek serca tworzą się konglomeraty bakterii, komórek zapalnych, płytek krwi i włóknika, zwane wegetacjami. Dotyczą najczęściej zastawek lewej strony serca. Wegetacje doprowadzają do miejscowej destrukcji wsierdzia oraz stanowią źródło zatorowości obwodowej. Najczęstszym objawem IZW jest gorączka, natomiast w badaniu przedmiotowym zwraca uwagę nowy szmer wysłuchiwany nad sercem, świadczący o uszkodzeniu zastawek lub nici ścięgnistych. Zdarza się, że pierwszym symptomem choroby są zaburzenia neurologiczne spowodowane udarem mózgu powstałym w mechanizmie zatorowym. W ostatnim czasie wzrasta liczba zachorowań na IZW związanych ze stosowanymi procedurami inwazyjnymi wewnątrzsercowymi z implantacją sztucznych zastawek oraz elektrod. Szczególną grupę chorych stanowią również narkomani, u których najczęściej dochodzi do zajęcia zastawek prawej strony serca. Głównym czynnikiem etiologicznym zapalenia wsierdzia są bakterie, wśród nich obecnie dominują zakażenia gronkowcowe. Rozpoznanie choroby opiera się na danych klinicznych, obrazie echokardiograficznym oraz badaniach bakteriologicznych krwi. Leczeniem przyczynowym IZW jest antybiotykoterapia wielolekowa prowadzona w warunkach szpitalnych. Konieczne jest ścisłe monitorowanie choroby i rozważenie wskazań do leczenia kardiochirurgicznego. Istotnym zagadnieniem są również metody zapobiegania zakażeniom wsierdzia. Zasady profilaktyki IZW na przestrzeni ostatnich lat uległy znacznym modyfikacjom. Infekcyjne zapalenie wsierdzia wciąż pozostaje chorobą o poważnym rokowaniu, niejednokrotnie kończącą się zgonem pacjenta, a podstawowa wiedza o tym schorzeniu wydaje się niezbędna dla każdego lekarza.
EN
The clinical manifestation of infective endocarditis is usually non-specific. The signs and symptoms may be due to various infections, auto-aggressive or rheumatologic diseases. In some cases symptoms of endocarditis can mimic neoplastic disease. It is essential to diagnose infective endocarditis correctly and start the treatment as soon as possible because the outcome of the disease may be severe or even fatal. The disease is caused by the vegetations, characteristic changes. Vegetation is a mass of different cells: platelets, inflammatory cells as well as fibrin and microorganisms. Lesions are usually found on the valves of the left heart and lead to local destruction of the inner layer of the heart muscle. Parts of vegetation may drift with the blood flow and become the cause of cerebral or peripheral thrombus. However neurological disorders such as temporary ischemic attack or stroke can by the first symptom of endocarditis, usually the disease starts with fever. Physician can also find a new murmur of valve regurgitation. It is important to emphasize that there is an growing number of endocarditis due to cardiosurgical and cardiological procedures, especially concerning prosthetic valve or permanent electrode implantation. Intravenous drug abuse by addicts also may lead to endocarditis, in those cases lesions are often found on the tricuspid and pulmonary valves. Generally the most common cause of infective endocarditis is Staphylococcus spp. Diagnosis of endocarditis is based on clinical investigation, echocardiography and blood cultures. Primary treatment consists of multidrug antibiotic therapy and has to be started as soon as possible. In some cases surgical intervention is necessary. As far as endocarditis is concerned it is also essential to know when patients should be given antibiotics as prevention treatment. The rules of prevention of endocarditis have changed many times for the last few years. In summary: although endocarditis is rare disease, it is often difficult to diagnose and may lead to death. Therefore it is important for physicians to have at least a basic knowledge of infective endocarditis.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
32–40
Physical description
Contributors
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski, prof. nadzw.
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski, prof. nadzw.
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski, prof. nadzw.
References
 • 1. Habib G., Hoen B., Tornos P. i wsp.: Wytyczne dotyczące zapobiegania, rozpoznawania i leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia (nowa wersja – 2009). Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw zapobiegania, rozpoznawania i leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Kardiol. Pol. 2010; 68 (supl. 1): S1–S52.
 • 2. Stępińska J., Undas A.: Choroby wsierdzia. W: Szczeklik A. (red.): Choroby wewnętrzne – stan wiedzy na rok 2011. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011: 326–338.
 • 3. Thuny F., Di Salvo G., Belliard O. i wsp.: Risk of embolism and death in infective endocarditis: prognostic value of echocardiography: a prospective multicenter study. Circulation 2005; 112: 69–75.
 • 4. Ribera E., Miró J.M., Cortés E. i wsp.: Influence of human immunodeficiency virus 1 infection and degree of immunosuppression in the clinical characteristics and outcome of infective endocarditis in intravenous drug users. Arch. Intern. Med. 1998; 158: 2043–2050.
 • 5. Moreillon P., Que Y.A.: Infective endocarditis. Lancet 2004; 363: 139–149.
 • 6. Hoen B., Alla F., Selton-Suty C. i wsp.: Changing profile of infective endocarditis: results of a 1-year survey in France. JAMA 2002; 288: 75–81.
 • 7. Aksoy O., Meyer L.T., Cabell C.H. i wsp.: Gender differences in infective endocarditis: pre- and co-morbid conditions lead to different management and outcomes in female patients. Scand. J. Infect. Dis. 2007; 39: 101–107.
 • 8. Murdoch D.R., Corey G.R., Hoen B. i wsp.; International Collaboration on Endocarditis-Prospective Cohort Study (ICE-PCS) Investigators: Clinical presentation, etiology, and outcome of infective endocarditis in the 21st century: the International Collaboration on Endocarditis- Prospective Cohort Study. Arch. Intern. Med. 2009; 169: 463–473.
 • 9. Revilla A., San Román J.A., López J. i wsp.: Current profile of left-sided native valve endocarditis caused by coagulase-negative Staphylococcus. Rev. Esp. Cardiol. 2005; 58: 749–752.
 • 10. Bayer A.S., Bolger A.F., Taubert K.A. i wsp.: Diagnosis and management of infective endocarditis and its complications. Circulation 1998; 98: 2936–2948.
 • 11. Dickeman S.A., Abrutyn E., Barsic B. i wsp.: The relationship between the initiation of antimicrobial therapy and the incidence of stroke in infective endocarditis: an analysis from the ICE Prospective Cohort Study (ICEPCS). Am. Heart J. 2007; 154: 1086–1094.
 • 12. Stępińska J., Undas A.: Choroby wsierdzia. W: Szczeklik A., Tendera M. (red.): Kardiologia. Tom 1, Medycyna Praktyczna, Kraków 2009: 601–618.
 • 13. Rostek M., Suwalski P., Zaborski J., Pasierski T.: Udar krwotoczny jako wiodący objaw infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Kardiol. Pol. 2007; 65: 1490–1493.
 • 14. Bernstein R.A.: Cerebrovascular complications of infective endocarditis. Syllabus Annual Meeting of the American Academy of Neurology, San Diego, 2 kwietnia 2006 r.
 • 15. Li J.S., Sexton D.J., Mick N. i wsp.: Proposed modifications to the Duke criteria for the diagnosis of infective endocarditis. Clin. Infect. Dis. 2000; 30: 633–638.
 • 16. Vandvik P.O., Lincoff A.M., Gore J.M. i wsp.; American College of Chest Physicians: Primary and secondary prevention of cardiovascular disease: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012; 141 (supl.): e637S–668S.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0671a80e-7516-46c3-add8-9b53d64f99a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.